Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Současné pedagogické směry

Současné pedagogické směry


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá současnými pedagogickými směry, konkrétně se podrobněji zaměřuje jednak na alternativní školy, jednak na domácí vzdělávání. Charakterizuje daltonské školy, Montessori školy, Waldorfskou pedagogiku, Zdravou školu, program Začít spolu a model integrované tematické výuky. U každé uvádí jejich vznik, základní znaky i průběh výuky. Druhá část se věnuje domácímu vzdělávání, kde si všímá některých jeho podmínek a aspektů.

Obsah

1.
Alternativní školy, společné znaky alternativního vzdělávání, historický přehled alternativ ve vzdělání
1.1.
Daltonské školy
1.1.1.
Vznik
1.1.2.
Hlavní myšlenky
1.1.3.
Práce učitele
1.1.4.
Daltonská třída
1.1.5.
Průběh daltonské výuky
1.1.6.
Kritika
1.2.
Montessori školy
1.2.1.
Vznik
1.2.2.
Hlavní myšlenky
1.2.3.
Montessori třída
1.2.4.
Práce učitele
1.2.5.
Průběh výuky
1.2.6.
Trojstupňová výuka
1.2.7.
Izolace jedné vlastnosti
1.2.8.
Práce s chybou
1.2.9.
Práce s pochvalou
1.2.10.
Jednotlivé oblasti učení
1.3.
Waldorfská pedagogika
1.3.1.
Vznik
1.3.2.
Učební plán
1.3.3.
Práce učitele
1.3.4.
Průběh výuky
1.4.
Zdravá škola
1.4.1.
Vznik
1.4.2.
Hlavní cíle a zásady
1.4.3.
Další prvky výuky na zdravé škole
1.5.
Začít spolu
1.5.1.
Vznik
1.5.2.
Třída programu začít spolu
1.5.3.
Průběh výuky
1.6.
Integrovaná tematická výuka
1.6.1.
Vznik
1.6.2.
Třída
1.6.3.
Průběh výuky
2.
Domácí vzdělávání
2.1.
Některé z podmínek domácího vzdělávání
2.2.
Některé aspekty domácího vzdělávání

Úryvek

" 1.3. Waldorfská pedagogika

1.3.1. Vznik
První waldorfskou školu založil v roce 1919 ředitel továrny Waldorf Astoria Emil Molt. Podnětem k jejímu založení pro něj byly ideje Rudolfa Steinera. Tato škola se měla stát zdrojem nových tvůrčích sil pro duchovní život společnosti, pramenících z nastupující generace. Waldorfská pedagogika vychází z antroposofické antropologie, která má základ v moderním vědeckém způsobu pozorování světa a je rozšířena o poznání duševní a duchovní skutečnosti. Díky tomu získáváme mnohostranný pohled na vývojové kroky dítěte a mladého člověka, na proměny a rozvoj jeho vztahu ke světu a jeho schopnosti učit se. Učební plán, metody a obsahy výuky waldorfské školy jsou z tohoto poznání přímo odvozeny.
Waldorfská škola byla založena jako jednotná dvanáctiletá všeobecně vzdělávací škola pro děti všech sociálních vrstev společnosti a bývá zařazována mezi alternativní pedagogické proudy současnosti a skutečně představuje v mnoha zemích výraznou alternativu k tradičnímu školskému systému.

1.3.2. Učební plán
Smyslem waldorfské pedagogiky je upravit učební plán potřebám a postupně se rozvíjejícím schopnostem dítěte. Učební plán těchto škol je velmi bohatý. Zohledňuje to skutečnost, že schopnosti dětí se velmi odlišují. Právě proto zde nalezneme vedle tradičních předmětů např. i pletení, zahradnictví, zeměměřičství, tkaní apod. Touto rozmanitostí nabízených předmětů chtějí učitelé pomoci každému dítěti, aby nalezlo něco, v čem se bude mít šanci realizovat a vyniknout. Díky tomu se zužuje rozdíl mezi méně a více nadanými nebo zručnými dětmi.
Výkony žáků nejsou motivovány známkovým hodnocením, ale živým zájmem o probíranou látku. Vysvědčení na konci roku mají formu slovního hodnocení, které charakterizuje všechny přednosti i nedostatky dítěte, jeho pokroky i obtíže v uplynulém školním roce. Pro výuku na waldorfských školách platí zásada, že spolupráce žáků převažuje nad jejich vzájemnou soutěživostí."

Poznámka

Práce má kompilační charakter. Částečně čerpá z: http://www.icm.cz/co-jsou-alternativni-vzdelavaci-programy, http://www.montessoricr.cz/Montessori_principy.php, http://www.waldorfhk.cz/waldorfska-pedagogika-obecne.html, http://www.angelis.cz/pokapkach/data/05_2007.pdf.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13091
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse