Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Správa katastru nemovitostí

Správa katastru nemovitostí

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce přehledným způsobem poskytuje informace o správě katastru nemovitostí v České republice. První oddíl seznamuje s obsahem právních předpisů upravujících danou oblast, a to zákona o katastru nemovitostí ČR, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem. Druhá část poté nabízí formou tabulky přehled a vysvětlení základních pojmů vztahujících se k tématu.

Obsah

1.
Právní prameny
2.
Zákon o katastru nemovitostí ČR
2.1.
Pojem katastru
2.2.
Obsah katastru a katastrálního operátu
2.3.
Zápis údajů do katastru nemovitostí
2.4.
Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných, obcí a státních orgánů
3.
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
3.1.
Pozemkové úpravy
3.2.
Formy pozemkových úprav
3.3.
Účastníci, sbor zástupců, návrh pozem. úprav, kritéria přiměřenosti
3.3.1.
Účastníci
3.3.2.
Kritéria přiměřenosti
3.4.
Soustava pozemkových úřadů
3.5.
Pozemkové úřady
3.6.
Ústřední pozemkový úřad
4.
Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem
4.1.
Zápis
4.2.
Návrh na zahájení řízení
4.3.
Záznamy a poznámky
5.
Přehled základních pojmů

Úryvek

"Právní prameny

- Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon)
- Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
- Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Zákon o katastru nemovitostí ČR

- zřizuje se katastr nemovitostí České republiky (dále jen "katastr")
- katastr je soubor údajů o nemovitostech v ČR zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení
- součástí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem podle zvláštního předpisu ("právní vztahy") a dalších práv k nemovitostem podle tohoto zákona

- katastr je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů
- katastr je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky

V katastru se evidují:
a) pozemky v podobě parcel
b) budovy spojené se zemí
c) byty a nebytové prostory
d) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory

- v katastru se neevidují drobné stavby.
- pozemky se člení podle druhů na ornou půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty ("zemědělské pozemky"), lesní pozemky, vodní a zastavěné plochy a nádvoří a ostatní plochy
- k nemovitostem evidovaným v katastru se do katastru zapisují:
a) právní vztahy
b) právo trvalého užívání nemovitosti
- nemovitosti se v katastru evidují podle katastrálních území"

Poznámka

Zpracováno formou odrážek. Práce je výrazně kompilačního charakteru, mnohé její pasáže jsou volně dostupné na internetu.
Vysvětlení základních pojmů je zpracováno formou tabulky o rozsahu cca 6,5 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23126
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse