Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soustava daní a účtování dotací - maturitní otázka z účetnictví 1/15

Soustava daní a účtování dotací - maturitní otázka z účetnictví 1/15


Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V odrážkách zpracovaná maturitní otázka představuje základní pojmy z oblasti účetnictví. Vypovídá o členění daní a jejich sazbách, vymezuje daňový subjekt a objekt a na závěr se dotýká účtování dotací. Následující část série naleznete zde Materiálové zásoby - maturitní otázka z účetnictví 2/15.

Obsah

1.
Daně a jejich členění
2.
Daňový subjekt
3.
Daňový objekt
4.
Zdaňovací období
5.
Sazby daní
6.
Správci daně
7.
Dotace

Úryvek

"Daňový subjekt
-daňový subjekt je fyzická nebo právnická osoba, která je podle zákona povinna odvádět nebo platit daň
-daňovým subjektem nemůže být organizační složka právnické osoby (závod, provozovna apod.), ale vždy jen právnická osoba jako celek.
poplatník daně = ten, komu daň sníží příjem
plátce daně = ten, kdo daň odvede

Daňový objekt – veličina, ze které se daň vyměřuje, může to být příjem (důchod), spotřeba, majetek
Sazba daně - - měřítko, dle kterého se upravuje daňový základ
- může být stanovena 3 způsoby:
a) pevnou částkou na jednotku množství
b) rozdílem mezi dvěma cenami
c) procentem

Zdaňovací období
- 1 měsíc – darovací daň, daň z příjmů u zaměstnanců, spotřební
- 1 rok- silniční, nemovitost, PO (s. r. o. , a. s.)
- DPH – kalendářní čtvrtletí = obrat za rok < 10 mil
- kalendářní měsíc = obrat za rok > 10 mil

Sazby daní
Daň z příjmů
FO – 15%
PO – 19 %
Majetkové daně
Silniční daň – pro os. automobily – podle objemu motoru
- pro nákladní automobily - podle hmotnosti v t a podle počtu náprav
Daň z nemovitosti
Pozemky - výměra pozemku v metrech čtverečních
Stavby – základní sazba podle půdorysu + sazba za každé nadzemní podlaží (minimálně 2/3 zastavěné plochy) + koeficient podle počtu obyvatel obce + zvýšení sazby při podnikání za metr čtvereční
Daň dědická
- 1. Skupina 1% 
- 2. Skupina 3%  zdaňuje se pouze do 1 milionu Kč
- 3. Skupina 7% 
Daň darovací
-hodnota majetku
Z převodu nemovitosti
-3% z ceny nemovitosti (ocenění soudním znalcem)
DPH
- Základní sazba 20%
- Snížená sazba 10 %"

Poznámka

Součástí práce jsou schémata o rozsahu cca 0,5 strany.
Důležité informace jsou značeny barevně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f9e6b400bd93.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Soustava_dani_MO.doc (45 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse