Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Srovnání přístupů Kaizen a Six Sigma

Srovnání přístupů Kaizen a Six Sigma


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně popisuje přístupy Six Sigma a Kaizen, blíže se zajímá o speciální kategorie pracovníků, postup ke zlepšení Six Sigma známým pod zkratkou DMAIC a v tabulce přehledně srovnává přístupy Six Sigma a Kaizen.

Obsah

1.
Six Sigma
2.
Specialisté pro Six Sigma
a) Šampión Six Sigma
b) Držitelé mistrovských černých pásů
c) Držitelé černých pásů
d) Držitelé zelených pásů
4.
Postup DMAIC
5.
Kaizen
6.
Srovnání přístupů Six Sigma a Kaizen
7.
Kritické názory na Six Sigma

Úryvek

"Realizace Six Sigma vyžaduje řád a silně se opírá o změřená data. Intuice nemá u Six Sigma žádné místo. Využívá statistické metody – jednoduché i pokročilejší. Při zavádění přístupu Six Sigma je vhodné začít s využíváním jednoduchých statistických metod (popisná statistika, Paretova analýza apod.) a teprve poté složitějších jako je analýza rozptylu (ANOVA), plánování experimentů (DOE – Design of Experiments) apod.
Základem aplikace Six Sigma jsou projekty Six Sigma, které jsou zaměřeny na zlepšení procesů a redukci variability.
Program Six Sigma se dále opírá o speciální výcvik a speciální role odpovědnosti pracovníků. Uskutečňuje se úzká součinnost speciálních kategorií pracovníků, jejichž označení je převzato s juda (šampión, držitel mistrovského černého pásu, držitel černého pásu, držitel zeleného pásu)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x454b2064c6d4e.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Srovnani_kaizen_a_six_sigma.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse