Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Společenská role výchovy

Společenská role výchovy

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vysvětluje pojmy výchova a sociologické role a vztah mezi nimi. Poté stanovuje a popisuje 7 typických rolí, ke kterým by se měla výchova vztahovat. V další části se autor zabývá školou a její funkcí ve společnosti. Tyto funkce vymezuje z pedagogického, ale i sociologického hlediska.

Obsah

1.
Typické role, ke kterým se výchova vztahuje
1.1
Jedinec jako občan
1.2
Jedinec jako pracovník
1.3
Jedinec jako ochránce a tvůrce životního prostředí
1.4
Jedinec jako člen rodiny
1.5
Jedinec jako tvůrce a uživatel kulturních hodnot
1.6
Jedinec jako uživatel volného času
1.7
Jedinec jako účastník dopravy
2.
Škola a její funkce ve společnosti
2.1
Pedagogické funkce
2.2
Sociologické funkce

Úryvek

"Na základě srovnávací analýzy podmínek a požadavků společnosti na jedné straně a dosavadních snah v pedagogické teorii a praxi na straně druhé lze vymezit nejtypičtější sociální role, ke kterým má výchova jedince soustavně připravovat:
• jedinec jako občan - příprava jedince na roli občana demokratické společnosti je především výchovou člověka, který:
o bude znát svá občanská práva a své občanské povinnosti,
o bude ochoten přispívat k rozvoji bohatství společnosti a její prosperity,
o bude odpovědný ve vztahu ke svým spoluobčanům,
o bude respektovat práva ostatních lidí a pravidla občanského soužití.
Na výchově jedince jako občana se podílí především rodina spolu se všemi stupni školské soustavy.

• jedinec jako pracovník - v systému sociálních rolí, které každého občana očekávají, stojí tradičně na důležitém místě role kvalifikovaného a úspěšného pracovníka. Profesní příprava je významná pro vychovávaného jedince, kterému zajistí existenci, uplatnění i seberealizaci, i z hlediska společnosti a jejího úspěšného fungování. Trh práce vyžaduje kvalifikované pracovníky s širokým profilem, kteří se uplatní v dělbě práce i v konkurenčním prostředí, anticipují vývojové tendence svého oboru a usilují o další profesní rozvoj a sebevzdělání, případně i rekvalifikaci. Úlohu vychovávat jedince jako pracovníka plní především školy zaměřené na profesní přípravu: střední odborné školy, střední odborná učiliště, odborná učiliště a vysoké školy. Základy profesní orientace se však vytvářejí již na základní škole.

• jedinec jako ochránce a tvůrce životního prostředí - příprava dorůstající generace na plnění této společenské role vede k akcentování ekologické výchovy, která v našem školství donedávna byla a do značné míry dosud je zanedbávána. Potřeba ekologické výchovy vyplývá z vysokého stupně narušení životního prostředí a ekologická péče se stává limitujícím činitelem přežití lidského rodu. Ekologická výchova má zabezpečit hluboké ekologické znalosti a odpovědné postoje každého občana, vedoucí k hledání a prosazování takových opatření, která pomohou konsolidovat ekonomickou situaci, zamezí další devastaci životního prostředí a povedou k jeho zlepšování.

• jedinec jako člen rodiny - k hlavním funkcím rodiny dnes patří funkce emocionální a funkce „tvorby domova“. Vyčleněním pracovních aktivit z rodiny, kdy většina jejích členů plní své profesní role mimo domov, ztratila rodina roli hospodářsky produktivní jednotky. Členové rodiny se stýkají stále méně, jejich orientace a profesní i volnočasové zájmy se stále více rozrůzňují. To může někdy vést až k vzájemnému odcizení, atomizaci nebo deprivaci dětí, která zvyšuje nebezpečí jejich deviantního chování. Jednou z podmínek fungování rodiny, výchovy dětí a spokojenosti člověka v osobním životě je odpovědný přístup k partnerství a rodičovství."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9961
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse