Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Společenské vědy - ústava

Společenské vědy - ústava


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku ze společenských věd na téma ústava. Popisuje ústavu ČR, vyjmenovává a popisuje všechny hlavy ústavy.

Obsah

1.
Definice ústavy
2.
Ústava ČR
3.
Vyjmenovány hlavy ústavy

Úryvek

"- Ústava je nejvyšší zákon státu v demokratických státech
- Ostatní právní normy mají z ústavy vycházet a být s ní v souladu
- Ústavy mohou být:
o Psané – (USA, ČR)
o Nepsané – vyvinuli se na základě zvyku (VB)
- Dále rozlišuje ústavu:
o Flexibilní – (pružnou), jednoduše se přizpůsobuje změnám
o Rigidní – (tuhou), těžce se přizpůsobuje změnám
- Pro změnu ústavy potřebuje kvalifikovanou většinu
- 2 zásady:
o Princip dělení moci – státní moc je rozdělena na 3 složky (zákonodárnou, výkonnou a soudní)
o Princip brzd a rovnovah – zaručuje, že se jednotlivé složky státní moci se svými pravomocemi navzájem vyvažují a omezují
ÚSTAVA ČR:
- Ústava ČR nabyla účinnosti 1. 1. 1993
- Skládá se z preambule (úvodního prohlášení), 8 hlav, které tvoří 113 článků
- Ústava začíná slovy: „My občané české republiky“.
- Hlásíme se k tradicím:
o Země koruny české a česko-slovenska
o Rozvíjet kulturní a přírodní bohatství
o Hlásíme se mezi evropské demokracie
o Budeme dbát lidských práv a svobod

HLAVA I. – ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
- Demokratický stát
- Republika a unitární stát
- Decentralizovaný stát
- Principy demokracie
- O státních symbolech a o Praze

HLAVA II. – ZÁKONODÁRNÁ MOC
- V čele parlament:
o Horní komora (Senát)
o Dolní komora (Poslanecká sněmovna)
Poslanecká sněmovna:
- 200 poslanců, voleni na 4 roky
- Aktivní volební právo = právo volit od 18 let
- Pasivní volební právo = právo být volen od 21 let
- Volí se podle zásad poměrného zastoupení, volí se politická strana
- Musí získat více jak 5% hlasů
- Preferenční hlasy upřednostňují kandidáty ze zadních pozic
- Politické strany v ČR: ČSSD (Česká strana sociálně demokratická), ODS (Občanská demokratická strana), TOP 09 (Tradice, odpovědnost, prosperita), KSČM (Komunistická strana Čech a Moravy), VV (Věci veřejné)
- Levicové strany = zvyšují dávky a daně, zvyšují moc státu a přerozdělování financí, rovné výsledky
- Pravicové strany= snižují dávky a daně, snižují státní moc a přerozdělování financí, rovné příležitosti"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54414ff2cb553.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ustava.doc (52 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse