Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Softwarová podpora informačních systémů – Hardware

Softwarová podpora informačních systémů – Hardware

Kategorie: Hardware, Software, Informační systémy

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: .

Obsah

Vývoj a klasifikace číslicových počítačů
Spojitý signál, nespojitý signál. Vývoj počítačů. Klasifikace počítačů - dle generací, dle kategorií počítačů (osobní počítače, počítače střední třídy, střediskové počítače, superpočítače, trendy do budoucnosti), dle organizace výpočetního procesu, dle počtu uživatelů využívajících současně počítačový systém dělíme (jednouživatelské, víceuživatelské), dle počtu programů, které jsou v počítači souběžně zpracovány (systémy s jednoprogramovým zpracováním, systémy s multiprogramovým (víceprogramovým) zpracováním), dle režimu zpracování informací (systémy pracující v dávkovém režimu, systémy pracující v interaktivním režimu). Von-Neumannovo schéma jednoprocesorového počítače. Základní struktura počítačového systému - hlavní paměť, procesor (CPU – Central Processing Unit), řídící části (řadič), zpracovatelské části ALU (Aritmetic Logical Unit), vstupní/výstupní zařízení, sekundární paměť. Vstupní/výstupní podsystém systému počítače.
Architektura počítačového systému - kritika vlastností von Neumannovy architektury, paralelní počítače, propojení sběrnicí, moderní počítačový systému, modularita, konfigurace. Kompatibilita - technická kompatibilita, programová, kompatibilita dat, obsluhy.

Stavební prvky počítače
Tranzistor, čip. Stupeň integrace - diskrétní součástky (SSI, MSI, LSI, VLSI, výhody integrovaných obvodů vyšší integrace, ohraničující faktory VLSI). Technologie - bipolární technologie (TTL (Tranzistor Tranzistor Logic), ECL (Emitor Coupled Logic), I2L (Integrated Injection Logic)), unipolární technologie (nMOS (n channel MOS), CMOS (complementary MOS), SOS (Silicon on Saphire), MESFET (Metal Semiconductor FET)). Logické a paměťové integrované obvody - základní parametry integrovaných obvodů, paměťové obvody, logické obvody. Mikroprocesor - elektronická součástka, procesor – komponenta počítačového systému - základní signály mikroprocesoru, základní systémové charakteristiky mikroprocesoru, vnitřní struktura (organizace) MPR, architektura MPR (jednoobvodový mikropočítač, bitové řezy, zákaznické obvody).

Paměť
Kapacita paměti, vybavovací doba (TV), doba cyklu paměti (TA), rychlost toku dat paměti (RTD). Dělení pamětí - dle uchování informace v závislosti na příkonu elektrické energie, podle toho, zda je uložená informace v pohybu vzhledem k místu snímání informace, dle uchování informace po jejím čtení (co vede ke zrušení (zničení) obsahu paměti), podle způsobu přístupu k datům a z toho vyplývající vybavovací doby. Výběr paměťového místa v paměti, permanentní paměť. Paměťová hierarchie. Základní požadavky na paměť. Registry, hlavní paměť, paměť cache, vnější paměť. Úroveň paměťové hierarchie. Near On-line paměť. Základními částmi hlavní paměti jsou dle obrázku - řadič hlavní paměti, datový registr, adresový registr, vlastní paměť, vnější paměŤ, polovodičová paměť RAM (organizace paměťového obvodu RAM, technologie obvodů RAM), polovodičová hlavní paměť, organizace hlavní paměti. Asociativní paměť, paměť cache, sekundární paměť, virtuální paměť. Registry - dle funkce v systému počítače (posuvný registr, střadač, indexregistr, univerzálními registry), dle přístupnosti programátorovi, dle významu informace v registru obsažené (instrukční registr, adresový registr, datový registr), dle šíře vstupní/výstupní cesty do registru (sériové, paralelní), polovodičové permanentní paměti (ROM (Read Only Memory, PROM (Programmable Read Only Memory), EPROM (Ereasable Programmable ROM, EEPROM (Electrically Ereasable PROM)). Flash paměť, vyrovnávací paměť.

Procesor
Základní funkce, složení procesoru - řídící část procesoru – řadič, prováděcí část procesoru (zejména ALU). Registry procesoru - datové registry, adresní registr, řídící registry, instrukční registr, čítač instrukcí. Řídící část procesoru – řadič - řídí: posloupnost, v níž jsou jednotlivé instrukce programu prováděny, pro každou instrukci pak její provedení, registry řadiče, řídicí obvody řadiče. Mikroprogramové řízení. Obvodové řízení. Logika přerušování - systémové požadavky, normální požadavky, logika přerušení (jednoúrovňové přerušení, víceúrovňové (vektorové přerušení)), jako příklad lze uvést uspořádání priorit požadavků na přerušení u střediskových počítačů, počínaje od nejvyšší priority (strojová chyba, chyba programu, přerušení volání supervizoru, vnější přerušení, přerušení vstupem/výstupem). Efektivní systém přerušení. Prováděcí část procesoru - koprocesor. Proudové provádění instrukcí. Soubor instrukcí procesoru - charakteristika každé instrukce: funkcí, kterou provádí, adresami operandů, se kterými pracuje, režimem adresování, délkou instrukce, dobou provádění instrukce. Požadavky na soubor instrukcí - úplnost, efektivnost, regulárnost, orthogonalita, kompatibilita. Rozdělení instrukcí - přesunové instrukce, aritmetické instrukce, logické instrukce, instrukce pro řízení průběhu programu, vstupní/výstupní instrukce, ostatní. Procesory CISC/RISC. Obecná charakteristika procesoru - frekvencí (rychlostí) zdroje čas. pulsů, rychlostí provádění instrukcí, organizací procesoru, souborem instrukcí, délkou slova, šířkou vnitřních a vnějších sběrnic a způsobem spolupráce s ostatními částmi počítače (zejména s PZ a s hlavní pamětí, viz. MMU), způsobem řízení procesoru (mikroprogramové x pevné), organizací systému přerušování.

Úryvek

.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera3818
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse