Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Srovnání kontinentálně evropské a angloamerické právní kultury

Srovnání kontinentálně evropské a angloamerické právní kultury

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje dva odlišné typy systému práce - kontinentaálně evropský a angloomaerický. Mimo historického vývoje obou typů systému je v práci přestavena systémová koncepce práva, vývojové tendence, prameny práva a soudní moc. Oba tyto systémy jsou v závěru práce také provnány a hodnoceny.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obecné porovnání odlišností
3.
Právní systém kontinentálně evropský
3.1
Historický vývoj
3.2
Obecné vývojové tendence
3.3
Koncepce práva
3.4
Prameny práva, právní normy
3.5
Soudní moc
3.6
Vybrané instituty soukromého práva
3.7
Vlastnické právo
4.
Právní systém angloamerický
4.1
Historický vývoj
4.2
Obecné vývojové tendence
4.3
Koncepce práva
4.4
Prameny práva a právní normy
4.5
Soudní moc
4.6
Právní pojetí občana
4.7
Vlastnické právo
5.
Porovnání obou systémů
6.
Závěr
Použitá literatura

Úryvek

"3. PRÁVNÍ SYSTÉM KONTINENTÁLNĚ EVROPSKÝ
3.1 Historický vývoj
Jak již bylo uvedeno, současný kontinentálně evropský právní systém má své prapůvodní základy v právu římském. Kontinentálním se nazývá proto, že vznikl v kontinentální Evropě a odtud se pak šířil cestou kolonizace i mimo evropský kontinent. Název rovněž zdůrazňuje odlišnost od právního systému „ostrovního“, tj. anglického. V anglické právní literatuře se však, jak již bylo naznačeno, používá pro kontinentální právní systém termínu civil law.
Už ve starověku měl v římském právu významné místo vedle obyčeje také zákon, tj. právo psané (ius scriptum), jehož význam přetrval po celou dobu vývoje kontinentálního právního systému dodnes. V 5 století př.n. l. byla provedena první velmi významná kodifikace (kodex je pro tento právní systém typický dodnes), a to tzv. Zákon dvanácti desek (lex doudecim tabularum), v němž bylo sepsáno a tehdejším poměrům přizpůsobeno téměř veškeré obyčejové právo, ať veřejné nebo soukromé. Důležité rovněž je, že normy sepsané v Zákonu dvanácti desek měly povahu ryze právní, tj. nebyly smíšené s normami mravními či náboženskými.
Ve 3. – 5. století n.l. došlo opět k pokusům o systemizaci a shrnutí římského práva, které se do té doby stalo opět chaotickým a nepřehledným. Velká kodifikace práva byla provedena za vlády byzantského císaře Justiniána v roce 529 n.l. (revize kodexu provedena 534 n.l.). Po Justiniánově smrti nastal úpadek říše; a pro středověk se stala typickou rozdrobenost států, tj. i jejich právních řádů. Četné instituty římského práva se však uchovaly díky záznamům a kodifikacím. Dodnes se rovněž používají mnohé původní latinské termíny, a to nejen v teoretických pojednáních, ale i v právnické praxi.
Po staletích feudalismu se v 18. a 19. století opět objevuje snaha o inspiraci legislativních děl římským právem, přičemž vzniká a sílí proud racionalistického přirozeného práva. Od 18. století začínají vznikat systematicky pojaté odvětvové zákoníky, z nichž mnohé se staly základem dodnes platného práva jednotlivých státních útvarů dnešní Evropy.
Kontinentální systém není homogenní, nýbrž se člení na několik okruhů, které vznikly zčásti historicky odlišným vývojem právního myšlení. Odrazil se v nich i proces historického napodobování. Rozčlenění systému počalo na přelomu 18. a 19. století, kdy se v Evropě střetly dva proudy právního myšlení, respektive dvě koncepce právních pramenů. Na jedné straně šlo o koncepci přirozenoprávní převládající ve Francii a v Rakousku, která usilovala o zachycení přirozeného práva psanou formou, a to jeho soustředěním ve velkých kodexech.
Proti ní stála koncepce historickoprávní převládající v Německu, která proti potřebě kodifikace razantně vystupovala. Postupně převládla koncepce usilující o kodifikaci, což se projevilo sledem významných kodifikací velkých právních odvětví, a to i v původně skeptickém Německu. Jako výsledek těchto kodifikačních prací je třeba zmínit zejména francouzský občanský zákoník z roku 1804 a rakouský obecný občanský zákoník vydaný roku 1811."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7897
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse