Španělsko

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, s.r.o., Praha 4

Charakteristika: Seminární práce pojednávající o Španělsku je uvozena exkurzem po historii této země. V další části je vysvětlen systém horizontální státní moci a fungování vertikální struktury moci. Text představuje, jak se dělí stát na obce, provincie a autonomní společenství, a ukazuje, jakou mají právní subjektivitu. Práce v závěru charakterizuje jednotlivé politické strany zastoupené v parlamentu.

Obsah

1.
Politický vývoj ve 20. století
1.1.
Riverova diktatura
1.2.
Druhá republika
1.3.
Frankistický režim
1.4.
Cesta k demokracii a úloha Juana Carlose I.
2.
Horizontální rozdělení státní moci
2.1.
Hlava státu
2.2.
Zákonodárná moc
2.3.
Výkonná moc
2.4.
Soudní moc
3.
Vertikální struktura moci
4.
Volební systém
5.
Stranický systém

Úryvek

" Soudní moc

Soudnictví ve Španělském království podle ústavy vychází z lidu a jménem krále ho vykonávají soudci, kteří tvoří soudní moc. Princip jednoty soudnictví je základem organizace a konání před soudy. Soudnictví je všeobecně bezplatné, v každém případě pro osoby, které nemají dostatek prostředků, aby vedly právní spor. Soudní činnost je veřejná, i když soudní řády některých soudů mohou stanovit výjimky.
Generální rada soudní moci je řídícím orgánem soudní moci. Sestává z předsedy Nejvyššího soudu, který stojí v jejím čele, a z dvaceti členů jmenovaných králem na bodobí pěti let: dvanáct soudců všech kategoirií podle speciálního zákona, čtyř na návrh Sněmovny poslanců a čtyř na návrh Senátu.
Nejvyšší soud, jehož soudní působnost se vztahuje na celé Španělsko, je nejvyšším právním orgánem, kromě oblasti ústavního soudnictví. Předseda Nejvyššího soudu je jmenován králem na návrh Generální rady soudní moci.
Ústavní soud se skládá z dvanácti členů jmenovaných králem. Čtyři navrhuje Sněmovna poslanců, čtyři Senát stejnou třípětinovou většinou, dva vláda a dva Generální rada soudní moci. Členové Ústavního soudu jsou jmenováni na devět let a každé tři roky dochází k obnově jedné třetiny. Předsedu Ústavního soudu jmenuje panovník na období tří let na návrh pléna, které si jej samo zvolilo.
Paralelně s Ústavním soudem působí v zemi i ombudsman (Defensor del Pueblo), který je zplnomocněncem parlamentu pověřeným ochranou práv, která jsou zaručena ústavou a ostatními zákony. Je oprávněn kontrolovat jakoukoliv činnost státní správy a informovat o tom parlament. Působí úplně nezávisle na státních orgánech.
Úlohou Státního zastupitelství (El Ministerio Fiscal) je podporovat z úřední moci nebo na návrh dotčených osob činnost soudnictví na ochranu zákonnosti práv občanů a veřejného zájmu, které chrání zákon. Také mu přináleží dozor nad nezávislostí soudů. Generální státní zástupce je jmenován panovníkem na návrh vlády a po vyslechnutí stanoviska Generální rady soudní moci.

3. Vertikální struktura moci

Španělsko je unitární stát i přes to, že zabezpečuje vysokou míru autonomie pro jednotlivé administrativní součásti, hlavně pro autonomní společenství. Stát se územně člení na obce, prvincie a autonomní společenství (dále AS, historické regiony). Všechny tyto subjekty mají úplnou právní subjektivitu a jsou řízeny orgány, které vzešly z přímných voleb.

Obce mají ústavou zaručenu autonomii vyjádřenou i v plné právní subjektivitě. Vládní a správní moc patří obecným zastupitelstvím, která jsou tvořena starostou (alcalde) a obecními rádci (concejales). Obecní rádci jsou voleni občany vlastní obce ve všeobecných, rovných, svobodných přímých as tajných volbách."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23187
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse