Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Společnost s ručením omezeným a její založení

Společnost s ručením omezeným a její založení

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola automobilní a technická, České Budějovice, Skuherského 3 VOŠ, SPŠ automobilní a technická, České Budějovice

Charakteristika: Seminární práce z předmětu Ekonomika dopravní firmy se ve své první části zamýšlí nad faktory, které motivují k podnikání nebo od něj odrazují. Jádro práce pak seznamuje s náležitostmi společnosti s ručením omezeným a postupem při jejím zakládání. Součástí je rovněž objasnění dalších pojmů souvisejících s podnikáním či výkonem živnosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Proč (ne)chci podnikat
3.
Společnost s ručením omezeným
3.1.
Základní informace
3.2.
Základní kapitál
3.3.
Složení vkladů
3.4.
Ručení společníků
3.5.
Obchodní firma
3.6.
Statutární orgán
3.7.
Valná hromada
3.8.
Jednatelé společnosti
4.
Založení společnosti
5.
Společenská smlouva
6.
Rezervní fond
7.
Etický kodex
8.
Živnostenský list
9.
Koncese
10.
Živnostenský rejstřík
11.
Obchodní rejstřík
12.
Registrace
13.
Závěr

Úryvek

"Proč (ne)chci podnikat
Proč chci nebo naopak nechci podnikat je jistě otázka, se kterou se setká mnoho lidí, a která nás provází po dlouhou dobu našeho života. V minulosti možnost něco podniknout byla pro mnoho lidí spíše omezená a podnikání v době nedávné bylo často vnímáno jako něco na hranici legálních možností obživy s nejistým výsledkem.
Přesto člověk někdy prochází v životě obdobím, kdy se mu nabízí možnost podnikat a opětovně se vynořuje otázka, chci opravdu podnikat? Chci změnit svůj život? Chci opustit jistotu svého již zaběhlého života? A následují otázky. Co mě čeká? Uspěji? Ve chvíli, kdy se rozhoduji a přemítám o syžetu zda podnikat chci či nechci, často ani nevím, do čeho se pouštím. Vždyť člověk se svým uvažováním směřuje do určité pozice a neumí nebo nemůže odhadnout, jaké vlivy změní situaci, ve které učinil prvotní rozhodnutí.
Pro tak zásadní rozhodnutí jako je to, zda podnikat, a tím mnohé opustit a mít možnost mnohé získat, ale také ztratit, nebo nepodnikat nic a žít v “jistotě” zaměstnance, který se časem stává hříčkou systému, který nemá možnost vůbec anebo pouze velmi omezeně ovlivnit. Pouze několik málo “vyvolených” zaměstnanců se dostává k možnosti ovlivňovat, kam se bude jejich profesní život ubírat. Drtivá většina ostatních se stává nástroji firemní politiky, kde společnost vyžaduje, často velmi striktně, se přizpůsobit zaběhlým firemním standardům, o nichž však nelze říci, zda jsou či nejsou správné. Tyto standarty, velmi dobře propracované postupy, umožňují řídit zaměstnance a omezují jejich rozhodování, pravomoce a směřují myšlenky “správným” směrem, myšleno pro danou výrobní nebo obchodní společnost. Tyto standarty nelze hodnotit ani změnit.
Na počátku byla myšlenka korporačních pravidel možná správná a měla umožnit společnostem růst a usnadnit řízení zaměstnanců. Do dnešní doby však přerostla v archaismus, který často není respektován, ale nelze jej zrušit, tudíž zaměstnanci tráví čas tím, jak jej obejít a začínají věnovat svůj pracovní čas něčemu co není náplní jejich práce. Proč? Protože ztrácí svobodu. Nemyslím tím svobodu, která vede k anarchii a nerespektování pravidel, ale svobodu, kterou potřebuje každý lidský duch pro svůj život. Svobodu rozhodnout se, tvořit, mít odpovědnost za své činy a rozhodnutí.
Pokud se člověk nenechá pohltit zaměstnaneckým způsobem získávání obživy a touží po svobodě, dospěje často I několikrát k otázce. Chci podnikat?
Hlavním motivem pro rozhodnutí chci podnikat, bývají na počátku možnosti výdělku, který je vyšší než lze získat v zaměstnaneckém poměru. Peníze a s tím spojené možnosti snazšího života nemohou být dlouhodobou motivací, která uspokojí našeho ducha. Vysoký výdělek, často za cenu vysokých obětí na rodině, přátelích, vztazích s okolím, přináší z počátku značné uspokojení. Ovšem způsob života zaměřený pouze na materiální potřeby, přináší strádání v oblasti duše a ducha. Proto naše motivy pro chtění podnikat se musejí vyvíjet z oblasti materiální, která na začátku téměř vždy převažuje, do oblastí dalších, které nepřinesou opětovný zisk, ale umožní nám z čistě materiálního světa se přenést k tématům jako je například skutečná velikost naší spotřeby a tomu zda nás svět a věci kolem nás nenutí stale zvyšovat své tempo a i k otázce zda jsme nepřišli o svou svobodu. Zde vidím největší nebezpečí každého podnikání, a tím je ztráta jak naší vlastní svobody, tak i svobody našich kolegů, partnerů či zaměstnanců."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24474
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse