Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Společenské vědy - Antická filozofie

Společenské vědy - Antická filozofie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku ze společenských věd na téma antická filozofie. Rozebírá předsokratovské období a vrcholné období řecké filozofie i s jejich představiteli.

Obsah

1.
Předsokratovské období
2.
Vrcholné období řecké filozofie

Úryvek

"Pythágoras a jeho škola
• Pocházel z ostrova Samu v Malé Ásii
• Odešel a v Krotonu si založil svojí školu
• Ve spory se žáky používali AUTOR ÉFA = on to řekl
• Vzdávali mu božské pocty
• Zabýval se astronomií a fyzikou → jako jeden z prvních tvrdil, že země je kulatá
• Základem bytí je číslo → tvrdili, že vše lze převést na číselný princip (vztahy v přírodě i mezi lidmi, např. Číslo 3 vyjadřuje rodinu a číslo 10 přátelství)

Herakleitus z Efesu
• Autorem spisů o přírodě
• Za pralátku považuje věčný oheň
• Herakleitova vidění světa → vše je v ustavičném pohybu
• Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky

Eleaté
• Podle města Elea
• Názorově proti Herakleitovi
• Popírali pohyb

Xenofonés
• Zakladatel Elejské školy
• Ostrý kritik bohů co se podobají lidem
• Stoupenec monoteismu (jeden bůh)
• Tvrdil, že bůh je všudypřítomný → ztotožnění boha s přírodou

Parmenidés
• Tvrdí, že neexistuje žádná změna, žádný pohyb, žádná prázdnota ani nicota
• Každá změna je klamem smyslů, jen přelud

Zenón
• Byl žákem Parmenidese
• Obhajoval mistrovo učení logickými paradoxy (aporie = slepá ulička)

Sofisté
• Učitelé moudrosti
• Učili myslet a jednat
• Umění přesvědčovat, umění řednické
• Bylo to o tom přesvědčit dav, umění zmanipulovat dav
• Učili je různě řečnické fígle
• Byli najímáni bohatými rodinami, potulní učitelé

VRCHOLNÉ OBDOBÍ ŘECKÉ FILOZOFIE

Sokrates
• Nikdy nic nenapsal, pouze řečnil
• Vynikající rétor – v pedagogice i psychologii se používá „Sokratovský dialog“ = donutí člověka argumentovat, začínal jednoduchými otázkami a chtěl dospět k většímu názoru"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x544152ae62678.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Anticka_filozofie.doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse