Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Spotřební chování a segmentace trhu - přehled otázek a odpovědí ke zkoušce

Spotřební chování a segmentace trhu - přehled otázek a odpovědí ke zkoušce

Kategorie: Marketing

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s., Praha 13 - Stodůlky

Charakteristika: Obsahem je databáze 99 zkouškových otázek z předmětu Spotřební chování a segmentace trhu Vysoké školy ekonomie a managementu (VŠEM). K otázkám jsou vypracovány i odpovědi.

Obsah

nelze utvořit kvůli charakteru práce

Úryvek

"DATABÁZE ZKOUŠKOVÝCH OTÁZEK


1) Disjunktivní pravidlo ve třetí fázi kupního rozhodovacího procesu …
- spotřebitel má u nejvýznamnějšího kritéria jistou minimální hranici, kterou musí vybraná varianta splňovat; přijatelné varianty tuto hranici překonávají a vybírá se ta alternativa, která ji překoná nejvíce

2) Do černé skříňky spotřebitele patří …
- černá skříňka spotřebitele je víceméně určitou interakcí predispozic spotřebitele k určitému jednání a konkrétního kupního rozhodování
- zahrnuje :
• spotřební predispozice
• kulturní predispozice
• sociální predispozice
• osobní predispozice
• psychické predispozice
• kupní rozhodování

3) Jaké determinanty působí na průběh vnímání spotřebitele?
- předchozí znalost
- orientace spotřebitele
- situace
- kognitivní styl
- očekávání
- zaujetí
- způsob organizace a kategorizace vnímání

4) Kupní rozhodovací proces …
- má 5 fází, a to:
• rozpoznání problému
• hledání informací
• hodnocení alternativ (variant)
• kupní rozhodnutí
• ponákupní chování

5) Masový marketing …
- marketing, kdy se nerozlišuje mezi zákazníky
- marketing, kdy se celému trhu nabízí stejným způsobem jeden produkt
- uplatňuje se v souvislosti s masovou poptávkou

6) Mezi fáze tradičního pohledu na životní cyklus rodiny v marketingu patří …
- životní cyklus rodiny je střídání určitých etap, kterými život rodiny většinou prochází
- klasický, tradiční pohled na životní cyklus rodiny vymezuje etapy na základě kombinace stáří rodičů, výskyt a stáří dětí a pracovní aktivity rodičů
- obvykle jde o fáze :
• mladí lidé
• mladá manželství ještě bez dětí
• plné hnízdo I – mladí manželé s dětmi pod 6 let
• plné hnízdo II – mladí manželé s dětmi nad 6 let
• plné hnízdo III – středně staří manželé s dětmi
• prázdné hnízdo I – rodiny (manželé) již bez dětí, ekonomicky aktivní
• prázdné hnízdo II – rodiny (manželé) bez dětí, ekonomicky neaktivní
• starší osamělí lidé


7) Druhá fáze kupního rozhodování spotřebitele …
- hledání informací

8) Mezi hlavní 4 instituce učení se kultuře patří …
- rodina
- škola
- média
- církev (např. kostel; spíše v zahraničí)

9) Mezi osobní predispozice spotřebitele z hlediska spotřebního chování se řadí …
- vlastní individualita
- kombinace sociálně-demografických rysů (věk, pohlaví, velikost rodiny, vzdělání, povolání, příjem, majetek, bydliště, … )
- fyzické já (jak vypadá, zda je zdravý, … )
- psychické dispozice, pozorovatelné zprostředkovaně

10) Mezi prvky sémiotické analýzy z hlediska marketingu patří …
- prvkem sémiotické analýzy jsou znaky a znakové systémy (soustavy)
- sémiotická analýza v podstatě pojednává o způsobu, jakým je v textech konstruován význam; taktéž je vhodným prostředkem analýzy k posuzování jak grafických, tak textových mediálních obsahů, umožňuje popsat proces tvorby významů, což zahrnuje přehlednou cestu k interpretaci, respektive k jedné z mnoha možných interpretací; silnou stránkou sémiotické analýzy je její schopnost odkrývat hloubkový význam textů a prezentovat tak jejich nesamozřejmost"

Poznámka

Otázky a odpovědi byly určeny pro test z předmětu Spotřební chování a segmentace trhu na Vysoké škole ekonomie a managementu v Praze. Důležité pojmy jsou zvýrazněny tučně a kurzívou.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23512
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse