Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Španělština - gramatika

Španělština - gramatika

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá španělskou gramatikou. Uvádí předložky "a, de, en, con", rozkazovací způsob a opisné vazby s infinitivem. Vyjmenovává dny v týdnu, věnuje se předložce "con", přivlastňovacím zájmenům a přídavnému jménu "blanco". Sleduje časování zvratných sloves, přídavná jména přivlastňovací, nepřízvučné tvary osobních jmen pro předmět přímý a nepřímý. Zaměřuje se na spojení muset/tener + que + infinitiv, na tvoření a užití gerundia a na nepravidelné gerundium. Rozebírá téma blízké budoucnosti, postavení osobních nepřízvučných a zvratných zájmen, výrazů vymezení času a složeného minulého času. Všímá si příčestí minulého, nepravidelných tvarů příčestí, užití složeného minulého času a rozdílu v užití složeného a jednoduchého minulého času.

Obsah

1.
Předložky a, de, en, con
2.
Rozkazovací způsob
3.
Opisné vazby s infinitivem
4.
Dny v týdnu – mužský rod - množné čís. a každé
5.
Přivlastňovací zájmena
6.
Přídavná jména pro barvy. Rod a číslo - blanco
7.
Časování zvratných sloves
8.
Přídavné jméno přivlastňovací
9.
Nepřízvučné tvary osobních jmen
9.1.
Pro předmět přímý
9.2.
Pro předmět nepřímý
9.3.
3. a 4. pád
10.
Muset/tener + que + infinitiv
11.
Tvoření gerundium
11.1.
Nepravidelné
12.
Užití gerundium
13.
Blízká budoucnost
14.
Postavení osobních nepřízvučných a zvratných zájmen
15.
Výrazy vymezení času
16.
Složený minulý čas
16.1.
Příčestí minulé
16.2.
Nepravidelné tvary příčestí
16.3.
Užití složeného minulého času
16.4.
Rozdíl v užití složeného a jednoduchého minulého času

Úryvek

"SLOŽENÝ MINULÝ ČAS (10. L.)

COMPR-AR COM-ER VIV-IR
haber -ADO -IDO -IDO
yo he comprado comido vivido
tú has comprado comido vivido
él/ella/usted ha -“- -“- -“-
nosotros hemos -“- -“- -“-
vosotros hábeis -“- -“- -“-
ellós/as/ustedes han -“- -“- -“-

haber + neměnný tvar příčestí minulého významového slovesa.

?Qué te ha dicho el médico? Co ti řekl doktor?
? Os habéis baňado ya? No, todavía no nos hemos baňado.
Už jste se vykoupali? Ne, ještě jsme se nevykoupali.

Příčestí minulé:
Pravidelné tvoření:
a) infinitivní – ar nahradíme koncovkou –ado: viajar – viajado
b) infinitivní – er / ir nahradíme koncovku – ido: beber – bebido
subir - subido
Nepravidelné tvary příčestí:
abrir - abierto poner - puesto
ver - visto volver - vuelto
escribir - escrito decir - dicho
romper - roto hacer - hecho

☻ ir - ido
ser - sido
leer - leido
creer - creido
oir - oido
Hay - ha habido

Užití složeného minulého času:
1) vyjadřuje děje, které proběhly v nedávné minulostí a svými důsledky zasahuji do přítomnosti.
?Quién ha abierto la ventana? Kdo otevřel to okno?

? Por qué has llegado tarde? Es que he perdido el autobus.
Proč jsi přišel pozdě? (Totiž), ujel mi autobus.

Esta maňana he estado en el médico. Dnes ráno jsem byla u lékaře.

No ha habido much agente allí esta maňana. Dnes ráno tam nebylo moc lidí.

2) chceme – li získat informace nebo mluvíme-li o osobních zkušenostech všeobecné povahy:
?Has visto ya a la última pelicula de Almodóvar? Už jsi viděl poslední Almod. film?
? Qué has hecho este verano? Co jsi dělal letos v létě?

? Has estado laguna vez en China? Byla jsi někdy v Číně?"

Poznámka

Učebnice Nuevo Ven, 6. - 10. lekce

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9926
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse