Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Spolana Neratovice - finanční analýza

Spolana Neratovice - finanční analýza

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce velmi podrobně zpracovává finanční analýzu firmy Spolana Neratovice. Práce se skládá z přehledných tabulek a grafů, které jsou v následujícím textu vysvětleny a jsou z nich odvozeny závěry. Sleduje hospodaření podniku pomocí poměrových ukazatelů. Finanční částky a hodnoty čerpá práce z reálných podkladů podle výkazu zisku a ztrát společnosti. Ke všem výsledkům hospodaření jsou uvedeny komentářem vývoje ukazatelů a důvody, proč došlo k těmto vývojům. V závěru na bankrotních modelech sleduje, jak podnik hospodařil a z výsledků výpočtů z nich vyvozuje celkové hodnocení hospodaření firmy.

Obsah

1.
Analýza hospodaření pomocí poměrových ukazatelů
1.1
Ukazatele finanční stability
1.1.1
Podíl vlastních zdrojů na aktivech
1.2
Ukazatele rentability
1.2.1
Ukazatel ROA
1.2.2
Ukazatel ROE
1.2.3
Rentabilita tržeb
1.3
Ukazatele aktivity
1.3.1
Doba obratu zásob
1.3.2
Rychlost obratu zásob
1.3.3
Rychlost obratu pohledávek
1.3.4
Doba obratu závazků
1.3.5
Rychlost obratu závazků
1.4
Ukazatele likvidity
1.4.1
Okamžitá likvidita
1.4.2
Běžná likvidita
1.4.3
Celková likvidita
2.
Bankrotní modely
2.1
Altmanův Z model
2.2
Index důvěryhodnosti
2.3
Tafflerův model
2.4
Kralickův model bonity
3.
Celkové hodnocení hospodaření podniku

Úryvek

"V období let 2004 až 2007 došlo k postupnému meziročnímu růstu ukazatele podílu vlastních zdrojů na aktivech celkem. Růst způsobilo zvyšování jak vlastních zdrojů, tak i zvyšování objemu položky aktiva celkem. Iniciátorem růstu ukazatele byl růst položky vlastní aktiva. Vzestupná tendence aktiv celkem byla menší než vzestupná tendence vlastních zdrojů. Růst položky vlastních zdrojů byl způsobený hlavně růstem položky nerozděleného zisk. Menší mírou se na růstu podílel vzestup kapitálových fondů. Na poklesu celkových aktiv se podílel v roce 2007 pokles dlouhodobých aktiv.
V roce 2008 došlo k poklesu hodnoty ukazatele podílu vlastních zdrojů na aktivech celkem. Pokles byl způsobený především poklesem celkového objemu vlastních zdrojů při marginálním poklesu položky Aktiva celkem. Za poklesem aktiv celkem nestojí úbytek (v peněžním vyjádření) jen jedné položky. Celkový pokles je průnikem poklesu téměř všech položek ve struktuře aktiv. Obrácení vývoje trendu ukazatele nepovažujeme za problematický. Hospodaření firem je v tržní ekonomice ovlivňováno i ekonomickými podmínkami, ve kterých podnik provozuje svou činnost. Myslíme si, že obrácení vývoje trendu ukazatele je ovlivněno ekonomickým vývojem ve státu, kdy po 5 letech růstu české ekonomiky došlo k propadu, který byl nastartován v roce 2008. Předpokládáme, že v roce 2009 bude mít trendová křivka klesající tendenci.

2) Podíl stálých aktiv na celkových aktivech =

2004 2005 2006 2007 2008
Stálá aktiva 2 724 524 2 633 743 2 477 139 2 430 728 2 563 507
Aktiva celkem 3 782 827 3 870 302 3 950 259 3 703 695 3 649 993
Hodnota ukazatele 0,7202 0,6805 0,6271 0,6563 0,7023
Hodnota ukazatele [%] 72,02 68,05 62,71 65,63 70,2332

(Graf)

Stálá aktiva vykazují v sledovaném období sestupný trend viz. graf období 04-06. V roce období 06 - 07 došlo k růstu podílu stálých aktiv na celkových aktivech, což bylo způsobeno i přes klesající stálá aktiva výrazným poklesem celkových aktiv, na jejichž propadu se nejvíce podílel pokles krátkodobých pohledávek.
Obecně z klesajícího trendu stálých aktiv lze usuzovat, že firma čím dál méně investuje do svého stálého majetku, ale v tomto případě platí pravý opak.
Investiční náklady firmy každým rokem stoupají. Z tohoto důvodu usuzujeme, že, odepsaný, prodaných nebo zničený majetek (v roce 2006 ničivá povodeň, která zastavila výrobu) tj. aktiv je v podniku více, než nových. V roce 2006 dochází k obratu. Rok 2007 a 2008 je ve znamení dalšího pozvolného investování do nového výrobního majetku. Tento trend má pozitivní vývoj a je pozitivem pro podnik a jeho akcionáře. Podnik dává svým chováním najevo snahu inovovat svou výrobu, a tím i zvyšovat svou konkurenceschopnost."

Poznámka

Seminární práce z Hornicko - geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. Práce obsahuje tabulky, grafy a obrázky. Čistý text je cca 8 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20913
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse