Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Společensko-historický kontext národního obrození, počátek české jazykovědy, rozvoj češtiny - maturitní otázka 6/7

Společensko-historický kontext národního obrození, počátek české jazykovědy, rozvoj češtiny - maturitní otázka 6/7

Kategorie: Literatura

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z literatury, která se věnuje národnímu obrození a rozvoji českého jazyka. V textu jsou představeny příčiny, průběh i důsledky národního obrození, hlavní představitelé, jejich díla a rozbor některých děl. Psáno v souvislém textu i heslech. Předchozí maturitní otázku naleznete zde České a světové baroko, význam osobnosti Jana Ámose Komenského - maturitní otázka 5/7, následující Ústní lidová slovesnost , nevyčerpatelný zdroj pro literaturu a jazyk - maturitní otázka 7/7.

Obsah

1.
Podmínky národního obrození a úkoly literatury
2.
Obrozenecké dějepisectví a jazykověda
- Josef Dobrovský
3.
Novinářství a časopisectví
- Václav Matěj Kramerius
4.
Začátky novočeské poezie
5.
Dovršení jazykového obrození
- Josef Jungmann
6.
Rukopisy
7.
Obraz minulosti posilou národního vědomí
- František Palacký
8.
Slovanská myšlenka ve vědě a poezii
- Jan Kollár
9.
Sblížení poezie s lidovou slovesností
- František Ladislav Čelakovský
10.
Divadlo
- Josef Kajetán Tyl
- Národní divadlo

Úryvek

"Podmínky národního obrození a úkoly literatury

Na konci 18. století bojuje český národ o přežití. Situace národního jazyka byla velice těžká. Užívání češtiny se omezovalo jen na venkovský lid. Knižní česká kultura přestala úplně existovat. Němčina dokonce vytlačila v úředním jazyce i latinu. Ale již v průběhu 18. století bylo čím dál více zřejmé, že feudalismus už jen přežívá. V nejvyspělejší zemi západní Evropy, ve Francii, probíhal v průběhu 18. století boj mezi rozumem a vědou na jedné straně proti pověrám a slepé náboženské víře na straně druhé. Těm, kteří bojovali za pokrok, se začalo říkat osvícenci. Propagovali rozumové vidění světa, říkali, že vše co odporuje zdravému rozumu je škodlivé. Francouzští osvícenci usilovali o zrovnoprávnění všech lidí. Hlavními představiteli tohoto nového směru se stali Voltaire a Jean Jacques Rousseau. Vše nakonec vedlo k Velké francouzské revoluci.
Zatímco v Anglii, nebo ve Francii byla měšťanská vrstva silná, v našich zemích bylo měšťanstvo slabé, a tak u nás nabylo osvícenství jiné formy. Myšlenky osvícenství prosazoval panovník z obavy před nespokojeností lidu. V 18. století u nás vládli Marie Terezie a její syn Josef II. Jejich reformy odstraňovaly ty nejhorší feudální přežitky. V roce 1781 byl vydán právě Josefem Toleranční patent, který povoloval náboženskou svobodu pro některá nekatolická vyznání. V roce 1773 byl zrušen jezuitský řád a v roce 1781 bylo také zrušeno nevolnictví. Marie Terezie zavedla povinnou školní docházku, odňala školství církvi a umožnila vzdělání i dětem z nižších vrstev. A právě z těchto dětí poddaných začala vyrůstat česká inteligence. Příliv venkovských obyvatel do měst, kam přicházeli za prací, pomáhá získat převahu českému jazyku a stal se základem pro vznik českého měšťanstva, které však bylo na začátku hospodářsky slabé a muselo bojovat se silnějšími německými konkurenty.
Zprvu vkládali obrozenečtí spisovatelé mnoho nadějí do osvícenské vlády. Postupně však sílila germanizace, a tím se měnil i vztah obrozenců k panovníkovi. Ti nakonec zaujali zcela odmítavý postoj k vládě. První generace obrozenců, která byla mnohdy závislá existenčně na šlechtě – jako např. Pelcl, nebo Dobrovský, se snažila získat právě její příslušníky pro národní hutí. Šlechta se v začátcích sice vydatně účastnila národního hnutí, ale od 30. let 19. století se museli obrozenci obejít bez její pomoci.
Obrozenecké dějepisectví a jazykověda
V roce 1774 byla založena první soukromá společnost nauk, která byla později přejmenována na Královskou českou společnost nauk. Zde se soustřeďovalo historické a vlastivědné bádání. Kritické dějepisectví se snažilo například nezaujatě zhodnotit dobu husitskou. O to se snažil Gelasius Dobner, který odhalil nespolehlivost Hájkovy kroniky. Dalším dějepiscem národního obrození byl František Martin Pelcl. Zatímco Dobner a jeho přátelé psali latinsky nebo německy, psal Pelcl česky. Byl prvním profesorem češtiny na pražské univerzitě. Napsal Novou kroniku českou, která měla nahradit Hájkovu kroniku.
V boji proti němčině, jako úřednímu jazyku, vznikaly nejdříve obrany českého jazyka. Nejstarší z nich byla například Balbínova. Nestačilo však jazyk jen bránit. Předpokladem pro rozvoj obrozenecké literatury bylo vytvoření pevných jazykových pravidel. O ustálení spisovného jazyka českého se pokusil Josef Dobrovský. Za základ spisovné češtiny vzal jazyk doby veleslavínské, tedy konce 16. století. Josef Dobrovský byl největší osobností obrozenecké literatury na přelomu 18. a 19. století. Zabýval se studiem nejstarších dějin, jazykovědou a literárním dějepisem. Psal německy a latinsky. Napsal Dějiny českého jazyka a literatury. Vylíčil zde vývoj českého jazyka a české literatury. Nejvýše zde hodnotil dobu veleslavínskou. Mluvnické zásady shrnul Dobrovský v knize Zevrubná mluvnice jazyka českého. Po návštěvě Ruska napsal Základy jazyka staroslověnského. Stal se zakladatelem slavistiky, což byla nauka o slavanském jazyce. Dobrovský také napsal Německo-český slovník."

Poznámka

Práce ve formátu AdobeAcrobat (*.pdf).
Pro vytvoření textu byla použita tato literatura: Bohuš Balajka: Přehledné dějiny literatury a Marie Sochrová: Český jazyk a literatura.
Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12116
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse