Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Správní trestání - zaměření na přestupky

Správní trestání - zaměření na přestupky


Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce se zabývá správním trestáním a především přestupky. V úvodu autorka komentuje výběr tématu, poté se věnuje objasňováním základních pojmů, jako jsou správní delikty, přestupky, sankce, blokové řízení nebo přestupková řízení. V závěru práce autorka vysvětluje možnosti prominutí zákazu činnosti uložené správním orgánem v přestupkovém řízení.

Obsah

1.
Úvod
2.
Správní delikty
2.1
Obecné znaky správních deliktů
2.2
Typy správních deliktů
3.
Přestupky
3.1
Sankce
3.2
Přestupková řízení
3.2.1
Příslušnost orgánů k řízení o přestupcích
3.2.2
Zahájení přestupkového řízení
3.2.3
Účastníci řízení
3.2.4
Výrok rozhodnutí
3.2.5
Odvolání
4.
Blokové řízení
5.
Prominutí výkonu zbytku sankce zákazu činnosti uložené správním orgánem v přestupkovém řízení
6.
Závěr

Úryvek

"2. Správní delikty

Správní delikt je chápán jako „protiprávní jednání subjektů správního práva, za které lze uložit správněprávní sankci“ . Skutkové podstaty správních deliktů můžeme naleznout ve velkém množství právních předpisů a jsou vyjádřeny obecněji než například skutkové podstaty trestných činů.
2.1 Obecné znaky správních deliktů

a) Jednání – je to projev vůle k vnějšímu světu.
b) Protiprávnost – správní delikt je nedovolené jednání, ale existují tu i okolnosti, které vylučují protiprávnost, například dovolené riziko či nutná obrana
c) Trestnost – spácháním deliktu hrozí trest.
d) Odpovědná osoba - deliktní způsobilost je vázána na dosažené volní a rozumové vyspělosti (stanoven určitý věk) a na schopnosti ovládat a posoudit následky svého jednání.
e) Zavinění - může být buď „úmyslné“(přímé - pachatel chtěl porušit či ohrozit zájem chráněný právem nebo nepřímé - věděl, že porušuje právem chráněný zájem a byl s následky srozuměn) nebo „z nedbalosti“ (vědomé - věděl a bez přiměřených důvodů spoléhal, že následky nenastanou nebo nevědomé - nevěděl, ale měl a mohl vědět).
2.2 Typy správních deliktů

Typy správních deliktů můžeme rozčlenit podle následujících kritérií:

a) Přestupky – přestupky se budu zabývat více v další kapitole.
b) Jiné správní delikty fyzických osob – můžou to být buď správní delikty pracovníků a nebo správní delikty osob, jejichž postih je vyjmut z přestupkového zákona (živnostenský, protialkoholní či branný zákon atd.)
c) Správní delikty právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání – zde je odpovědnost, která nezávisí na zavinění.
d) Správní disciplinární delikty – tyto delikty se týkají osob, který mají vztah k určité instituci (soudci, advokáti, lékaři atd.)
e) Správní pořádkové delikty – spočívají v porušování procesních povinností, existuje zde zásada oportunity – záleží na správních orgánu zda sankci uloží či nikoliv.

3. Přestupky

Přestupky jsou ukotveny v zákoně č. 200/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně.

3.1 Sankce

Existují různé druhy sankcí: napomenutí, pokuta, zákaz činnosti nebo propadnutí věci. Dále se zde také nachází ochranná opatření, která způsobují újmu osobám, kterým jsou ukládána a zároveň chrání zájmy společnosti. Účel ochranného opatření je preventivní, nikoliv sankční. Do ochranných opatření můžeme zahrnout zabrání věci (vlastníkem věci se stává stát) a omezující opatření (je potřeba přesně specifikovat, kam se nesmí chodit a na jakou dobu). "

Poznámka

Práce je kompilační. Převážně cituje obsah zákonů, ale bez označení přesných citací.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19681
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse