Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Společenské vědy - Lidská práva

Společenské vědy - Lidská práva


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku ze společenských věd na téma lidská práva. Zabývá se historií lidských práv, základní listinou práv a svobod a také organizacemi zabývajícími se lidskými právy jako jsou například OSN, UNICEF nebo Rada Evropy.

Obsah

1.
Historie lidských práv
2.
Základní listina práv a svobod
3.
Organizace zabývající se lidskými právy

Úryvek

"Práva etnických a národnostních:
- chrání před diskriminací, násilím
- právo rozvíjet svou vlastní kulturu
- právo vzdělávat se ve svém jazyce a na úřední styk ve svém jazyce
Právo na soudní a jinou právní ochranu:
- právo na spravedlivý soud
- právo na obhájce, právo nevypovídat
- právo na presumpci neviny (= na člověka musí pohlížet jako na nevinného do pravomocného rozhodnutí soudu)

Organizace dohlížející na lidská práva:

OSN:
- nejvýznamnějším orgánem OSN, který sleduje dodržování lidských práv je Komise pro lidská práva
- vládní organizace
UNICEF:
- dětský fond, ochrana lidských práv dětí
- veškeré jejich peníze jdou na děti
- vládní organizace
AMNESTY INTERNATIONAL:
- celosvětová organizace, národní, nezávislá
- dbá o ochranu lidských práv
- vznikla v 70.letech ve Velké Británii
- zaměřuje se na podporu a ochranu politických vězňů, nespravedlivě stíhaných
- „vězeň svědomí“ – Václav Havel
- Píšou dopisy
RADA EVROPY:
- Dohlíží na lidská práva

ČLOVĚK V TÍSNI:
- Česká organizace na ochranu lidských práv
- Projekty: „Jeden svět na školách“ a „Příběhy bezpráví“ – vypráví o osudech lidí
CHARTA 77:
- Vznikla v roce 1976, vydána byla roku 1977
- Dokument, že lidská práva jsou v ČR porušována
- Charta 77 kritizovala politickou a státní moc za porušování lidských práv
- Helsinská konference – důsledek vzniku charty 77
- Její členové byli zatčeni
- Osobnosti: Václav Havel, Jan Patočka, Pan Hájek
- Byla rozpuštěna v roce 1992
- Bojovali za pád komunismu
VONS: (Výbor na ochranu nespravedlivě stíhaných)
- Cílem bylo sledovat a zveřejňovat případy politických vězňů
- Navazuje na chartu 77"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x544150a1d7f1a.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Lidska_prava.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse