Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Společenské vědy - politologie

Společenské vědy - politologie


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku ze společenských věd - politologie. Je sepsána stručně, ale kvalitně. Vysvětluje pojmy od státu až po centralizovanou moc, formy vlády nebo typy států.

Obsah

1.
Stát
2.
Národ
3.
Formy vlády
4.
Formy státu

Úryvek

"NÁROD:
- skupina lidí se stejnými zvyky, tradicemi, historií, atd.
- národnost = příslušnost k danému národu, každý si ji určuje sám
- minoritní = menšinová
- majoritní = většinová
- státní občanství = plnoprávní členství jedince v daném státě, s nímž jsou spojena práva a povinnosti
- státní občanství můžeme získat: narozením, udělením (tzn. Složit zkoušku z českého jazyka, trvalý pobyt aspoň 10 let, čistý trestní rejstřík), nalezením na území a určením otcovství
- státní občanství můžeme ztratit: když nabydeme jiné, smrtí, vzdát se ho

FORMA VLÁDY:
- forma vlády rozděluje státy na demokratické a nedemokratické
- demokracie = vláda lidu

Demokratické státy:
- musí dodržovat principy demokracie:
o moc je dána lidem
o dělba státní moci (moc zákonodárná, výkonná a soudní)
o volby: (svobodné, tajné, rovné, všeobecné, přímé)
o pluralita stran (mnohost, četnost politických stran)
o dodržování lidských práv a svobod
o podpora soukromého vlastnictví a podnikání
o právní stát = vztah mezi občanem a státem je řízen právem
o sociální stát
o vládne většina
o státy: Severní Amerika, Jižní Korea, Evropské státy, Japonsko a Austrálie

Nedemokratické státy:
- nedodržují principy demokracie
- státy: Vatikán, Rusko, Jižní Amerika (většina států), Afrika, většina Asie

Formy vlády:
- monokracie = vláda jednoho, nebo úzké skupiny
- aristokracie = vláda šlechty
- sofokracie = vláda moudrých
- byrokracie = vláda úředníků
- oligarchie = vláda mocných
- plutokracie = vláda bohatých
- teokracie = vláda náboženských vědců

Pojmy:
- diktatura = příkazy ve veřejném životě
- totalita = zásahy do veřejného, ale i soukromého života

TYPY STÁTŮ:
Monarchie a republika
Monarchie:
- zaručuje dědičnou, doživotní vládu jednoho panovníka
- konstituční monarchie = moc panovníka omezena, vládce + rada (VB, Dánsko, Švédsko, Lucembursko, Belgie, Španělsko), knížectví (Monako, Andora, Lichtenštejnsko)
- absolutní monarchie = moc jednoho panovníka, neomezená moc (Saudská Arábie, Omán, Spojené arabské emiráty)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5441454342edf.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Politologie_stat.doc (50 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse