Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Spravedlivost práva

Spravedlivost práva

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce charakterizuje pojem spravedlivost. Uvádí jednotlivé koncepce spravedlivosti, a to u Aristotela, Johna Rawlse, Jeremy Taylora a H. L. A. Harta. Následně se věnuje konkrétním případům (promlčení a poslanecké imunitě), kde právo podle autora práce nekoresponduje se spravedlností jak ve formálním, tak materiálním smyslu.

Obsah

1.
Pojem spravedlnosti
2.
Koncepce spravedlnosti
2.1.
Aristoteles
2.2.
John Rawls
2.3.
Jeremy Taylor
2.4.
H. L. A. Hart
3.
Právo versus spravedlnost
3.1.
Promlčení
3.2.
Poslanecká imunita

Úryvek

"Promlčení

Jedním z příkladů, kdy se podle mého názoru spravedlnost s právem rozchází je institut promlčení. Podstata promlčení spočívá v tom, že po marném uplynutí doby stanovené pro uplatnění práva u soudu nebo pro uskutečnění právního úkonů oprávněným se právo oslabuje, stává se nevynutitelným. V obou případech za podmínky, že dlužník vznese námitku promlčení. Promlčené právo nezaniká. Jestliže dlužník promlčené právo uspokojí, nejde o plnění bez právního důvodů a dlužník je nemůže požadovat zpět pro bezdůvodně obohacení věřitele. K promlčení soud nepřihlíží z úřední povinnosti, ale pouze na základě oprávněné námitky dlužníka. Pokud dlužník námitku promlčení před soudem nevznese, soud žalobě věřitele, pokud je jinak odůvodněná, vyhoví a právo věřiteli přizná. Naopak vznesení oprávněné námitky má za následek, že soud musí žalobu zamítnout. Ani po zamítavém rozhodnutí soudu však právo věřitele nezaniká. Jestliže by dlužník takové právo později uspokojil dobrovolně, nešlo by na straně věřitele o bezdůvodně obohacení. http://pfuk.vse-testy.net/prijimacky/dedicem/podstata_promlceni_s.html
Ve svých následujících úvahách se budu orientovat zejména na institut promlčení v trestním právu.
Existuje málo případů, kdy by provinilci plnili dobrovolně. Většina lidí se stará pouze o vlastní prospěch, morálku odsouvají do pozadí a výčitky svědomí si vůbec nepřipouštějí. Jakkoli zavrženíhodný čin byl spáchán, viník po uplynutí promlčecí doby je spravedlností, justicí, nepostižitelný. V těchto souvislostech bych užila citát Ovidiův : ,,Poena potest demi, culpa perennis erit“ (Trest může být sňat, ale vina zůstává na věky).
Je spravedlivé, aby dva subjekty spáchali ku příkladu stejný trestný čin, jeden byl dopaden a po zásluze potrestán a druhý dopaden nebyl a díky promlčení se vyhnul trestu? Někdo snad může namítat, že udržovat trestný čin v tajnosti po několik let je náležitým trestem, ale je tato újma dostatečně veliká? Má odpověď zní ano, pokud viník svého činu lituje, zpytuje svědomí, ale nešel by takový člověk vstříc spravedlnosti a tudíž i spravedlivému trestu? Samozřejmě záleží i rozsahu a vážnosti provinění. Pokud půjčím někomu například nižší obnos peněz a začnu je vymáhat až po uplynutí promlčecí lhůty, souhlasím s tím, že můj dlužník je oprávněn mi obnos nevrátit…měla jsem svůj nárok uplatňovat dříve."

Poznámka

Jedná se o seminární práci na Právnické fakultě MU v Brně. Práce částečně čerpá z: http://pfuk.vse-testy.net/prijimacky/portfoliova/nejstarsi_z_dnes_jes.html, http://profil.muni.cz/01_2002/vane_barsa-polemika.html.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13220
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse