Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

Společná zahraniční a bezpečnostní politika EU

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce podává výklad struktury a cílů společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie (SZBP EU). Představuje její historický vývoj, současný stav a jakým směrem se budou ubírat její budoucí kroky. Charakterizuje její politiku jako politiku pasivního nebo aktivního aktéra s pokusem odkrýt převahu jednoho ze dvou prvků. Dále popisuje nejvýznamnější prvek této politiky, její bezpečnostní a obrannou složku i operace, na kterých se EU jejím prostřednictvím zúčastnila. Zároveň tak poukazuje na její význam v současném světě. Kapitola týkající se vztahu EU a NATO se zabývá problémy, které vyplývají z existence dvou aktérů podobného zaměření, společné základny a snahami o rovnováhu. Práce se také věnuje významnému prvku bezpečnostní politiky, a to boji s terorismem, který Evropská unie považuje za prioritní. Poslední kapitola se ve zkratce zaměřuje na Českou republiku a její vztah ke Společné zahraniční a bezpečnostní politice a Severoatlantické alianci.

Obsah

1.
Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie (SZBP EU)
1.1.
Evropská unie a její pilíře
1.2.
Historický vývoj Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie
1.3.
Pojetí a cíle společné zahraniční a bezpečnostní politiky
1.4.
Neutrální státy EU
1.5.
Aktéři, nástroje a rozhodování SZBP
2.
Sankce
2.1.
Cíle uplatňovaní sankcí
2.2.
Druhy sankcí a omezujících opatření
2.2.1.
Zbrojní embargo
2.2.2.
Hospodářské a finanční sankce
2.2.3.
Omezení vstupu
2.3.
Zásady při uplatňování sankcí a omezujících opatření
2.4.
Právní podklady pro uplatňování sankcí
3.
Evropská bezpečnostní a obranná politika
3.1.
Vývoj a utváření EBOP
3.2.
Mise EU
3.2.1.
Ukončené mise
3.2.2.
Probíhající mise
3.2.3.
Plánované mise
4.
Financování SZBP a EBOP
5.
Vztah EU a NATO
5.1.
Historie a postupný vývoj
5.2.
Výzbroj a síly rychlé reakce
5.3.
Snahy ve sféře vztahů EU – NATO
5.4.
Stanoviska některých významných politiků na budoucí vývoj
6.
EU a boj proti terorismu
6.1.
Postupný vývoj v oblasti boje proti terorismu
6.2.
Aktéři
7.
Česká republika a Společná zahraniční a bezpečnostní politika Evropské unie
7.1.
Role České republiky v SZBP a EBOP
7.2.
ČR a její vztah EU-NATO
8.
Přílohy
8.1.
Politika Evropské unie – Tři pilíře
8.2.
Smlouva o založení Evropského společenství
8.3.
Přehled misí EBOP
8.4.
Evropský bezpečnostní systém

Úryvek

"6. Vztah EU a NATO

6.1. Historie a postupný vývoj
Severoatlantická aliance (NATO) vznikla v roce 1949. Hlavním cílem této aliance bylo zapojení Spojených států do obrany západní Evropy před Sovětským svazem. V té době založily evropské státy další organizace, které měly zvýšit bezpečnost evropského kontinentu. V roce 1948 vznikla Organizace Bruselské smlouvy, v roce 1955 přejmenována na Západoevropskou unii (ZEU), ve které se její členové zavázali k podobné vzájemné obraně jako v případě NATO.
Oblasti zájmu Evropské unie a NATO se již několik let překrývají jako i většina jejich členské základny. Je proto zřejmé, že vzájemný vztah těchto dvou aktérů a jejich spolupráce, je jedním z významných elementů evropské zahraniční a bezpečnostní politiky a tématem četných diskuzí. Problém nastal v roce 1993, kdy vznikla společná zahraniční a bezpečnostní politika EU. Členství v těchto třech organizacích se do značné míry překrývá. Všechny členské země ZEU jsou současně členy NATO a 21 z 27 členů EU jsou členy NATO. Mezi šest států EU, kteří nejsou členy NATO, patří Irsko, Rakousko, Švédsko, Finsko, Malta a Kypr.
Během posledních let se výrazně pozměňují pozice hlavních aktérů (EU a NATO). EU se rozšiřuje a dále integruje. Svou činností zasahuje i do vojenské oblasti a vystupuje jako významný aktér i mimo ekonomickou oblast. Začátkem 90.let a po rozpadu Varšavského paktu ztratila NATO význam své existence a musela hledat svou novou roli.
Od roku 1998 se rozvíjí Evropská bezpečnostní a obranná politika (EBOP). Tony Blair tehdy na summitu v Saint-Malo uznal, že EU potřebuje kapacitu pro autonomní akci, která by byla podpořena věrohodnou vojenskou silou, možností vydat rozhodnutí o jejím použití a připravenou ji využít. Tato autonomní akce ale může být uskutečněna pouze tehdy, když se NATO rozhodne neangažovat a je nutné zajistit, aby nedocházelo k vytváření „nepotřebných duplikací“. Značná část kapacit států EU, které jsou současně členy NATO, jsou vázány v aliančních silách a institucích. EU se proto snažila získat šanci využívat schopnosti NATO v případě autonomní akce. Došlo k uzavření dohody o formě zapojení evropských členů NATO, jenž nejsou členy EU a v roce 2003 byla podepsána dohoda o principech spolupráce mezi EU a NATO (tzv. Berlín Plus). Podle této dohody má EU umožněn přístup k plánovacím kapacitám NATO a během vojenské operaci smí využít alianční SHAPE (Vrchní velitelství spojeneckých sil v Evropě) k operačnímu plánování. NATO zveřejnilo seznam kapacit, které je s velkou pravděpodobností ochotné poskytnout k dispozici EU, pokud jich bude potřeba. Velením operace v rámci EBOP může EU pověřit zástupce vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě, kterým je vždy Evropan."

Poznámka

Práce obsahuje obrazovou přílohu. Čistý text tvoří cca 24 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12259
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse