Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Srážení krve

Srážení krve

Kategorie: Zdravotnická škola

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část práce se věnuje krvi obecně, z čeho se skládá a k čemu slouží. Dále zodpovídá na některé otázky - například proč nevykrvácíme z malé ranky, k čemu v krvi slouží krevní destičky, co jsou koagulační faktory a hlavně co je vlastně koagulace, proč je pro náš organismus tak důležitá a ze kterých chemických dějů se skládá. Druhá část práce se snaží prakticky potvrdit některé teoretické informace týkající se vlastností krve, a to pomocí laboratorních pokusů (důkaz krve, měření rekalcifikačního času, určení doby krvácení (metoda Duke), určení doby spontánní hemokoagulace (metoda Lee-White) a umělé ovlivnění srážení krve).

Obsah

1.
Krev obecně
1.1.
Funkce krve
1.2.
Složení krve
1.2.1.
Plazma
1.2.2.
Krevní tělíska (erytrocyty, leukocyty, trombocyty)
2.
Vývoj představ o srážení krve, objevení koagulačních faktorů
3.
Hemostáze
3.1.
Schéma hemostáze
3.2.
Reakce cév
3.3.
Reakce trombocytů
3.4.
Koagulace krve
3.4.1.
Koagulační faktory
3.4.2.
Fibrinogen a jeho přeměna na fibrin
3.4.3.
Aktivace trombinu, vitamin K
3.4.4.
Kaskáda pochodů vedoucích ke srážení krve (vnitřní dráha, vnější dráha)
3.4.5.
Regulace krevního srážení
3.4.6.
Rozpouštění krevní sraženiny
3.4.7.
Umělé ovlivnění srážení krve
3.4.8.
Krvácivé choroby
4.
Praktická část
4.1.
Důkaz krve
4.2.
Měření rekalcifikačního času
4.3.
Určení doby krvácení, teoreticky
4.4.
Určení doby spontánní hemokoagulace, teoreticky
4.5.
Umělé ovlivnění srážení krve
5.
Přílohy
5.1.
Složení plazmy
5.2.
Přehled koagulačních faktorů
5.3.
Schéma fibrinogenu složeného z podjednotek
5.4.
Model struktury fibrinogenu
5.5.
Model přeměny fibrinogenu na fibrinovou sraženinu
5.6.
Transamidační reakce, kterou vzniká izopeptidová vazba propojující fibrinové monomery v „tvrdých“ krevních sraženinách, katalyzována FSF
5.7.
Červená krvinka zamotaná v síti fibrinových vláken
5.8.
Struktura protrombinu
5.9.
Strukturní vzorce vitaminu K a dvou jeho kompetitivních inhibitorů
5.10.
Serotonin
5.11.
Schéma koagulace a fibrinolýzy
5.12.
Schéma aparatury při měření rekalcifikačního času
5.13.
Umělé ovlivnění srážení krve

Úryvek

"4. HEMOSTÁZE
V průběhu fylogeneze se u živočichů vyvinuly speciální mechanismy, které zabraňují tělní tekutině unikat z poškozeného řečiště. Nejstarším obranným mechanismem proti ztrátám tělní tekutiny je u živočichů s otevřenou cévní soustavou stah svaloviny kolem poranění. U obratlovců je poškození vnitřní stěny cévy signálem pro složitý enzymatický děj - hemokoagulaci či hemostázi., která sestává z několika na sebe navazujících pochodů. Celý děj nastartují krevní destičky, následuje zúžení cév a snížení krevního tlaku. Poté následuje samotný děj srážení čili koagulace krve, což je hlavní obrana organismu proti ztrátě krve.

4.1. SCHÉMA HEMOSTÁZE
reakce cév na místě poranění – vazokonstrikce
• napomáhá ji serotonin obsažený v krevních destičkách

b) reakce trombocytů:
• adheze destiček (přilnutí)
• aktivace destiček: změna tvaru, sekrece
• agregace destiček:
→ vytvoření primární krevní zátky

c) koagulace krve
• fibrinogen a jeho přeměna na fibrin
• aktivace trombinu, vitamin K
• kaskáda pochodů vedoucích ke srážení krve a)vnitřní dráha
b) vnější dráha

→ vytvoření definitivní zátky
• regulace krevního srážení
• rozpuštění krevní sraženiny

4.2. REAKCE CÉV
Svalovina v tenkých tepnách a tepénkách reguluje stažením (vazokonstrikce) nebo rozšířením (vazodilatace) průsvitu cévy průtok krve orgány dle potřeby organismu.
Přímou odpovědí cévy na poranění je velmi rychlá vazokonstrikce (stažení cévy), na které se podílí více faktorů. Za hlavní je považován serotonin, který se uvolňuje z aktivovaných destiček a má silně vazokonstrikční účinky. Céva se stáhne, aby se poranění zmenšilo a aby se zredukoval průtok krve."

Poznámka

Práce obsahuje fotografie, schémata a tabulky. Čistý text tvoří cca 16 stran. Psána zčásti heslovitě.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera12253
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse