Speciální onkologie 1

Kategorie: Biologie, Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na speciální onkologii. Zpracovává první část a probírá nejčastější solidní nádory u dětí jako jsou neuroblastom, nádory CNS nebo nefroblastom. Dále pak akutní myeloidní a lymfatickou leukémii. Nakonec se zabývá chronickou myeloidní leukémií a dalšími myeloproliferativními nemocemi. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Nejčastější solidní nádory u dětí
1.1.
Neuroblastom
1.2.
Nádory CNS
1.3.
Germinální nádory
1.4.
Sarkomy měkkých tkání u dětí
1.5.
Nefroblastom
2.
Akutní myeloidní a lymfatická leukemie
2.1.
Akutní myeloidní leukemie
2.2.
Akutní lymfoblastická leukémie
3.
Chronická myeloidní leukémie a další myeloproliferativní nemoce
3.1.
Chronická myeloidní leukémie
3.2.
Další myeloproliferativní nemoce
3.2.1.
Pravá (primární) polycytemie
3.2.2.
Esenciální trombocytémie
3.2.3.
Primární myelofibróza

Úryvek

"Diagnóza a diff. dg.:
1. Vyšetření vedoucí ke stanovení dg.:
► dg. lze stanovit na základě vyš. DIFF. KO (přítomnost blastů v diff. KO nad 5% celk. počtu jaderných buněk, dále jsou přítomny nečetné granulocyty + nejsou přítomna vývojová stadia granulocytů: jde o hiatus leucaemicus )
► samotný počet LEUKOCYTŮ NENÍ diagnostický, může být totiž ↑/ ↓/ normální
► leuokocytóza > 100x 10 na 9 svědčí pro pokročilé onem./ vysokou prolif. schopnost b.
► v myelogramu (vyš. dřeňové krve odebrané sternální punkcí) lze dg. AML potvrdit nálezem blastů > 20% dle WHO klasifikace
► TYP leukémie lze upřesnit pomocí spec. vyš. dřeňové krve: cytogenetické, imunofenotypizační, molekulárně genetické.2. Diff. dg.:
► ALL, MDS, AA, nedostatek B12/ kys. listové, paroxysmální noční hemoglobinurie, infiltrace KD b. karcinomů (dojde k leukemoidní r. v perif. krvi), lékově navozené poškození KD, inf. mononukleóza

Klasifikace:
► WHO klasifikace dělí AML dle morfologie blastů, etiologie, cytogenetických změn na:
○ AML s rekurentními genet. abnormalitami, AML s multilineární dysplazií, AML a MDS související s léčbou, AML blíže nespecifikovaná (blíže tab. 37.2 v knize)

Terapie:
○ Obecně: Léčba AML má 2 hlavní fáze:
► Indukční fáze: Cílem je navodit kompletní remisi nemoci, tedy zmenšit leukem. b. pod hranici morfolog. stanovení a dosáhnout regeneraci fyz. krvetvorby a normalizaci krevního postupu, navodí se u 60-80% p.
► Postremisní fáze: Cílem je zničit zbytkovou nemoc a snaha o vyléčení. Je několik odlišných postupů (konsolidační léčba): intenzivní chemo/ vysokodávkovaná chemo s autologní/ s allogenní transplantací KD/ kmen. b. získaných z perif. krve, někdy málo toxická dlouhodobá udržovací chemo u APL.
►Akutní promyelocytární leukemie: léčí se k. all trans retinovou + cytostatická léčba. Odlišuje se od AML průběhem, má dramatický začátek, rychlý rozvoj konzumpční koagulopatie a DIC. Proto často dochází ke smrtelnému krvácení do CNS. Typická je translokace 15,17 (fúzní gen PML/ RAR alfa). Když se zvládne začátek APL, tak má lepší prognózu než AML!


○ Podrobnosti o terapii:
1. Indukční chemoterapie:
► Princip: Dosáhnout v krátké době aplazii KD. Základní léky pro indukční f. jsou cytosinarabinosid s antracyklinovými ATB. Cytostatika se dávají 3- 7 dní, po nich následuje f. dřeňové aplazie s hlubokou pancytopenií, kt. trvá 2- 3 týdny. Tato doba je kritická pro pacienta: infekčné/ krvácivé komplikace. Po f. aplazie se očekává regenerace fyziologické krvetvorby. U p. mladších 60 let: a) Podá se 1-2 cykly indukční chemo, když se dosáhe remise následuje postremisní l. b) Když dojde jen k parciální remisi zopakuje se indukční léčba.
c) Když se nedosáhne ani parciální remise, pak se zkusí tzv. záchranný režim indukční léčby, kt. je složen z jiných l. než byli použity u předchozí indukční chemoterapii.
d) Když progeduje nemoc, tak se rozhoduje mezi podáním dalšího cyklu agresivní léčby/ paliativní / symptomatické l.
2. Postremisní léčebné postupy:
► Konsolidační intenzivní chemoterapie: cytozinarabinosid ve vysokých dávkách/ se kombinuje s antracykliny či etoposidem. Cílem je: další potlačení zbytkového leukem. klonu, kt. je v době kompletní remise vyš. KD nedetekovatelný (provádí se v kompletní remisi). Po vysokodávkované konsolidační l. dochází znovu k období aplazie KD (několik týdnů).
► Autologní transp. krv. tkáně: ustupuje se od toho, dává se přednost vysokodávkované terapii cytosinarabinosidem u p. v kompletní remisi bez známek reziduální nemoci.
► Allogenní transp. krv. tk.: prodlužuje dlouhodobé př. některých p. s AML. Léčbou volby jsou mladší p. Vhodná doba k provedení allog. transpl. je 1. remise.
3. Podpůrná léčba:
► Substituce transfúz. přípravky a krev. deriváty: Je nutné substituovat ery a trombocyty.
Podávají se tromb. koncentráty získané od 1 dárce. Podání je vhodné u p. s trombocyty < 20x10 na 9/ l nebo u p. s krvácivými projevy při vyšší hodnotě trombocytů. Při koagulopatii se podají koagulační faktory a antitrombin III."

Poznámka

Medicína, Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29316
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse