Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Srovnávací studie pojistných produktů pojistitelů ČR - cestovní pojištění - bakalářská práce

Srovnávací studie pojistných produktů pojistitelů ČR - cestovní pojištění - bakalářská práce

Kategorie: Pojišťovnictví

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: Vysoká škola finanční a správní, a.s., Praha 10

Charakteristika: Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. V první části jsou charakterizovány pojmy, které bezprostředně souvisí s cestovním pojištěním. Dále jsou představeny nejen profily pojišťoven, včetně jejich asistenčních společností, ale také způsoby sjednávání cestovního pojištění a práva a povinnosti obou smluvních stran po uzavření cestovního pojištění. U vybraných pojišťoven jsou popsány služby, které nabízejí klientům v rámci cestovního pojištění. Druhá část práce je věnována praktickým poznatkům. Na modelových příkladech je analyzována výhodnost produktu konkrétních subjektů českého pojistného trhu.

Obsah

0.
Úvod
1.
Historie
1.1.
Vznik a vývoj pojištění ve světě
1.2.
Vznik a vývoj československého a českého pojištění
2.
Základní pojmy cestovního pojištění
2.1.
Pojištění
2.2.
Systémy pojištění v ČR
2.3.
Rozdělení soukromého pojištění
2.4.
Cestovní pojištění
2.4.1.
Pojištění zdravotní (pojištění léčebných výloh), kryjící náklady na lékařskou péči, ošetření, léky, pobyt v nemocnici apod. ,při cestách do zahraničí.
2.4.2.
Cestovní úrazové pojištění
2.4.3.
Pojištění odpovědnosti za škody
2.4.4.
Pojištění zavazadel (majetkové pojištění pro krytí škod při ztrátě, zničení a poškození zavazadel)
2.4.5.
Pojištění storno zájezdu (přerušení nebo zrušení cesty)- krytí finančních ztrát při nevyužití cesty v návaznosti na výskyt nahodilé události
2.5.
Důvody sjednávání cestovního pojištění
3.
Smluvní formality cestovního pojištění
3.1.
Vznik a trvání pojištění
3.2.
Zánik pojištění a územní platnost pojištění
3.3.
Doba trvání cestovního pojištění
3.4.
Práva a povinnosti pojistitele
3.5.
Práva a povinnosti pojistníka
3.6.
Asistenční služba
3.7.
Pojistné plnění a výluky
4.
Způsoby sjednání cestovního pojištění
4.1.
Osobní návštěva pojišťovny, telefon a on-line sjednání pojištění
4.2.
Cestovní pojištění k platebním kartám a k zájezdu cestovních kanceláři
5.
Veřejné zdravotní pojištění a EU
5.1.
Komerční pojištění
6.
Pojištění cestovních kanceláří
6.1.
Česká pojišťovna
6.1.1.
Charakteristika České pojišťovny
6.1.2.
Typy cestovního pojištění u České pojišťovny
6.1.3.
Limity pojistného plnění u České pojišťovny
6.1.4.
Výpočet pojistného u České pojišťovny
6.2.
Kooperativa
6.2.1.
Charakteristika vybrané pojišťovny Kooperativa
6.2.2.
Typy pojištění u Kooperativy
6.2.3.
Limity pojistného plnění Kooperativa
6.2.4.
Výpočet pojistného u Kooperativy
6.3.
Allianz
6.3.1.
Charakteristika pojišťovny Allianz
6.3.2.
Typy cestovního pojištění pojišťovny Allianz
6.3.3.
Limity pojistného plnění pojišťovny Allianz
6.3.4.
Výpočet pojistného u pojišťovny Allianz
6.4.
Evropská cestovní pojišťovna
6.4.1.
Charakteristika pojišťovny Evropská cestovní pojišťovna
6.4.2.
Typy pojištění Evropské cestovní pojišťovny
6.4.3.
Limity pojistného plnění u Evropské cestovní pojišťovny
6.4.4.
Výpočet pojistného Evropské cestovní pojišťovny- varianta basic
6.5.
Uniqa pojišťovna
6.5.1.
Charakteristika vybrané pojišťovny Uniqa
6.5.2.
Typy cestovního pojištění pojišťovny Uniqa
6.5.3.
Limity pojistného plněni pojišťovny Uniqa
6.5.4.
Výpočet pojistného u pojišťovny Uniqa
6.6.
Shrnutí ceny pojištění pro fiktivního klienta
7.
Závěr

Úryvek

"1.1 Vznik a vývoj pojištění ve světě
Počátky pojištění a pojišťovnictví najdeme již ve starověku. Člověk je odpradávna sužován strachem, obavami i nejistotou z nečekaných hrozeb. S rozvíjející se kulturní společností vzniká i snaha zmírnit či celkem odstranit finanční dopady nepříznivých nahodilých událostí. Vznikají rozmanitá sociální zařízení, která lze považovat za předchůdce majetkových a životních pojišťoven. Historie pojištění je stará více než 4 tisíce let. První zmínky o pojištění nacházíme v době starého Egypta, kdy kameníci uzavírali mezi sebou dohody o krytí nákladu na pohřeb svého člena z pravidelně vybíraných příspěvků.
Další zmínka o pojištění pochází z doby 2 000 let před Kristem, v období Babylonské říše. V tomto období uzavírali majitelé karavan dohody o vzájemném krytí škod, ke kterým mohlo dojít při přepravě zboží. V průběhu války existovalo v antickém Řecku tzv. sociální pojištění pro případ poškození zdraví.

Středomořský námořní obchod se koncem 10. století dočkal rozvoje v podobě námořního pojištění, jako reakce na ochranu kvůli nedokonalosti lodí, riskantní námořní přepravy jako i zvětšující se pirátství a války.
Rozvoj trhu znamenal stále větší potřebu sdružovat se do větších profesních skupin za účelem přežít. Vznikali bratrstva, ve kterých se sdružovali kupci. Řemeslníci vytvářeli tzv. cechy - hospodářská zřízení tehdejší Evropy, která se vyvíjela z rodinných svazků. Cechy vytvářely četné mistrovské a tovaryšské pokladnice za účelem podpory členů v nemoci a poskytování pohřebného, čímž byly opět položené základy pojišťování.
Nejstarší dochovanou pojistnou smlouvou je námořní pojistka vydaná notářem v Pise roku 1385. První doklady o zajistných smlouvách se objevily ve 14. století. Velká rizika související s pojišťováním lodí a jejich nákladu vedla jednotlivé pojistitele ke snahám spojovat se při pojišťování zvláště nebezpečných rizik, tedy k pokusům rozdělovat riziko formou soupojištění a pak i cestou zajištění .
Začátek 15. století se sebou přinesl nové pojistné smlouvy podobné důchodovému pojištění. V městském archivu v Holandsku je uchována pojistná smlouva z roku 1472, kde jsou uvedené podmínky důchodového pojištění, výše důchodu a platební lhůty."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 23,5 stran. Práce obsahuje tabulky.
Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Katedra bankovnictví, finančního investování a pojišťovnictví, Bakalářské studium kombinované.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18817
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse