Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Soukromé právo, soudy, notáři a advokáti

Soukromé právo, soudy, notáři a advokáti

Kategorie: Právo

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamuje s oblastmi soukromého práva – tedy právem občanským, rodinným a pracovním, a také se věnuje problematice soudů, notářů a advokátů. Jednotlivá práva blíže charakterizuje, informuje o jejich pramenech a dělení. Rozlišuje například mezi právy věcnými a závazkovými, zabývá se manželstvím, náhradní rodinnou výchovou či pracovním poměrem. Uvádí jeho typologii, všímá si jeho vzniku i možností a pravidel při jeho ukončování.

Obsah

1.
Občanské právo
1.1
Druhy občanskoprávních vztahů
1.1.1
Majetkové vztahy
1.1.1.1
Práva věcná
1.1.1.1.1
Hmotné věci
1.1.1.1.2
Nehmotné věci
1.1.1.2
Právo závazkové
1.1.1.2.1
Dědictví
1.1.1.2.2
Dluhy
1.1.1.2.3
Vady věci
1.1.1.2.4
Zánik závazku
2.
Rodinné právo
2.1
Manželství
2.2
Vztahy mezi rodiči a dětmi
2.3
Náhradní výchova dětí
3.
Pracovní právo
3.1
Úřad práce
3.2
Pracovní poměr
3.2.1
Druhy pracovního poměru
3.2.2
Vznik pracovního poměru
3.2.3
Skončení pracovního poměru
3.3
Práva a povinnosti zaměstnance
3.4
Péče poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci
4.
Soudy, notáři a advokáti
4.1
Soudy
4.1.1
Zásady struktury soudního procesu
4.1.2
Příslušnost soudů
4.2
Notáři a advokáti
4.2.1
Funkce komor

Úryvek

"RODINNÉ PRÁVO
• Také soukromé
• Upravuje vztahy mezi manžely, rodiči a dětmi, mezi blízkými příbuznými a vztahy náhradní rodinné péče (osvojení, adopce)
• PRAMENY RODINNÉHO PRÁVA
1) Zákon o rodině
2) Občanský zákoník
• Základem rodinného práva je zásada solidarity

- MANŽELSTVÍ
o = trvalé společenství muže a ženy založené podle zákona a hlavním účelem je založení rodiny a řádná výchova dětí
o Zakládá se veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti alespoň 2 svědků
o Musí být uzavřeno dobrovolně, měli by znát svůj zdravotní stav vzájemně a charakterové vlastnosti protějšku

o DRUHY SŇATKŮ
1) Sňatek občanský (civilní)
- Před obecním úřadem - oddává starosta nebo místostarosta nebo pověřený člen zastupitelstva – mělo by to být v místě, kde má 1 z nich trvalý pobyt
2) Církevní sňatek
- Prostřednictvím státem registrované církve; v kostele

o PŘEKÁŽKY BRÁNÍCÍ UZAVŘENÍ MANŽELSTVÍ
1) Bigamie – trestný čin; muž nebo žena byli ženatý/vdaná a znovu se oženil/vdala
2) Neplnoletost – od 16. se dá soudně zplnoletit
3) Příbuzenství – mezi sourozenci a mezi potomky a předky (otec, dcera) – bratranec a sestřenice mohou
4) Osoby, které nejsou způsobilé k právním úkonům – lze udělat výjimku, pokud je ta způsobilost omezená
o Muž a žena mají v manželství stejná práva a povinnosti
o Právo být spolu, být si věrni, respektovat a pomáhat si
o Manželé se mohou vzájemně zastupovat v některých právních úkonech

o ZÁNIK MANŽELSTVÍ
1) Rozvodem – musí rozhodnout soud
2) Smrtí jednoho z manželů
3) Prohlášením jednoho z manželů za mrtvého
- Jeden z manželů dává návrh na rozvod, soud nezjišťuje viníka, ale příčiny rozvodu
- Soud rozhoduje i o nezletilých dětech – o jejich výchově a výživě – když se manželé rozhodnou tak to soud respektuje

- VZTAHY MEZI RODIČI A DĚTMI
O URČOVÁNÍ OTCOVSTVÍ
- Řídí se podle tzv. římského práva – tvrdilo, že matka je vždy jistá, otec nejistý
- Pokud je žena vdaná, tak se automaticky manžel považuje za otce
- Pokud žena vdaná není, je potřeba souhlasné prohlášení obou rodičů – pokud otec není známý, určuje to soud (na základě DNA nebo jiných důkazů)!

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou barevně zvýrazněny. První 3 strany jsou naskenovány.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21019
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse