Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Správní orgány měst od založení po počátek 15. století

Správní orgány měst od založení po počátek 15. století


Kategorie: Historie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce o vzniku a správě měst od 15. století. V práci zachycen vznik měst, jejich privilegia, kategorizace měst (královská, poddanská), ale i řídící orgány měst, jejich členění a funkce. V neposlední řadě také zmíněny znaky autonomie obcí.

Obsah

1.
Úvod
2.
Kategorizace měst
a) Královská města
b) Poddanská města
3.
Řídící orgány měst
4.
Znaky autonomie

Úryvek


Vnějším symbolem zkonstituování skutečně funkční městské rady se stala existence městské pečeti, ustavení městského písaře a vedení městských knih. Završením daného vývoje se zpravidla stávala stavba radnice (uloženy městské knihy, pečetidlo, finance, privilegia).
Zformování městské rady vedlo ke snaze vytlačit řízení městských záležitostí rychtáře. Teprve však za husitství (1419 - 1436) se rychtář dostal do výrazně podřízeného postavení vůči radě, která si přisvojila i část jeho kompetencí.
Vedle stávající městské rady se začal na sklonku 14. stol. ve velkých královských městech formovat další samosprávný orgán - velká(městská) obec. Skládala se ze všech měšťanů a řemeslníků, užívajících městské právo. byla svolávána tehdy, když konšelé potřebovali získat širší podporu pro své záměry(finance).

Poznámka

Zajímavá práce, ale neobsahuje seznam použité literatury a text by potřeboval lépe rozdělit do jednotlivých oddílů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x43fcc641ce9ef.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
spravni_organy_mest.doc (35 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse