Speciální pedagogika


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se věnuje problematice speciální pedagogiky. Nejprve definuje předmět a cíl speciální pedagogiky, poté pojednává o její historii. Charakterizuje vady řeči, sluchové vady, zrakové vady, tělesná a zdravotní postižení, popisuje druhy mentální retardace, specifických poruch učení, i specifických poruch chování.

Obsah

1.
Současné legislativní vymezení
2.
Předmět a cíl speciální pedagogiky
3.
Základní terminologie speciální pedagogiky
4.
Dělení vad
5.
Označení osob, které jsou předmětem zájmu SP
6.
Norma a normalita
7.
Vztah společnosti k odlišným jedincům
8.
Dějiny a vztah k postiženému
9.
Integrace, segregace, inkluze, exkluze
10.
Reakce postiženého na okolí
11.
Rodina s postiženým členem
12.
Systém sociální péče
13.
Příčiny vad a poruch
14.
Základní pojmy
15.
Jednotlivé druhy vad
16.
Zajištění vzdělávání jedinců s mentálním postižením

Úryvek

"Základní triáda – pozornost, hyperaktivita, impulzivita

Zásady práce s dítětem s LMD

1. Předem stanovte pravidla a výchovné prostředky (odměny, tresty) a buďte opravdu důslední
2. Pokud možno reagujte vždy klidně, bez hněvu, mluvte pomalu, hněv je sice normální,
3. neznamená, že dítě nemilujeme, ale snažte se ovládnout tím, že si předem promyslíte své reakce při očekávaném rozruchu
4. Všimněte si každého pozitivního chování dítěte, jakkoliv nepatrného a to pochvalte !!!
5. Vyvarujte se častým negativním příkazům: „Přestaň .. To nesmíš ..Nedělejte to ..!" naprosto zbytečná jsou dlouhá kázání, hyperaktivní děti je nevnímají
6. Vždy oddělujte chování, činy, které se vám nelíbí, od samotné osoby dítěte, které máte rádi Např.: „Mám tě rád, ale nelíbí se mi, když chodíš v botách po koberci..."
7. Vypracujte pro dítě jasný denní režim, stanovte základní časy (kdy vstávat, jíst, hrát si, dívat se na televizi, být venku a jít spát - před tím povídání před usnutím nejlépe o pocitech), držte se ho, pokud je to jen trochu možné, i když ho dítě stále narušuje. Stále mějte na paměti, že doba pro učení se řídí zásadou: „krátce, ale častěji"
8. Proces zapamatování u hyperaktivních dětí je pomalejší, proto nutno požadavky, úkoly trpělivě opakovat, objasňovat
9. Pokud je to možné, zabraňte vnějším vlivům, rozptylování dítěte (jásavé barvy, plakáty na zdi, doma např. psací stůl postavený proti prázdné zdi, klidná místnost bez televize, rádia), dítě nedokáže samo filtrovat rozptylující vlivy
10. Dělejte s ním vždy jen jednu věc, hrát by si měl buď sám nebo jen s jedním kamarádem
11. Přenášejte na něj více zodpovědnosti, ať má co nejčastěji zážitek „volby" - velmi důležité pro jeho vývoj (úkoly volit přiměřené schopnostem, aby se u něj neutvořila tzv. ,,naučená bezmocnost")
12. Nehodnoťte jen výkon, při neúspěchu vždy oceňujte alespoň snahu, při nezdaru vyjádřit víru, že příště bude lepší
13. Naučte se rozeznat varovné signály před tím, než dítě vybuchne v „afekt hněvu", pokuste se odvést jeho pozornost na něco jiného
14. Nikdy dítě nesrovnávejte s ostatními dětmi (nejhorší chyba rodičů: „podívej se na šikovného souseda“ ...)
15. Uvědomte si, že se jedná pouze o zvláštní stav centrální nervové soustavy (CNS), který zákonitě vede k těmto reakcím, který je ale zvládnutelný a který se bude s postupující zralostí CNS vyskytovat stále méně častěji
16. Pokud se LMD projeví ve zhoršeném prospěchu, nemělo by to vést k pocitům méněcennosti: vedle školních známek je pro život důležitější vědomí vlastní hodnoty (dítě bude moci žít, když nerozezná přídavná jména od podstatných, ale když nebude mít trochu úcty a sebedůvěry k sobě samému, bude to mít v životě těžké)
17. Prý až 90 % času ve svém výchovném působení rodiče něco na dítěti požadují, přikazují, co mají udělat nebo naopak neudělat a pak se zlobí, když to nedodrží, ale v této roli nelze budovat kladný citový vztah (vžijme se do pocitů dítěte, jak nás asi vidí, co cítí) - tajemství úspěšného rodičovství zní: „Vycítit, co dítě potřebuje a vyhovět mu". Dítě potřebuje také okamžiky, kdy po něm nic nežádáme, kdy jsme prostě jen spolu, něco společně děláme, hrajeme si, radujeme se."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů: http://handicap.zcu.cz/handicap.php, eamos.pf.jcu.cz/amos/kat_tv/externi/kat_tv_3646/integrace.ppt.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16317
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse