Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Společnost, její vznik, vývoj, změny a druhy

Společnost, její vznik, vývoj, změny a druhy

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá společností, její definicí, charakteristickými znaky a vznikem. Věnuje se jejímu vývoji, který rozděluje do dvou samostatných etap – na tradiční a moderní společnost. Přibližuje pojem globalizace, seznamuje se společenským řádem a společenskými změnami. Poslední kapitola osvětluje vybrané druhy společnosti – společnost otevřenou, uzavřenou, Gemeinschaft, Gesellschaft, tajnou, výkonovou a společnost přechodu.

Obsah

1.
Pojem ,,společnost“
2.
Vznik společnosti
3.
Vývoj společnosti
4.
Dnešní sociální změna: Globalizace
5.
Společenský řád
6.
Společenská změna
7.
Druhy společnosti
8.
Zdroje

Úryvek

"7. Druhy společnosti

Společnost se vyčlenila do různých druhů. Příkladem některých z nich je společnost: otevřená, uzavřená, Gemeinschaft, Gesellschaft, ale také společnost tajná, přechodu a výkonová.

Společnost otevřená: tento termín spolu byl navržen Karlem Raimundem Popperem
(1902 – 1994, rakouský filosof, představitel moderního liberalismu, teorie vědy
a filosofie, autor díla Otevřená společnost a její nepřátelé). Podle K. R. Poppera se tato společnost začala vyvíjet již v antickém Řecku. Je založená na dialogu a je dynamická. Umožňuje svým členům volný sociální pohyb a svobodné rozhodování, lidé se mohou podílet na správě věcí veřejných. Podporuje individualismus. Zákony se mohou kritizovat a dají se měnit. Uctívá lidskou svobodu a občanská práva.

Společnost uzavřená: opakem společnosti otevřené. Zakladatelem tohoto termínu je také Karl Raimund Popper. Podle něj je typickým příkladem této společnosti společnost kmenová. Na rozdíl od společnosti otevřené je založena na monologu a je statická. Pozice jednotlivce se odvíjí od připsaného statusu. Charakterizována autoritářstvím, dogmatickým způsobem myšlení, kolektivismem, strnulostí, stagnací, nízkou a reglementovanou(úprava činnosti zvláštními předpisy) sociální mobilitou. Ovládají ji různá tabu a neměnná pravidla. Podporuje v lidech fatalismus, pasivitu a intoleranci. Příkladem takovéto společnosti jsou totalitní státy nebo fašistické řežimy.

Společnost Gemeinschaft: (společenství – rodina, vesnice, maloměsto). Termín navržen Ferdinandem Tönniesem (1855 – 1936, německý sociolog, filosof a ekonom). Je založena na spolupráci a solidaritě členů, na osobních vazbách, na morálce, zvycích a náboženství.

Společnost Gesellschaft: (společnost, asociace – velké město, stát, národ) je založena na individualismu, na odosobněných vztazích, na konvencích,právu a veřejném mínění. Lidstvo se podle Tönniese vyvíjí od Gemeinschaft ke Gesellschaft, jak to má dokládat vývoj od feudální ke kapitalistické společnosti.

Společnost tajná: secret society, společnost jejíž členstvo,pravidla a praktiky podléhají před veřejností různému stupni utajení. Důvod utajení může být různý. Tato společnost se sdružuje z náboženských, politických nebo osvětových důvodů. Mezi známé skupiny patřili zednáři (společenství, které pravděpodobně vzniklo v 18. století v Londýně, původ zednářství je odvozován z cechů středověkých stavitelů chrámů, zednáři sami svůj vznik odvozují od stavby Šalamounova chrámu v roce 960 př. n. l.), ilumináti (česky se používá jako osvíceni, o této organizaci se říká, že prý tajně řídí světové události, které povedou ke stvoření Nového světového řádu, kde bude svět řízen jedinou fašistickou vládou) a děkabristé (důstojníci Petrohradských pluků usilující o změnu režimu v Rusku).

Společnost výkonová: taková podoba společnosti, ve které se jedinec stává příslušníkem vládnoucí vrstvy na základě svých schopností, výkonů a zásluh, v níž panuje rovnost šancí pro všechny.

Společnost přechodu: podle K.Marxe (1818 – 1883, německý filosof, politický publicista, teoretik dělnického hnutí, autor knihy Kapitál, Komunistický manifest, Ekonomicko-filosofické rukopisy)se jedná o společnost v období přechodu od kapitalismu ke komunismu. Označení se používalo pro sociální společnost, ve kterých došlo k zestátnění výrobních prostředků. V této společnosti existují nadále třídy dělníků a rolníků, jejichž rozdíly zmizí po nastolení komunismu."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20247
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse