Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stanovení elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty

Stanovení elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá stanovením elektrochemického ekvivalentu mědi a Faradayovy konstanty. Měří elektrochemický ekvivalent mědi. Pomocí něj pak vypočítává Avogadrovu a Faradayovu konstantu a naměřené hodnoty porovnává s tabulkovými hodnotami. Určuje chybu měření Avogadrovy a Faradayovy konstanty. V závěru odpovídá na kontrolní otázky.

Obsah

1.
Obecná část
2.
Postup a metoda měření
3.
Seznam použitých přístrojů
4.
Tabulky naměřených hodnot a zpracování výsledků
4.1.
Určení chyby měření
5.
Odpovědi na kontrolní otázky
5.1.
Je odpor elektrolytu závislý na teplotě
5.2.
Co je to elektrolytická disociace a rekombinace
5.3.
Jaké množství mědi se vyloučí z roztoku CuSO4 proudem 10 A za 1 hodinu, je-li α=63,57 [kg kmol-1] a υ=2
5.4.
Jak zní oba dva Faradayovy zákony
5.5.
Jak je definována dynamická rovnováha elektrolytu
6.
Závěr - porovnání naměřených hodnot s tabulkovými hodnotami

Úryvek

"Postup a metoda měření
Měření se provádí na přípravku, který svým uspořádáním připomíná coulombmetr. Přípravek se skládá ze dvou měděných elektrod ve skleněné nádobě, v níž je elektrolyt s CuSO4. Katodu tvoří vyjímatelná měděná trubka. Průchodem proudu dochází k vylučování mědi, jejíž přírůstek zjistíme vážením. Ideální by bylo použít pro napájení přípravku zdroj, který by zajistil konstantní velikost protékajícího proudu nezávisle na ploše elektrod, jejich znečištění apod. Protože pro napájení je použit zdroj napětí, je zařazen do série s elektrodami odpor, který procházející proud stabilizuje.

Při měření postupujeme následujícím způsobem:
1. Zapojíme elektrický obvod podle schématu na obrázku 2.1
2. Válcovou katodu nejdříve dobře osušíme a potom na předvážkách zjistíme její přibližnou hmotnost. Na analytických vahách určíme její hmotnost m s přesností 1 mg. S ohledem na místní podmínky není možné využít maximální možnou přesnost analytických vah 0,1 mg.
3. Katodu vložíme do přípravku s elektrolytem , zapneme proud a jeho hodnotu nastavíme na 500 mA.
4. Zároveň se zapojením proudu začneme odečítat čas. Sledujeme proud procházející elektrolytem a udržujeme jej stále na hodnotě 500 mA.
5. Po třech minutách ukončíme měření. Vyjmeme katodu z roztoku pomocí přiloženého přípravku, vložíme do transportní misky a dojdeme k vodovodu, kde katodu pod tekoucí vodou pečlivě opláchneme.
6. Po omytí elektrodu vložíme do nádobky s lihem (urychlíme tím proces sušení) a osušíme pod infračervenou lampou (dbáme na to, aby se v její blízkosti nenacházely předměty, které by mohly být vlivem vyšší teploty poškozeny).Po ukončení sušení necháme elektrodu chvíli vychladnout.
7. Dobře osušenou elektrodu opět zvážíme na analytických vahách.
8. Měření opakujeme podle bodů 3. až 7. devětkrát, přičemž dbáme na to, abychom veškeré operace prováděli přibližně stejnou dobu a tím měření zatížili přibližně stejnou systematickou chybou, kterou můžeme potlačit vzhledem k tomu, že zjišťujeme pouze přírůstky hmotnosti pro jednotlivá měření. Naměřené hodnoty zpracujeme postupnou metodou. Naměřené veličiny ( čas t, elektrický proud I a hmotnost vyloučené látky na elektrodě M) dosadíme do vztahu (2.12), kam navíc dosadíme z tabulky 2.2 za α a υ, spočítáme Faradayovu konstantu F, kterou dosadíme do rovnosti (2.11), abychom mohli spočítat Avogadrovu konstantu NA. Určíme chybu měření a výsledky porovnáme s tabulkovými hodnotami.

2.4 Seznam použitých přístrojů
Nádoba s elektrolytem a elektrodami, zdroj BS-12, potenciometr, miliampérmetr (±5%), předvážecí váhy, analytické váhy (±1mg), infralampa, stopky (±1s)."

Poznámka

Práce je založena na výpočtech, tabulkách a schématu.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera10434
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse