Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Současné postavení obcí v systému veřejné správy

Současné postavení obcí v systému veřejné správy

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce zabývající se problematikou současného postavení obcí v systému veřejné správy je rozdělena do tří hlavních oddílu. První seznamuje s jednotlivými typy obcí a specifikuje možné způsoby vzniku obcí. Následující charakterizuje orgány obce, informuje o počtech jejich členů, četnosti schůzí a především o jejich pravomocích a funkcích. Poslední část pak vymezuje samostatnou a přenesenou působnost obcí, uvádí jejich práva, rozsah a rovněž poukazuje na vzájemné rozdíly.

Obsah

1.
Vymezení pojmů
1.1.
Obec
1.2.
Typy obce
1.3.
Vznik obce
2.
Orgány obce
2.1.
Zastupitelstvo obce
2.2.
Rada obce
2.3.
Starosta
2.4.
Obecní úřad
3.
Působnost obce
3.1.
Samostatná působnost obce
3.2.
Přenesená působnost obce
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"I. Vymezení pojmů
Obec
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů, která tvoří územní celek a zároveň je základní jednotkou veřejné správy. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a též chrání veřejný zájem.

Typy obce
Menší obec tvořená zpravidla jednou nebo několika vesnicemi se nazývají obce. V 60. letech 20. století byly v některých vesnicích rušeny místní národní výbory, přičemž obec, v němž místní národní výbor zůstal, se nazývala středisková obec. Status obce získala i vesnice, která neměla samostatný úřad ani samosprávu.
Historický titul městys byl udělen obci, která velikostně a významově stála mezi městem a vsí. Na rozdíl od města zde bylo mnohem silněji zastoupeno zemědělství, sociální a profesní rozvrstvení nebylo tak výrazné. Nejvíce těchto druhů obcí vzniklo na českém území ve 14. století. Po vzniku Československé republiky roku 1918 udělovala status ministerská rada na základě žádosti obce. Avšak tento typ obce přestal být používán komunisty po únorovém vládním převratu roku 1948. Tento stav trval zhruba do roku 1950. Dne 27. ledna 2006 byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR schválena Novela zákona o obcích, která mimo jiné obnovuje status městyse.
Město je geograficky vymezený útvar, pro který jsou typické znaky odlišující se od vesnice. Je to především velikost, vysoká hustota osídlení,sociální a profesní struktura obyvatel a poskytování správních, vzdělávacích, obchodních a kulturních funkcí pro širší okolí. Obec může být vyhlášena za město, pokud má alespoň 3000 obyvatel, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Dále by měla mít obec náměstí. Obec může získat status města i při nesplnění počtu obyvatel, pokud věrohodným způsobem prokáže, že tento status již v minulosti měla. Město může sestávat z více původních měst nebo může zahrnovat i okolní vesnice, které nejsou samostatnými obcemi.
• Statutární město – takové město může vyhláškou zvanou statut města zřídit městské části nebo městské obvody a přenést na ně část svých kompetencí. Tento statut přiznává zákon.
• Krajské město – označení pro město, jež je podle zákona sídlem některého z krajů České republiky. Obvykle v něm sídlí rozhodující orgány kraje, krajských státních orgánů a krajských složek státních orgánů.
• Hlavní město - je správním střediskem určitého území, typicky státu. Zpravidla se jedná o sídlo vlády a dalších významných institucí daného území. Ve většině případů je hlavní město rovněž významným obchodním a kulturním střediskem či dopravním uzlem. Často se jedná o největší město na tomto území.

Vznik obce
Podle současné právní úpravy Zákonem o obcích (zákona č. 128/2000 Sb.) může nová obec vzniknout:"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21190
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse