Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Společenská smlouva fiktivní společnosti Apmer s. r. o.

Společenská smlouva fiktivní společnosti Apmer s. r. o.


Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text je vypracovanou společenskou smlouvou o založení fiktivní společnosti s ručením omezeným Apmer s.r.o..

Obsah

1.
Smluvní strany
2.
Obchodní jméno a sídlo
3.
Předmět podnikání
4.
Výše základního jmění a vklady společníků
5.
Orgány společnosti
6.
Valná hromada

Úryvek

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA
o založení společnosti s ručením omezeným
Apmer s.r.o.

Uzavřená mezi

1. Janou Polákovou, Sedláčkova 55, Plzeň 32600, r.č. 195591/2101
2. Terezou Polínskou,
3. Danou Kolnou,

I.
Obchodní jméno a sídlo
Společníci se dohodli na založení společnosti s ručením omezeným s obchodním jménem Apmer s.r.o., se sídlem Na Polní, Pelhřimov 391 72.

II.
Předmět podnikání
Předmětem podnikání je
1. Hostinská činnost
2.

III.
Výše základního jmění a vklady společníků
Základní jmění společnosti činí při jejím založení 3 200 000 Kč
Vklad Jany Polákové v podobě nemovitosti činí 3 000 000 Kč
Vklad Terezy Polínské činí 100 000 Kč
Vklad Dany Kolné činí 100 000 Kč

Společníci se zavazují splatit 30 % svých vkladů do 30 dnů od podpisu společenské smlouvy na účet, který založí do 14 dnů od podpisu společenské smlouvy správce vkladů u pobočky Komerční banky, a. s. v Plzni 1. Zbývající část vkladů se zavazují společníci splatit do jednoho měsíce od zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
Společníci se dohodli na úroku z prodlení při splácení vkladu ve výši 30 % p. a. z dlužné částky.
Správou vkladů pověřují společníci jednatele společnosti."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x495e98723c250.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Spolecenska_smlouva_Apmer.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse