Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Softwarové inženýrství - přednášky

Softwarové inženýrství - přednášky

Kategorie: Software

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek se velmi podrobně zabývají příčinami vzniku softwarového inženýrství, problémy, se kterými se potýká, předmětem zkoumání SW, faktory kvality softwaru, zpracováním uživatelských požadavků, úvodem do procesního mapování, metodologií analýzy procesu podnikání pomocí procesního mapování a úvodem do problematiky koncepce datového skladu (Data Warehouse).

Obsah

1.
Příčiny
2.
Problémy
3.
Předmět zkoumání SW inženýrství
3.1
Klasický životní cyklus SW systému
3.2
Nové (objektové) pojetí životního cyklu SW systému
3.3
Vlastnosti použité metodologie
4.
Faktory kvality SW
4.1
Externí faktory kvality
4.2
Interní faktory kvality – modularita
4.2.1
Základní kritéria
4.2.2
Odvozená kritéria
4.2.3
Problém otevřenosti a uzavřenosti
5.
Zpracování uživatelských požadavků
5.1
Requirements Engineering
5.2
Úloha zpracování uživatelských požadavků
5.3
Uživatelské požadavky z organizačního pohledu
5.4
Uživatelské požadavky z pohledu vývoje informačního systému
5.5
Specifikace požadavků
5.6
Analýza oblasti problému
5.7
Procesní struktura Reguirements Engineeringu
5.8
Rámec popisu procesu Reguirements Engineeringu
5.9
Získávání požadavků
5.10
Specifikace požadavků
5.11
Validace požadavků
5.12
Přístupy zpracování uživatelských požadavků
5.12.1
Přímá komunikace s uživatelem
5.12.2
Rozhovor typu „open - end“
5.12.3
Strukturovaný rozhovor
5.12.4
Kolektivní přijímání rozhodnutí
5.12.5
Analýza cílů
5.12.6
Tvorba scénářů
5.12.7
Analýza formulářů
5.12.8
Analýza přirozeného jazyka
5.12.9
Opakované použití požadavků
5.12.10
Analýza problémové oblasti
5.12.11
Vytváření knihoven požadavků
5.12.12
Reverzní inženýrství
5.12.13
Analýza úloh
5.12.14
Sociálně technický přístup
5.12.15
Výhody a nevýhody přístupů odvození uživatelských požadavků
6.
Úvod do procesního mapování
6.1
Proces
6.1.1
Příklady firemních procesů
6.2
Výhody procesní analýzy
6.2.1
Procesní cíle
6.2.2
Procesní projektování
6.2.3
Procesní řízení
6.2.4
Proces řízení cílů
7.
Metodologie analýzy procesu podnikání pomocí procesního mapování
7.1
Definice procesů
7.1.1
Řídící procesy
7.1.2
Hlavní procesy
7.1.3
Podpůrné procesy
7.1.4
Sdílené procesy (sdílené služby)
7.1.5
Vedlejší procesy
7.2
Rámcový model procesů
7.3
Cyklus inovace podnikatelského procesu
7.3.1
Fáze zaměření (plánování)
7.3.2
Fáze procesní modelování – (krok 3) zmapování stávajícího stavu
8.
Úvod do problematiky koncepce datového skladu (DW)
8.1
Základní koncepty datového skladu
8.1.1
Centralizovaný datový sklad
8.1.2
Nezávislé Data Marty
8.2
Součásti datových skladů
8.2.1
Zdrojové systémy
8.2.2
Transformace dat
8.2.3
Datový sklad (Data Warehouse)
8.2.4
Nástroje pro přístup a dotazy
8.3
Využití datového skladu
8.4
Tvorba datového skladu
8.5
Dimenzionální modelování
8.5.1
Tabulky faktů
8.5.2
Dimenze
8.5.3
Multidimenzionální modelování
8.5.4
Rozdíly mezi relační a vícerozměrnou databází
8.5.5
Multidimenzionální kostka
8.6
Uložení dat v OLAP databázi
8.7
Rozdíly mezi provozními systémy a datovým skladem
8.7.1
Koncepční rozdíly
8.7.2
Technologické rozdíly
8.8
Valitativní vlastnosti OLAP
8.9
Životní cyklus řešení Data Warehouse
8.9.1
Fáze vytvoření DW
8.9.2
Fáze užití DW
8.9.3
Fáze údržba DW
8.10
ourdonova strukturovaná metoda
8.11
DFD – Data Flow Diagram
8.12
Datové modelování v CASE
8.13
Seznam událostí
8.14
Dynamický model

Úryvek

"1. Předmět zkoumání SW inženýrství

SW inženýrství se zabývá především problémy tvorby velkých SW systémů, který je chápán jako déle trvající proces, který lze rozdělit do několika samostatných etap. Struktura a charakter jednotlivých etap vývoje SW systému představuje metodologii.

Klasický životní cyklus SW systému
Jednotlivé etapy probíhají po sobě v jasně definovaných časových úsecích (tzv. kaskádový vývoj), kdy zahájení následující etapy bylo podmíněno ukončením etapy předcházející.(Analýza – Návrh – Programování – Šíření).
Nevýhody:
• Rozdělení úsilí na části, kdy předá analytik analýzu návrháři, který předá návrh vývojáři, což vede k situaci, že se tito řešitelé nesetkají společně a nebudou sdílet důležité pohledy na podstatu věci.
• Minimalizace míry pochopení problému v průběhu projektu. Pochopení se vyvíjí během projektu, což vede ke korekci předchozích etap. Revize analýzy a návrhu a následné využití odvozených znalostí vede ke zvýšení šancí na úspěch projektu.
• Obtížné začlenění nových myšlenek do projektu.
• Přidělení největšího časového prostoru etapě programování na úkor analýzy a návrhu.
Nové (objektové) pojetí životního cyklu SW systému
Klade důraz na souhru mezi jednotlivými etapami vývoje.
Výhody:
• Zvýšení pochopení míry problému. Tým používá nové myšlenky a staví robustnější systém.
Nevýhody
• Nevýhodou je nutná etapizace předávání „hotových“ výsledků zatím neukončeného vývoje (např. kompletní analýza), což vytváří umělé bariéry mezi jednotlivými etapami
Podmínky:
• Týmový přístup ( jeden člověk nezná všechny aspekty řešeného problému)
• Přidělení odpovídajícího času jednotlivým etapám.
• Zajištění zpětné vazby mezi jednotlivými etapami (snadněji se vymění model než systém)
Vlastnosti použité metodologie
Neexistuje universální metodologie pro vývoj SW, protože každá organizace je v podstatě jedinečná. Proto vývojový proces SW musí:
• Provést kontrolu, zda vývojový tým správně porozuměl řešenému problému.
• Vzít v úvahu, že v týmu se objevuje v závislosti na složitosti řešeného problému řada rolí.
• Podporovat komunikaci mezi členy týmu, kteří tyto role zastávají
• Vzít v úvahu zpětnou vazbu mezi etapami vývoje.
• Vyvinout produkty, které informují uživatele o vývoji SW, ale přitom eliminují nadbytečné papírování.
• Realizovat SW produkt pokud možno co v nejkratší době.

2. Faktory kvality SW

Základním cílem SW inženýrství je tvorba kvalitního SW. Kvalita je však příliš obecný pojem, proto ji charakterizujeme pomocí faktorů, které dělíme do dvou základních skupin.
Externí faktory kvality SW.
Posuzuje uživatel SW systému. Jsou rozhodujícími pro vývoj SW.
Interní faktory kvality SW
Posuzuje vývojář a jsou klíčovými pro zabezpečení externích faktorů. Návrhář musí použít takové techniky, které zlepšují interní faktory, aby zabezpečil dosažení zlepšení externích faktorů kvality SW."

Poznámka

Přednášky jsou doprovázeny schématy a tabulkami.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7369
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse