Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Stacionární magnetické pole - maturitní otázka

Stacionární magnetické pole - maturitní otázka


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce stručně a přehledně zpracovává problematiku stacionárního magnetického pole. Obsahuje podstatné definice, vzorce a nákresy. Vysvětluje, co je to magnetická indukce B či ampér. Zabývá se částicemi s nábojem v magnetickém poli, látkami v magnetickém poli a na závěr uvádí možná využití magnetismu.

Obsah

1.
Magnetické pole
2.
Stacionární magnetické pole
3.
Magnetická indukční čára
4.
Magnetická indukce
5.
Flemingovo pravidlo levé ruky
6.
Ampér
7.
Částice s nábojem v magnetickém poli
8.
Látky v magnetickém poli
9.
Využití magnetismu

Úryvek

"Magnetické pole – je to druh silového pole, které vytváří vodič s proudem, pohybující se částice nebo těleso s elektrickým nábojem, zmagnetizované těleso (magnet) a proměnné elektrické pole.

Stacionární magnetické pole – vzniká v okolí magnetu. Naše zeměkoule tvoří magnet. Jeho charakteristické veličiny se časem nemění. Projevuje se silovými účinky. Magnetická síla Fm může být přitažlivá i odpudivá. Vytváří ho nepohybující se vodič s konstantním proudem a nepohybující se vodič.


nákres

Tyčový magnetMagnetická indukční čára – je to myšlená čára, jejichž tečna v každém bodě má směr osy velmi malé magnetky, umístěné v tomto bodě.

Magnetická indukce B – její velikost závisí jen na magnetickém poli. Charakterizuje silové působení magnetického pole na vodič s proudem.

Vodič kolmý na magnetické čáry vzorec T … Tesla
Vodič nekolmý
vzorec - úhel, který svírá vodič s magnetickými silami (jednotka indukce)

Směr magnetické síly Fm, která působí v homogenním magnetickém poli na přímý vodič s proudem, určuje Femingovo pravidlo levé ruky.

Flemingovo pravidlo levé ruky – přiložíme-li levou dlaň k vodiči tak, aby magnetické indukční čáry směřovali do dlaně a natočené prsty ukazovali směr proudu, pak odtažený palec ukazuje směr magnetické sily.

Ampér je stálý proud, který při průchodu dveřmi nekonečnými rovnoběžnými vodiči, umístěnými ve vakuu, ve vzdálenosti 1m od sebe, vyvolává mezi vodiči sílu o velikosti
2 • 10-7 N na 1m délky vodiče."

Poznámka

Práce obsahuje 2 nákresy a vzorce. Délka čistého textu je necelé 2 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c6984cfc1f7d.zip (18 kB)
Nezabalený formát:
Stacionarni_magneticke_pole.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse