Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Soubor základních edic a pramenů pro studenty historie

Soubor základních edic a pramenů pro studenty historie


Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o přehled základních edic, pramenů, syntéz a slovníků ke studiu historie. Jednotlivé okruhy jsou rozděleny podle časových a tematických kritérií. Soupis je doplněn jednotlivými editory a rozsahem.

Obsah

1.
Encyklopedie
2.
Ústřední historické časopisy
3.
Specializované časopisy
4.
Jihočeská periodika
5.
Archivy
6.
Edice pro nejstarší období
7.
Právně historické udice
8.
Specializované listináře
9.
Zemské instituce
10.
Městské prameny
11.
Hospodářské a finanční prameny
12.
České zemské sněmy
13.
Vojenské dějiny
14.
Hospodářské a sociální dějiny
15.
Nevolnictví a rok 1848
16.
Církevní správa
17.
Prameny narativní povahy
18.
Šlechtická korespondence
19.
Zahraniční edice
20.
Výukové edice
21.
Základní syntézy k českým a československým dějinám

Úryvek

"SPECIALIZOVANÉ LISTINÁŘE
• Archiv český, čili staré písemné památky české a moravské, I-XXXVII;
F. Palacký, J. Čelakovský, F. Dvorský, (kromě specializovaných 14.-19. st.)
G. Friedrich, J. Kalousek, J. Teige, Praha 1840-1944; listinářů též řada dokumentů pro hosp. a politické dějiny)
• Listář a listinář Oldřicha z Rožmberka, I-IV; B. Rynešová, J. Pelikán, Praha 1929-1954; (edice šlechtického listináře);1418-1462

ZEMSKÉ INSTITUCE
• Reliquiae tabularum terrae regni Bohemiae anno MCXLI igne consumptarum, I-II; J. Emler, Praha 1870-1872; (zbytky českých desek zemských do požáru 1541)
• Die böhmische Landtafel; A. Blaschka, V. Letošník, H. O. Swientek; Praha 1944 (orientace po zbývajícím nevydaném fondu českých desek zemských)
• Die Landtafel des Markgrafthumes Mähren, I; P. Chlumecký, J. Chytil, K. Demuth,A. K. Wolfskorn, Brno 1856; (moravské desky zemské až do r. 1642; brněnská i olomoucká řada z let 1348-1466)
• Moravské zemské desky, II-III; T. Kalina, F. Matějek, M. Rohlík, Brno-Praha 1947-1957; (opět brněnská i olomoucká řada) 1480-1642
• Archiv český, sv. 31, 35, 36, 37; G. Friedrich, Praha 1921-1944; (desky dvorské; celkem čtyři knihy provolací z let 1380-1480)
• Desky dvorské království Českého, VII-VIII;Praha 1929-1944; (samostatná ediční řada desek dvorských; dvě knihy půhonné z let 1383-1530)

MĚSTSKÉ PRAMENY
• Nejstarší městská kniha olomoucká; V. Spáčil, Olomouc 1982; 1343-1420
• Kniha počtů královského města Loun; V. Janiš, Praha 1979; 1450-1472, 1490-1491
• Smolná kniha městečka Divišova; J. Pánek, Praha 1977; 1617-1751
• Základy starého místopisu pražského, 1-5; V. V. Tomek, Praha 1865-1875 (do husitských válek)
• Základy starého místopisu pražského, I-II; J. Teige, Praha 1910-1915; 1437-1620
• Soupis městských knih českých; R. Nový, Praha 1963; (přehled edic i literatury) 1310-1526

HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ PRAMENY
• Decem registra censuum bohemica compilata aetate bellum hussiticum precedente; J. Emler, Praha 1881; (předhusitské urbáře)
• Soupis urbářů jihočeských archivů, 1-2; A. Kalný, České Budějovice 1975; (soupis časově mladších urbářů) 1378-1773
• Berní rejstříky; V. Pešák, Praha 1953; (soupis časově mladších urbářů); 1544, 1620
• Rožmberské dluhopisy; J. Pelikán, Praha 1953; (soupis časově mladších urbářů) 1457-1481"

Poznámka

Vhodné pro přípravu ke státní závěrečné zkoušce z historie.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c1f8a94ae4e1.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Soubor_zakladnich_edic.doc (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse