Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Společenství, národ, etnikum

Společenství, národ, etnikum

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vymezuje několik sociologických pojmů z oblasti lidských uskupení. Nejprve představuje koncepci Gemeinschaft a Gesellschaft Ferdinanda Tönniese, charakterizuje komunitu a její vývoj a poté uvádí znaky tradiční společnosti. Dále se věnuje rozměrům a formování národů, etnicitě a etniku.

Obsah

1.
Společenství
1.1.
Koncepce Gemeinschaft a Gesellschaft Ferdinanda Tönniese
1.2.
Komunita v sociologii
1.2.1.
Komunita v sociologii z historického pohledu
1.2.2.
Vymezení
1.2.3.
Vývoj komunity v kontextu modernizace
2.
Společnost tradiční
3.
Národ
3.1.
Rozměry národa
3.2.
Nacionalismu
3.3.
Formování národů a národnost
4.
Etnicita
5.
Etnikum

Úryvek

"S p o l e č e n s t v í :
Termín společenství (Gemeinschaft, pospolitost) se často objevuje jako komplementární k pojmu společnost (Gesellschaft). Termíny Gemeinschaft Gesellschaft zavedl F. Tonnies jako označení dvou typů společenské vazby, společnosti. Východiskem Tonniesovy charakteristiky bylo rozlišení 2 druhů lidské vůle. Základem vazby typu Gemeinschaft je vůle, kterou Tonnies označil termínem Wesenwille (přirozená, organická vůle). Tento druh vůle Tonnies charakterizoval jeko psych. ekvivalent lidského těla, nebo jako princip jednoty života včetně myšlení. Jde o vůli, která plyne z hloubi lidského já nedostupného pro reflexi. Myšlení je nerozlučně spjato se životem, s city a celkem lidské zkušenosti.
Základem vazby typu Gesellschaft je vůle označená Tonniesem Kurwille (vůle arbitrální). Je to vůle, která je výtvorem samotného myšlení, je čímsi reálným pouze ve vztahu ke svému subjektu i když může být poznávána a proto rovněž uznávána jinými lidmi. Tento druhý typ vůle je výsledkem úvahy, kalkulace a osamostatněného myšlení. Oba druhy spojuje to, že jsou považovány za příčiny jednání či za dispozice k jednání. Přirozená (organická) vůle je základem jednání z vnitřní potřeby, arbitrální vůle je základem jednání zaměřeného na určité vnější cíle, k jejichž realizaci má vést.
Tonniesova teorie Gemeinschaft vychází z dokonalé jednoty lidské vůle jako prvotního či přirozeného stavu, který se udržuje i přes empirické rozdíly. Základem vztahů mezi jedinci jsou obecné závislosti plynoucí z rodových vlastností. Vůle každého jedince, odpovídající určitému tělesnému uspůsobení je spjata s vůlí jiných jedinců původem a pohlavím. Toto spojení se nejvýrazněji projevuje mezi matkou a dítětem, mezi mužem a ženou jako manželským párem a mezi sourozenci.
Přirozená jednota jakou je pokrevní pospolitost se rozvíjí a zkonkrétňuje v pospolitosti teritoriální jejímž výrazem je společné bydliště. Ta se postupně přeměňuje v pospolitost ducha, tj. ve společné jednání zaměřené jedním směrem a jednomyslné, což je nejvyšší druh pospolitosti.
Tonnies rozeznává 3 typy pospolitosti tohoto druhu příbuzenství, sousedství a přátelství. Sídlem a tělem příbuzenství je domácnost. Věci jsou zde společným a společně užívaným majetkem. Sousedství je charakteristické pro vesnickou komunitu, kde blízkost usedlostí či společné pozemky vytvářejí četné příležitosti ke stykům, vedou k tomu, že si lidé na sebe zvykají a intimně se znají, nutí ke vzájemné spolupráci apod.
Přátelství je podmínkou i důsledkem společné práce a jednotného způsobu myšlení, je na příbuzenství a sousedství nezávislé. Rodí se nejčastěji při vykonávání stejné nebo podobné profese. Aby mohlo vzniknout a upevnit se jsou zapotřebí svobodné a časté kontakty, k nimž nejsnáze dochází ve městě. V pospolitosti vystupují lidé jako osobnosti, nástrojem společenské kontroly jsou zvyky a tradice, ve svém jednání se řídí náboženskou vírou. Ekonomickým základem je kolektivní vlastnictví a v duchovní oblasti připadá významné místo umění."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24993
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse