Speciální onkologie 3

Kategorie: Biologie, Medicína

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na speciální onkologii a její třetí část. Popisuje karcinom močového měchýře, karcinom prsu, zhoubné nádory vaječníků a maligní nádory hrdla a děložního těla. Dále se zabývá karcinomem melanomu, štítné žlázy, sarkamy měkkých tkání a primárním a sekundární nádorovým onemocněním skeletu. Druhou část naleznete zde.

Obsah

1.
Karcinom močového měchýře
2.
Karcinom prsu
3.
Zhoubné nádory vaječníků
4.
Maligní nádory hrdla a těla děložního
5.
Maligní melanom
6.
Karcinom štítné žlázy
7.
Sarkamy měkkých tkání
8.
Primární a sekundární nádorové onemocnění skeletu

Úryvek

"Sledování a prognóza:
Sledování: Pacienti jsou v riziku relapsu/ NÚ léčby (Fanconiho anémie, sek. Nefropatie, osteomalácie ze stráty fosforu až k patol. fraktrám, kardiomyopatie, přechodně polyneuropatie, nejzávažnější jsou sek. malignity). Kontroluje se místo prim. n. fyzikálním vyšetřením + RTG/ MR dle lokalizace. Nějvětší riziko relapsu je do 2 let.
SO22. Primární a sekundární nádor. onem. skeletu (Sarkomy kostí, jejich dg. a léčba. Algoritmus léčeb. postupu pri bolestivých kostních mts/ při infiltraci maligním krevním onem., které způsobuje osteolýzu – myelom apod. Principy ošetření patolog. fraktur dlouhých kostí).

KOSTNÍ SARKOMY

Definice:
Jde o maligní n. vyrůstající z kostí. Kost je tvořena: a) osteoidní, b) fibrózní, c) chrupavčitou tkání. Nejčastější jsou typy: Osteosarkom, chondrosarkom, sarkomy ze skupiny Ewingova sarkomu. Další jsou vzácné: intraosální liposarkom, kostní maligní fibrózní hystiocytom, kostní fibrosarkom, maligní mezenchymom a nediferencovaný sarkom.

A. Osteosarkom (OS):

Epidemiologie:
1. nejčastější z primárních maligních kostních n., tvoří 20% všech kostních malignit.
INCIDENCE: 1-3/ 1 000 000. Nejvíce mezi 10- 25 rokem. Primární osteosarkomy postihují nejčastěji metafýzy dlouhých kostí (hlavice dist. femuru, prox. Tibie, prox. humeru)

Etiologické faktory:
► Pagetova choroba, osteogenesis imperfecta, po radioterapii, kostní infarkty, osteochondrom, chronická osteomyelitida, neosifikující firom, fibrózní dysplazie, aneurytmatické kostní csty, po implantaci kovových materiálů, osteopoikilóza, osteopetróza, po použití kontrastní látky Thorotrast.

Příznaky nemoci:
► 1. klinický příznak je BOLEST (zejména noční + poruchy chůze + zduření dané oblasti), může se projikovat jako kostní bolest a proto se léčí jako pseudomeniskové obtíže kolenního kloubu,
► bolestivé zduření měkkých tkání paraoseálně
► omezení kloubní pohyblivosti
► patologická zlomenina

Diagnóza a differenciální dg.:
1. Vyšetření vedoucí ke stanovení dg.:
► bolest a omezení pohyblivosti jsou INDIKACÍ k vyšetření ZM:
○ standardní RTG postižené oblasti/ CT
○ celotělová scinti skeletu
○ spirální CT plic k vyloučení mts
○ UZ pro stanovení velikosti průniku do měkkých struktur/ MR postižené kosti jako nejcitlivější modalita.
► Laboratórní nálezy: jsou velmi chudé, ↑ ALP, sedimentace má střední hodnoty
► Histologie: podpoří dg.
► Dg. se stanoví na základe anamnézy + kliniky + histologie
2. Diff.dg.:
► Největší problém je odlišení osteosarkomu (typické histologické maligní zmeny jsou na PERIFERII ložiska) od myositis ossificans pseudomaligna (jde o benigní onem., typické histologické maligní zmeny jsou v CENTRU ložiska)
2. Morfologie a klinická stádia:
► GTM klasifikace (Musculosceletal Tumor Society): (G je grade, T je lokalizace, M postižení uzlin/ mts,). N (mts do uzlin) jsou vyjímečné a nezohledňují se. Grading vypovídá o biologickém chování. Rozlišují se 3 hlavní stadia.
► TNM klasifikace (UICC): rozlišují se stadium I, II a IV. Stadium III se nedefinuje a stadium IV této TNM klasif. se shoduje se stadiem III GTM klasifikace.
► dle biologické aktivity délíme maligní kostní nádor na:
a) n. s nízkou biologickou aktivitou (málo mitóz, dobře diferencované buňky, mts málo pravděpodobné)
b) n. s vysokou biol. aktivitou (mnohočetné mitózy, dediferencované b., časné mts)
► dle toho, zda se n. nachází v anatomicky ohraničeném prostoru:
a) intrakompartmentový n.
b) extrakompartmentový n.
► dle přítomnosti/ nepřítomnosti mts: kost nemá lymfatický systém, proto osteosarkom mts hematogenně. Mts jenom v plících 90%, ve 20% dochází k mts postižení skeletu + plic/ bez plic.

Terapie:
Obecně: Léčbu zahajujeme předoperační CHEMOTERAPIÍ, pak CHIRURGICKÁ léčba s preferencí (snaha o zachování končetiny) a pak zase CHEMOTERAPIE. Takto vedená léčba se nazývá neoadjuvantní.
1. Operační terapie:
► Operační t. primárního n.: nutno odstranit n. s dostatečným bezpečnostným lemem
► Operační t. plicních mts: operace plicní mts + kostní n. v kombinaci s chemoterapií má 5-leté přežití v 40-50%.
2. Radioterapie:
► osteosarkom je RADIOREZISTENTNÍ!, má jen malý terapeutický efekt. Indikace: v případe neoperativního n. osového skeletu/ kraniofaciálního osteosarkomu.
3. Chemoterapie:
► Indikace: u všech vysoce maligních osteosarkomů, tedy stadia II a IV. Podávají se vysoké dávky methotrexátu + leukovorin + adriamycin, cisplatina, ifosfamid.
4. Terapie relapsu:
► chemoterapie + resekce lokální recidivy, mts či několik plicních mts."

Poznámka

medicína, Práce obsahuje tabulky a schémata o rozsahu cca 2 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29318
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse