Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Srovnání vzdělávaní dospělých v České republice a Spolkové republice Německo

Srovnání vzdělávaní dospělých v České republice a Spolkové republice Německo

Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se týká komparace vzdělávání dospělých ve dvou zemích, a to v České republice a Spolkové republice Německo. Autorka porovnává jejich vývoj a současný stav vzdělávání dospělých a to na úrovni státní, zemské a podnikové.

Obsah

1.
Cíl komparativní studie
2.
Použité metody a techniky
3.
Vymezení problematiky vzdělávání dospělých
4.
Historický vývoj: Německo
5.
Historický vývoj: Česká republika
6.
Srovnání historického vývoje systému vzdělávání dospělých Německa a České republiky
7.
1. období (19. století do roku 1945)
8.
2. období ( od roku 1945 – 1989)
9.
3.období ( od roku 1989 do současnosti)
10.
Probíhající diskuze: Německo
11.
Probíhající diskuze: Česká republika
12.
Srovnání probíhajících diskuzí v Německu a ČR
13.
Legislativní rámec: Německo
14.
Legislativní rámec: Česká republika
15.
Srovnání legislativního rámce České republiky a Německa
16.
Druhy institucí vzdělávání v Německu
17.
Druhy institucí vzdělávání v České republice
18.
Srovnání typů institucí v České republice a Německu
19.
Závěr

Úryvek

"Použité metody a techniky

Pro zpracování studie bude použita analýza informací vztahujících se k problematice vzdělávání dospělých, které zveřejňují státní instituce. Nelze počítat s tím, že bude možno uskutečnit i jiné metody, jako jsou pozorování, dotazníková metoda a rozhovor.

Vymezení problematiky vzdělávání dospělých

Do pojmu vzdělávání zahrnujeme veškeré vzdělávání, které probíhá po ukončení řádné školní docházky, eventuálně po ukončení středoškolského a vysokoškolského studia.

Jsou určité odlišnosti, dané historicky, co se považuje za úplné středoškolské nebo úplné vysokoškolské vzdělání v České republice a Spolkové republice Německo. Průcha definuje vzdělávání dospělých jako celoživotní učení, které zahrnuje:
• studium při zaměstnání
• vzdělávání pracovníků v organizacích
• vzdělávání dospělých
• další vzdělávání
• kontinuální (pokračující) vzdělávání a výcvik
• celoživotní vzdělávání
• distanční vzdělávání

Podoba dalšího vzdělávání a odborné přípravy je určována vzdělanostní strukturou populace, potřebami národního hospodářství a v neposlední řadě i mírou, v níž jsou tyto potřeby reflektovány legislativou, veřejnou správou, školskou soustavou, zaměstnavateli a občany samými.

Další vzdělávání je poskytováno v těchto oblastech:
• V oblasti všeobecného vzdělávání pro nepatrnou menšinu těch, kteří ho nenabyli v počátečním vzdělávání, v přípravných kursech k přijímacím zkouškám na vysoké školy a v oblasti jazykového vzdělávání.
• V oblasti dalšího odborného vzdělávání a přípravy. Zde může jít o získání, rozšíření či doplnění kvalifikace nebo o rekvalifikaci, která je nejčastějším opatřením v případě nezaměstnanosti: v určených povoláních (např. v oblasti medicíny a v řadě technických profesí ). Povinností pracovníků je aktualizovat své vědomosti a dovednosti a ve stanovených intervalech absolvovat jejich přezkušování předepsána zvláštními právními normami:
• V oblasti občanského zájmového vzdělávání, které uspokojuje potřeby občanů v oblasti politiky a kultury.
Další vzdělávání a odbornou přípravu zajišťují školy včetně škol vysokých, zaměstnavatelé, orgány veřejné správy a samosprávy a jejich vzdělávací instituce, nestátní neziskové organizace včetně profesních a komerční organizace.

Historický vývoj: Německo

Začátky organizovaného vzdělávacího a výukového procesu směřované na dospělé se datují v Německu již na počátek 19.století. Původně byl tento proces založen na privátní iniciativě, ale ve velmi raném stádiu se připojily i státní organizace. Toto bylo zaznamenáno v článku 148 Výmarské ústavy, která stanovila státní podporu pro lidové školy (Volkshochschulen), a to jak na úrovni spolkové republiky, tak na úrovni zemí a lokálních úřadů. Tento proces byl přerušen nástupem fašismu v Německu, kdy veškeré vzdělávací úsilí včetně vzdělávání dospělých bylo zaměřeno na podporu válečné mašinérie fašistického Německa.
Návrat k tradicím vzdělávání Výmarské republiky přišel po roce 1945 společně s budováním Spolkové Republiky Německo. Právo na vzdělávání a školení včetně práva na školení a vzdělávání dospělých bylo zakomponováno do zemských ústav a také do školní legislativy jednotlivých zemí. Byl ustaven celoněmecký výbor pro otázky výchovy a vzdělávání, který zpracoval souhrnnou zprávu nazvanou „současná situace a úkoly německého vzdělávacího systému“, kde vzdělávání dospělých bylo uznáno a finančně podporováno jako nezávislá část veřejného školského systému. Ve strukturálním plánu vzdělávacího systému, který byl přijat v roce 1970 celoněmeckým vzdělávacím výborem „Deutscher Bildungsrat, 1965-75“, bylo vzdělávání dospělých chápáno již v širším kontextu ve smyslu rekvalifikace a dalšího školení a definováno jako pokračování vzdělávání po ukončení první fáze povinné školní docházky na různých úrovních. .
Tato širší interpretace pokračování výchovy a vzdělání byla promítnuta do všeobecného plánu vzdělávání a přijata výborem federace a spolkovými zeměmi v roce 1973. Dále bylo generálně akceptováno, že zodpovědnost za výchovu má zejména veřejný sektor.
Ve vztahu k těmto postulátům přijala většina spolkových zemí legislativní opatření ustavujícím zodpovědnost veřejného sektoru za pokračování dalšího vzdělávání dospělých na bázi státní podpory. Některé specifické otázky vztahující se ke vzdělávání byly rovněž zakotveny v kolektivních a pracovních smlouvách zaměstnanců."

Poznámka

Práce je velmi dobře členěna. Každý z bodů obsahuje obecnou část, situaci v ČR a Německu a poté jejich srovnání.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7514
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse