Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Současný vývoj spisovné češtiny - maturitní otázka 32/43

Současný vývoj spisovné češtiny - maturitní otázka 32/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou hesel shrnuje tendence ve vývoji moderního českého jazyka. Věnuje se protikladným trendům, stylovým posunům a přejímání slov jako prostředkům modifikace jazyka. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Zásady českého pravopisu (písemná a zvuková podoba) - maturitní otázka 31/43, následující Jazykovědné disciplíny, vývoj jazykovědy u nás - maturitní otázka 33/43.

Obsah

1.
Vývoj charakteristika
2.
Zdánlivě protikladné procesy v jazyce
2.1
Demokratizace x intelektualizace
2.2
Terminologizace x determinologizace
2.3
Integrace x funkčně stylová diferenciace
3.
Stylové posuny
3.1
Osa hovorovost - neutrálnost - knižnost
3.2
Osa knižnost - neutrálnost - běžná slovní zásoba
4.
Přejímání slov (internacionalizace jazyka)

Úryvek

“SOUČASNÝ VÝVOJ SPISOVNÉ ČEŠTINY

VÝVOJ: - je nerovnoměrný
 nejrychleji se vyvíjí slovní zásoba (nutnost pojmenovávat nové skutečnosti)
 pomaleji se vyvíjí gramatická stavba, syntax, tvarosloví a hláskosloví

A) ZDÁNLIVĚ PROTIKLADNÉ PROCESY
demokratizace (rozšíření spisovné češtiny; růst jazykové úrovně,
odstraňování zastaralých slov)
X
intelektualizace (vliv vědeckotechnického rozvoje)


terminologizace (růst počtu termínů)
X
determinologizace (přechod termínů z oblasti odborné do méně odborné
nebo neodborné)


integrace (stírání nářečních rozdílů)
X
funkčně stylová diferenciace (např. oddělení administrativního a
publicistického stylu od odborného)

B) STYLOVÉ POSUNY
osa HOVOROVOST  NEUTRÁLNOST  KNIŽNOST
(například holka, taky, dělat)

osa KNIŽNOST  NEUTRÁLNOST  BĚŽNÁ SLOVNÍ ZÁSOBA
(například množina, astronaut, computer)

C) PŘEJÍMÁNÍ SLOV (internacionalizace jazyka)
- jeden ze způsobů obohacování slovní zásoby
- dnes obzvláště z angličtiny a obzvláště v oblasti věd, techniky, sportu, populární hudby (např. hattrick, software, heavy metal)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4757c887c050f.zip (6 kB)
Nezabalený formát:
Soucasny_vyvoj_spisovne_cj.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse