Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Specifika práce s dětmi s Downovým syndromem

Specifika práce s dětmi s Downovým syndromem

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce pojednává o specifikách dětí s Downovým syndromem a zásadách práce s nimi. Úvodní části charakterizují projevy Downova syndromu a dotýkají se také problematiky integrace dětí jím trpících do procesu formálního vzdělávání. Stěžejní část práce se pak zaměřuje na rysy dětí s Downovým syndromem z hlediska inteligence či sociálního rozvoje a rozebírá požadavky na práci s těmito dětmi. Přibližuje žádoucí vlastnosti pečující osoby, prostředí či výchovného režimu a závěr práce se opět zmiňuje o integraci dětí s Downovým syndromem do školního kolektivu.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení tématu
3.
Základní charakteristika projevů dítěte s Downovým syndromem
3.1.
Mentální retardace
3.1.1.
Inteligence
3.1.2.
Motorika
3.1.3.
Sociální rozvoj
3.2.
Doprovodná onemocnění
4.
Zásady práce s dítětem s Downovým syndromem
4.1.
Pečující osoba
4.2.
Atmosféra
4.3.
Režim
4.4.
Omezit čas určený k práci
4.5.
Důslednost
4.6.
Spolupráce s rodinou
5.
Závěr

Úryvek

"2. Základní charakteristika projevů dítěte s Downovým syndromem

2.1. Mentální retardace
Jak už jsem psala v úvodu, děti s Downovým syndromem se vyznačují mírnou nebo středně těžkou mentální retardací. To se projevuje v jejich opožděném vývoji rozumových, senzomotorických, emočních a sociálních schopností, na který musí pedagog nebo asistent brát samozřejmě ohled.

2.1.1. Inteligence
Přestože jsou zpomaleny a ztíženy poznávací schopnosti dítěte a jeho schopnost soustředění, často se objevuje velmi dobrá dlouhodobá paměť. Setkala jsem se s dítětem, které díky individuální péči a trpělivosti pedagogů dokázalo interpretovat básničku daleko lépe, než jak to dokázaly ostatní děti. Samozřejmě že pokud by dítě s DS zůstávalo ve třídě bez individuální péče nějaké osoby, jen těžko by ostatním stačilo. V rozvoji poznávacích schopností je tedy takové dítě odkázáno na péči asistenta nebo jiné pověřené osoby.
Každopádně je dítě s DS vzdělatelné, naučí se číst, psát i počítat, má-li k tomu vhodné podmínky.

2.1.2. Motorika
S mentální retardací úzce souvisí zpomalení senzomotorického rozvoje. To se neprojevuje jen na hrubé motorice nebo v oblasti grafomotoriky, ale také v pomalejším nebo omezeném vývoji mluvidel. Děti s DS vyžadují péči logopeda, neboť jim bývá velmi špatně rozumět. Někdy to může způsobovat také velikost jazyk, která při DS bývá nadprůměrná a dítě má problém naučit se ho ovládat.
V oblasti hrubé i jemné motoriky se vyskytují specifické problémy. Děti bývají většinou neobratné a potřebují v tomto ohledu zvýšenou péči. Je vhodné s nimi cvičit, rozvíjet jejich pohybové schopnosti, často je zaměstnávat činnostmi, v nichž se mohou rozvíjet. Děti by měly často malovat, modelovat z plastelíny nebo jiných hmot, navlékat korálky, stavět z kostek a podobně. Venku je zase dobré dopřát jim více prostoru a využít tak příležitostí k přirozenému pohybu.
Někdy je právě jen opožděný motorický vývoj na vině v tom, že dítě špatně píše. Písmena už klidně může znát, ale nedokáže je napsat, přestože ví, jak má konečný obraz vypadat.

2.1.3. Sociální rozvoj
Děti s DS patří obvykle k veselým hravým jedincům, kteří se rádi zapojují do jakýchkoli společných aktivit. Dá se říct, že jsou velmi společenští a většinou s velmi pozitivním vztahem ke svým vrstevníkům i k dospělým. Osvědčilo se proto, když dítě určené k integraci, může prožívat drtivou většinu aktivit v třídním kolektivu, a to dokonce bez přispění asistenta. Samozřejmě že pečující osoba musí být stále na blízku a připravena svěřenému dítěti v socializaci pomoct, ale nesmí být přespříliš aktivní. Je mnohem lepší, když si integrované dítě najde a vybuduje svou pozici samo, než když to za něj dělá asistent. Míra aktivity a pasvity asistenta je v tomto případě zásadní a mnohdy jen velmi těžko odhadnutelná."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23329
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse