Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Speciální pedagogika v kotce

Speciální pedagogika v kotce

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text je jakýmsi úvodem do speciální pedagogiky. Pouze heslovitě a velmi nepřehledně vypisuje hlediska znevýhodnění a cíle speciální pedagogiky. Zmiňuje nejen speciální pedagogickou prevenci, diagnostiku a speciálně pedagogické nápravné metody, ale také pedagogicko-psychologické poradenství. Uvádí metody ve speciální pedagogice. Stručně definuje somatopedii, oftalmopedii, surdopedii, logopedii, psychopedii a etopedii. Dále se věnuje péči o jedince s poruchami chování, preventivně výchovné péči a specifickým poruchám učení a chování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Znevýhodnění dělíme z hlediska
2.1.
Vzniku
2.2.
Způsobu
2.3.
Druhu
2.4.
S ohledem na druh postižení (handicapu
3.
Situaci znevýhodněného člověka posuzujeme z hlediska
4.
Cíl speciální pedagogiky
4.1.
Socializace
5.
Speciální pedagogická prevence
6.
Speciální pedagogická diagnostika
7.
Speciálně pedagogické nápravné metody
8.
Pedagogicko-psychologické poradenství v ČR
9.
Speciálně pedagogická diagnostika
9.1.
Speciálně pedagogická diagnostika
9.2.
Diagnostika dle období vývoje
10.
Metody ve speciální pedagogice
11.
Pedagogická integrace
11.1.
Vytváření podmínek pro integraci
11.2.
Integrace s ohledem na věk
12.
Somatopedie
13.
Oftalmopedie
14.
Surdopedie
14.1.
Klasifikace sluchových vad
14.2.
Komplexní péče o sluchově postižené
14.3.
Specifika výchovy sluchově postiženého dítěte
15.
Logopedie
15.1.
Dle příznaků dělíme poruchy řeči
15.2.
Systém logopedické péče v ČR
16.
Psychopedie
16.1.
Příčiny vzniku mentální retardace (MR) dle způsobu postižení
16.2.
Příčiny vzniku MR dle doby
16.3.
Klasifikace MR dle stupně postižení
16.4.
Typy MR podle druhu chování
17.
Etopedie
17.1.
Klasifikace poruch chování
18.
Péče o jedince s poruchami chování
18.1.
Zařízeními pro výkon výchovy jsou
19.
Preventivně výchovná péče
19.1.
Středisko výchovné péče (středisko)
20.
Specifické poruchy učení a chování
20.1.
Osoby s více vadami členíme do tří skupin
20.2.
Autuismus
20.3.
Specifická vývojová dyslexie
20.4.
Specifické poruchy učení a chování dělíme
20.5.
Příčiny specifických poruch učení
20.5.1.
Lehká mozková dysfunkce
20.5.2.
Dědičnost
20.5.3.
Kombinace lehké mozkové dysfunkce a dědičnosti
20.6.
Diagnostika v pedagogicko psychologické poradně
20.7.
Formy vzdělávání a poskytování reedukační péče vychází
20.8.
Obecně platné zásady pro děti se specifickými poruchami učení

Úryvek

"1. ÚVOD
Po roce 1989 se u nás začala prosazovat integrace neboli inkluze, což je vzdělávání dětí se zdravotním postižením v běžných třídách. Integrace snadnější u dětí s tělesným a smyslových postižením než u mentálně postižených. Speciální pedagogika je pedagogická disciplína, je to věda o zákonitostech speciální výchovy, vzdělávání osob, které pro své znevýhodnění vyžadují speciální přístup, podporu při uplatnění v životě.
Orientace speciální pedagogiky na:
1. výchovu a vzdělávání
2. pracovní a společenské uplatnění
3. rozvoj osobnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných osob:
postižených, handicapovaných
Z hlediska vzdělávání: děti, mládež (osoby) se speciálními vzdělávacími potřebami -Jde o osoby od narození po stáří.
Znevýhodnění = postižení, vady, závady, odchylky, oslabení, poruchy.

2. ZNEVÝHODNĚNÍ DĚLÍME Z HLEDISKA
A) vzniku na
1. vrozené
2. získané během života,
B) způsobu na
1.orgánové
2.funkční
C) druhu na
1. tělesné
2. zrakové
3. sluchové
4. poruchy v oblasti komunikačních schopností
5. mentální (rozumové)
6. poruchy chování (narušení citové a sociální)
7. kombinované, sdružené
8. parciální (částečné)
D) s ohledem na druh postižení (handicapu) na
1. somatopedii
2. oftalmopedii
3. surdopedii
4. logopedii
5. psychopedii
6. etopedii
7. speciální pedagogiku osob s více vadami (kombinované postižení)
8. speciální pedagogiku osob s parciálními nedostatky.
Nabývá-li vada (defekt) sociální dimenze, stává se záležitostí společnosti, ne pouze jedince hovoříme o defektivitě. Nejde o stav trvalý, nýbrž zvratitelný, je mu možno předcházet (speciálně pedagogická prevence), což je cílem speciální pedagogiky.

3. SITUACI ZNEVÝHODNĚNÉHO ČLOVĚKA POSUZUJEME Z HLEDISKA:
1.příčiny vzniku vady
2. věku osoby v době vzniku vady
3. délky trvání vady.

4. CÍL SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY:
1.max. rozvoj osobnosti znevýhodněné osoby
2. dosažení optimálního stupně socializace."

Poznámka

Práce je psána v bodech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18085
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse