Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Srovnání gramatiky italštiny a francouzštiny

Srovnání gramatiky italštiny a francouzštiny

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce, Nauky o ostatních jazycích

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce srovnává gramatiku italštiny a francouzštiny. V první části se zabývá stránkou fonologickou, pozornost zaměřuje na abecedu, výslovnost hlásek a přízvuk obou jazyků. Druhá část, porovnávající oblast morfologickou, rozebírá jednotlivé slovní druhy. Autorka poukazuje na podobnost mezi těmito jazyky a celý text doplňuje množstvím názorných příkladů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Fonologická část
2.1.
Abeceda
2.2.
Výslovnost hlásek
2.3.
Přízvuk
3.
Morfologická část
3.1.
Člen
1.3.1.
Určitý
1.3.2.
Neurčitý
3.2.
Předložky
3.3.
Zájmena
3.4.
Příslovce
3.5.
Číslovky
3.6.
Slovesa
4.
Závěr
5.
Použitá literatura

Úryvek

"Výslovnost hlásek
V této kapitole budeme dále rozebírat fonologický systém italštiny a francouzštiny. Souhlásky jsou v obou jazycích celkem podobné jak samy sobě, tak i těm českým, proto je zde nebudu podrobně rozebírat, zatímco v samohláskách, zejména ve francouzštině, můžeme nalézt mnoho odlišností.

ITALŠTINA
V italštině jsou charakteristické zdvojené souhlásky. První skupina hlásek se vysloví tím způsobem, že se nechají déle znít (f, l, m, n, r, s, v) a u druhé skupiny (b, c, d, g, k, p, t) se zdvojení provádí jakýmsi „zakoktáním“ - připravíme si ústa na vyslovení dané hlásky, ale vyslovíme ji teprve za chvilku. Ovšem musíme dávat pozor, aby nezazněly souhlásky dvě – v tomto případě by mohlo dojít k záměně smyslu, například nonno [nonno] dědeček x nono [nóno] devátý .
Další skupinou hlásek jsou dvojhlásky, které se tvoří spojením samohlásky a nepřízvučné polosamohlásky U (podobá se krátce vyslovenému u) nebo I (podobá se českému j). Tyto skupiny se vyslovují jako jedna slabika. Příklady: biondo [bjondo] – světlovlasý , lui [luj] – on.
Italština má i trojhlásky, i když se vyskytují jen v několika málo slovech. Jsou tvořené dvěma polosamohláskami a jednou samohláskou a vyslovují se jako jediná slabika. Je to například miei [mjej] – moji.
Dále si rozlišíme délku samohlásek. Dlouze vyslovujeme samohlásky pouze ve slabikách přízvučných, pokud za ní následuje
a) jen jedna souhláska: Roma [róma] - Řím, Napoli [nápoli] – Neapol
b) skupina S + souhláska: turista [turísta], posta [pósta] pošta
c) skupina souhlásek, z nichž druhá je R nebo L: metro [métro], madre [mádre] – matka
Krátce vyslovujeme samohlásky:
1) ve všech slabikách nepřízvučných: ristorante – restaurace
2) Ve slabice přízvučné:
a) před jinou skupinou samohlásek než v případě dlouze vyslovovaných a) a b):
porta – dveře, studente - student
b) před zdvojenými souhláskami: gruppo – skupina
c) pokud je označena přízvukem – libertà – svoboda

Přehled výslovnosti některých souhlásek:
• C
◦ [k] před a, o, u nebo souhláskou Carlo [karlo], Marco [marko], cura [kúra], crema [kréma]
◦ [č] před e, i ceco [čéko], cifra [čífra] G [g] před a, o, u nebo souhláskou dogana [dogána], vagone [vágone], gusto [gústo] [dž] před e, i Genova [džénova], giro [džíro] H se v italštině nikdy nečte, brání pouze změkčování c, g před e nebo i
• S
◦ [z] většinou mezi dvěma samohláskami nebo před znělými souhláskami b, d, g, v, l, m, n, r rosa [róza], slovacco [zlova'ko]
◦ [s] v ostatních případech Messina [mesína], signore [siňóre], straniero [stranjéro]
• Z
◦ [c] ve většině případů Venezia [venécja]
calza [kalca]
◦ [dz] zřídka (každá učebnice italštiny používá vlastní označení pro tuto výslovnost – např. tečku pod písmenem, čárku pod písmenem...) pranzo [prandzo], azzurro [adzuro],
zero [dzéro]
• Q se vyskytuje jen ve spojení s u, které se vyslovuje oběma rty qualitŕ [kualita]"

Poznámka

Součástí práce je několik tabulek, rozsah čistého textu je cca 10 stran. Text obsahuje několik překlepů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22303
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse