Sport


Kategorie: Angličtina

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Tato maturitní otázka se věnuje sportům populárním v USA, Velké Británii a u nás. Obsahuje také pasáž o Olympijských hrách a autorův vlastní postoj ke sportu.

Obsah

1.
Intro
2.
My attitude
3.
Popular sports
4.
The Olympic Games

Úryvek

"Intro: Sports are physical games or activities that people do for exercise or because they enjoy it. It is one of methods, how people can keep themselves fit and healthy. Sports are refreshing, can help take off some weight, improve sleep and make relaxation easier and preventively protect against diseases. We can divide sports according to where they are practised. Indoor sports include for example gymnastics, table tennis, wrestling, etc. On the other hand, outdoor sports include skiing, football, hiking, horse riding, golf or water sports such as windsurfing, rowing or diving and many others. However, most sports and almost all games can be done both indoors and outdoors. The other division of sports and games depends on when we can do it. Here we recognize winter sports, which can be done only on snow or ice – skiing, skating or sledging. The remaining sports and games we call summer or all-season activities.
My attitude: Sport doesn’t play a big role in my life. I cannot do any sport because of reflux of stomach and I don’t like sports either. Watching sports in TV is vesting of time. However, from time to time I do archery. The archery isn’t physically demanding and it can improve respiration, so it’s good for my asthma. I also like tourism (hiking).
Popular sports: The British are great lovers of competitive sports and when they are neither playing nor watching games, they like to talk about them. Many sports originated in Britain, that’s why Britain is sometimes called the cradle of sports. Football (it is called soccer in the USA) is the most widespread. Two types of rugby, hockey, cricket, darts, tennis and boxing were invented in Britain. Golf comes from Scotland. However, the most typical sports are rowing, cricket and polo."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55bf5d1444e79.zip (382 kB)
Nezabalený formát:
12._Sport.pdf (397 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse