Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Společenské vědy - mezinárodní vztahy

Společenské vědy - mezinárodní vztahy


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce se zaměřuje na maturitní otázku ze společenských věd na téma mezinárodní vztahy. Zabývá se organizacemi včetně EU, diplomacií a nástroji diplomacie.

Obsah

1.
Definici mezinárodních vztahů
2.
Organizace
3.
Diplomacie
3.1.
Nástroje diplomacie

Úryvek

"Mezinárodní vztahy a organizace:
- Vznik mezinárodních organizací ke konci 19. Století
- Jejich vznik a činnost usnadnil především rozvoj moderních komunikačních technologií, zejména telefonu a telegrafu.
Formy:
- Státy je mezi sebou budují na základě mezinárodních smluv a dohod
- Státy je mají určené v rámci mezinárodních organizací

Mezinárodní dohody a smlouvy:
- Upravují vztahy mezi státy a vytvářejí základ pro mezinárodní spolupráci
- Obsahují přesné formulace.

Mezinárodní organizace:
- Vyšší forma spolupráce mezi státy, vznikem nabývá institucionální podoby
- Spolupráce států v rámci mezinárodních organizací je trvalá a na rozdíl od smluv a dohod se neustále rozvíjí.
Dělí se podle velikosti:
- Regionální (= vyvíjejí činnost jen v některých částech světa)
- Globální (= vyvíjejí činnost celosvětově a jejich členy je většina států)

Rozdíl mezi smlouvou a deklarací:
- Deklarace = Prohlášení, vyhlášení. Pouze doporučující charakter.
- Smlouva = Dohoda, právní úkon, spočívající ve vzájemných a obsahových shodných projevech vůle smluvních stran.

Diplomacie:
- Pěstování styků mezi různými státy, řešení mezinárodních problémů, prostředek k dorozumění se mezi jednotlivými státy
- Není to politika.
Velvyslanectví = Ambasáda
- Diplomatická kancelář 1 země v hlavním městě jiné země
- Slouží jako primární kanál pro komunikaci mezi 2 vládami
- Velvyslanec:
o Nejvyšší hodnotící diplomat
o Musí být přijat od vlády, ve které zemi chce působit
o Oficiální zástupce země


Konzulát:
- Konzulové, činní v 1 zemi
- Konzul:
o Úředník, který zastupuje svou zemi (vysílající stát) v jiné zemi (přijímací stát) v oblasti obchodu, hospodářství, vědecké spolupráce a dopravy.
Hlavní rozdíl:
- Sídlo – Velvyslanectví má hlavní sídlo v hlavních městech států. Konzuláty působí v různých částech států.
- Činnost konzulů je omezena na tzv. konzulární obvod

Velvyslanectví
- Velvyslanec
- Vyslanec
- Tajemníci
- Atach (Ataše)
->Ti tvoří velvyslaneckou radu"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x544151840a490.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
MezinU00e1rodni_vztahy.doc (84 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse