Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Správní řízení - správní řád

Správní řízení - správní řád

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce velmi podrobně definuje a charakterizuje správní řád a správní řízení. Poté se věnuje zásadám, které musí obecně v právu platit. Popisuje věcně a místně příslušné orgány, účastníky řízení a způsoby a průběh zahájení správního řízení v prvním stupni. Věnuje se také rozhodnutí, opravným prostředkům a exekuci.

Obsah

1.
Pojem správního řízení
2.
Zásady
3.
Správní orgány
4.
Účastníci řízení
5.
Zahájení a průběh řízení v l. stupni
6.
Rozhodnutí
7.
Opravné prostředky a exekuce

Úryvek

"l. Pojem správního řízení

Správní řízení je postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci
zakládají (mění nebo ruší) práva nebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo se
prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má nebo nemá.
Správní řízení je nově upraveno v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). S účinností od l.l. 2006 nahradí zákon o správním řízení z r. l967. Správní řád neupravuje jen správní řízení, ale má nově i úpravu veřejnoprávních smluv a některých dalších otázek.
Správní řízení je jednou z forem realizace práva, což jsou způsoby uskutečňování právních norem v praxi. Těmito formami jsou:
l. Bezprostřední výkon subjektivních práv a dodržování povinností vyplývajících z právních norem vně právních vztahů (např. výkon práva na život, dodržování zákazu krádeže…). Je to tedy chování v souladu s právem, bez vzniku konkrétních právních vztahů.
2. Podobně u oprávnění absolutní povahy (práva osobnostní, věcná, zejména vlastnické) je možná realizace bez součinnosti druhého subjektu. Takovému oprávnění odpovídá pouze povinnost všech ostatních zdržet se zásahů do těchto práv.
3.Nejdůležitější formu realizace práva představují právní vztahy nejméně dvou subjektů.Vznikají buď přímo ze zákona nebo častěji v důsledku právní skutečnosti (pr. úkonu – např. smlouvy, nebo pr. události – např. narození člověka).
4.Kvalifikovanou formou realizace, uskutečňovanou orgány veřejné moci, je aplikace práva.
Při ní dochází k podřazení (subsumpci) konkrétní skutkové podstaty pod příslušnou pr. normu a výsledkem je akt aplikace práva. Hlavními druhy aplikace práva jsou:
- občanské soudní řízení
- trestní řízení a
- správní řízení
5. Za realizaci práva možno považovat i právní odpovědnost (vznik odpovědnostních vztahů) jako důsledek porušování stanovených pravidel, resp. postih za to.
Aplikace buď
a/ předchází vzniku pr. vztahů (zakládá je, konstituuje) – např. je-li vydáno povolení k určité činnosti, nebo
b/ řeší spory či nejasnosti v již existujících vztazích – např. příslušný správní orgán rozhodne o pochybnosti, zda je pozemek zemědělskou půdou nebo
c/ je aplikace důsledkem porušení povinnosti – např. při rozhodování o přestupku.
Správní řád upravuje správní řízení obecné, ale počítá i s použitím dalších zákonů, pokud tyto zvláštní zákony stanoví (třeba jen zčásti) jiný postup. Takovýmto zvláštním řízením je např. řízení stavební, celní aj., které je upraveno též dalšími předpisy obsahujícími též normy správního práva hmotného. Správní řád je tedy jakýmsi malým kodexem (soupisem) správního práva procesního, použitelným subsidiárně (podpůrně)."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7136
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse