Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Současný stav a perspektivy vzdělávání dospělých v ČR

Současný stav a perspektivy vzdělávání dospělých v ČR


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se zabývá současným stavem a perspektivami vzdělávání dospělých v České republice. První část práce se věnuje současnému stavu vzdělávání dospělých v ČR, včetně jeho kategorií. Druhá část popisuje historii tohoto typu vzdělávání. Závěrečná kapitola informuje o současné legislativě. Zmiňuje nejen národní plán zaměstnanosti a strategii celoživotního učení, ale také národní program rozvoje vzdělávání.

Obsah

0.
Úvod
1.
Současný stav vzdělávání dospělých v ČR
1.1.
Kategorie vzdělávání dospělých
1.2.
Účast na vzdělávání dospělých v ČR
2.
Historie Vzdělávání dospělých v ČR
3.
Legislativa
3.1.
Národní plán zaměstnanosti
3.2.
Strategie celoživotního učení ČR
3.3.
Národní program rozvoje vzdělávání
4.
Závěr

Úryvek

"1.1 Kategorie vzdělávání dospělých

• Základní vzdělávání dospělých : Vzdělávání, které doplňuje to, jež nebylo realizováno před dospělostí. Vybavuje dospělého jedince elementárními vědomostmi, dovednostmi aj., které si osvojuje běžná populace dětí v průběhu základní školy, resp. povinné školní docházky. Toto základní vzdělávání dospělých se hojně realizuje v rozvojových zemích, ale také někdy v Evropě.

• Především je to další profesní vzdělávání, realizované nejčastěji jako podnikové vzdělávání, vzdělávání v organizacích. To jsou různé podnikové kurzy, školení, instruktáže, rekvalifikační kurzy apod. Tento typ je v současné době ve světě vydatně podporován ze strany zaměstnavatelů, ale i politiků, ekonomů aj. jako prostředek ke zvyšování kvality lidských zdrojů.
• Vedle toho je tu vysoce rozšířený typ vzdělávání dospělých, známý v českém prostředí jako studium/vzdělávání při zaměstnání. Tento termín ovšem pokrývá řadu norem vzdělávání, pro něž je ale charakteristické jedno : Jde většinou o ucelené vzdělávání (na rozdíl od podnikového vzdělávání, jež je dílčího charakteru), korespondující s určitým stupněm vzdělání ve formálním vzdělávacím systému. Tedy středoškolské vzdělávání při zaměstnání, vyšší odborné vzdělávání při zaměstnání, vysokoškolské (bakalářské, magisterské/inženýrské, doktorské) při zaměstnání. Může být realizováno v různých formách. Jako prezenční, dálkové, večerní, externí, distanční a kombinované.
• Distanční studium : Mnohé české fakulty a vysoké školy dnes používají termín distanční studium ve významu dřívějšího pojmu studium při zaměstnání nebo dálkové studium. To je ovšem nepřesné. Distanční studium/distanční vzdělání je pouze jedna, velmi specifická forma vzdělávání dospělých. Lze ji definovat jako forma řízeného studia, při němž dospělý účastníci studují samostatně, na základě multimediální prezentace učiva a s konzultační podporou tutorů.

1.2 Účast na vzdělávání dospělých v České republice
Situace pro českou populaci dospělých vyhlíží vcelku příznivě. Celková míra účasti lidí v ekonomicky produktivním věku nacházejících se v dalším neformálním profesním vzdělávání je v České republice (14%) srovnatelná se zeměmi jako jsou Německo (30%). Tato situace je nepochybně důsledkem transformace české ekonomiky a změn na trhu práce. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://www.socialnipartnerstvi.cz/1-studie/2-strategie-celozivotniho-uceni-ceske-republiky.html; http://www.rvp.cz/sekce/7; http://web.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/zpravy/vlada/2001/010207.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17105
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse