Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Stacionární magnetické pole

Stacionární magnetické pole


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce je zaměřena na maturitní otázku, která se zabývá magnetickým polem magnetů, magnetickými silami a jevy ve stacionárním magnetickém poli a dělením látek podle magnetických vlastností. Práce v pravém sloupci obsahuje obrázky o celkovém rozsahu asi půl stránky a vypsané vzorce a konstanty vhodné k přepsaní na tabuli, stejně jako obrázky pomáhající k pochopení textu.

Obsah

1.
Magnetické pole (stacionární)
2.
Magnet a magnetka
3.
Magnetická indukce, magnetický indukční tok
4.
Magnetická pole různých vodičů
5.
Permeabilita
6.
Definice ampéru
7.
Magnetické vlastnosti látek

Úryvek

"STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE je takové pole, jehož charakteristické veličiny (např. magnetická indukce) se s časem nemění a působí v něm MAGNETICKÉ SÍLY (podobně jako newtonovská gravitační síla působí v gravitačním poli). Magnetické pole působí pouze na pohybující se částice (tělesa) s elektrickým nábojem. Zdrojem stacionárního magnetického pole může být permanentní (nepohybující se) magnet, nehybný vodič, kterým prochází konstantní proud nebo proud částic při pohybu rovnoměrném přímočarém – pozor na to, že pohyb je relativní."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a výpočty o rozsahu cca jedné stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x57751c4a08f17.zip (946 kB)
Nezabalený formát:
Stacionarni_magneticke_pole.pdf (1002 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse