Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stanovení indexu toku taveniny termoplastu

Stanovení indexu toku taveniny termoplastu

Kategorie: Technologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Technická univerzita v Liberci Fakulta strojní, Liberec 1

Charakteristika: Práce stanovuje index toku taveniny termoplastu. Dle ČSN EN ISO 1133 zjišťuje pro daný materiál na plastometru MELT FLOW TESTER fy. CEAST S.p.A objemový a hmotnostní index toku taveniny MVR, resp. MFR, a porovnává jej s materiálovým listem polymeru. Metodou podílu MFR/MVR a z rovnice Van der Waalsovy stanovuje rovněž hustotu taveniny polymeru. Vypočtené hodnoty porovnává.

Obsah

1.
Zadání
2.
Postup měření a zpracování
2.1.
Hmotnostní index toku taveniny (MFR)
2.2.
Objemový index toku taveniny (MVR)
2.3.
Poměr indexů toku (FRR) mezi dvěma hodnotami MFR nebo MVR
2.4.
Van der Waalsova rovnice
3.
Naměřené hodnoty
4.
Vypočtené hodnoty
4.1.
Hmotnostní index toku taveniny
4.2.
Objemový index toku taveniny
4.3.
Hustota taveniny metodou podílu MFR/MVR vypočtených
4.4.
Hustota taveniny metodou podílu MFR/MVR naměřených
4.5.
Zjištění hustoty taveniny pomocí Van der Wallsovy rovnice
4.6.
Poměr indexů toku
4.7.
Polypropylen Mosten GB 506
4.7.1.
Charakteristika
4.7.2.
Typické vlastnosti a použití

Úryvek

"Polypropylen Mosten GB 506 je blokový kopolymer určený pro vstřikování technických dílů a součástí s nároky na vysokou houževnatost. Je vhodný rovněž pro výrobu koextrudovaných fólií určených pro tvarování.

Může být použit jako matrice pro výrobu nejrůznějších kompaundů zejména pro potřeby automobilového průmyslu.

Poznámka:
Data obsažená v tabulce představují typické hodnoty jednotlivých vlastností. Jedná se o údaje informativního charakteru, tj. netvoří meze specifikací daného typu.
Mosten GB 506 odpovídá českým hygienickým předpisům pro styk s potravinami a splňuje rovněž obdobné předpisy Evropské unie (Směrnice Rady), SRN (BfR) a USA (FDA). Uvedený výrobek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. klasifikován jako nebezpečná látka.

5. Závěr:
Úkolem bylo zjistit indexy toku taveniny, porovnat je s materiálovými hodnotami a také hodnotu hustoty taveniny pomocí 2 daných metod. Nejdříve je třeba podotknout, že měření proběhlo v pořádku, protože rozdíl mezi maximální a minimální hmotností odřezků nebyla větší jak 15%, tudíž nebylo nutné měření opakovat. Pro Mosten GB 506 byly zjištěny materiálové hodnoty od výrobce (viz. výše) a tedy hlavně hodnota hmotnostního indexu toku taveniny, která má typickou hodnotu 6 g/10min. Výsledky naměřeného i vypočteného hmotnostního indexu toku se této hodnotě velmi blíží. Také jsme zjišťovali poměr indexů toku (FRR) mezi dvěma hodnotami MFR, kde nám obecně tento poměr ukazuje vliv distribuce molekulových hmotností materiálu na jeho reologické chování. Z výsledku FRR = 1,03 je možno konstatovat, že distribuční křivka bude velmi úzká. Dále jsme zjišťovali hustotu taveniny polymeru dvěma způsoby a sice metodou podílu MFR/MVR a metodou Van der Wallsovy rovnice. Výsledné hustoty se lišily maximálně o 22,7 kg/m3. Pro metodu podílu jsme použili hodnoty indexů toků, které nám stanovil přímo plastometr. Hustoty se tedy mohou lišit spíše z důvodů, které souvisejí s výpočty u metody Van der Wallsovy rovnice. Nepřesnost konečné hodnoty hustoty taveniny o 230°C u této metody mohla být způsobena tím, že jsme počítali s univerzální plynovou konstantou pro klasické podmínky 20°C a také s dalšími veličinami (jako měrný objem, či vnitřní tlak), jejichž hodnoty nebyly přesně stanoveny pro náš konkrétní materiál, ale zcela obecně pro materiál polypropylen. Metoda Van der Wallsovy rovnice se tedy jeví dle mého zjištění méně přesnou."

Poznámka

Práce je založena na tabulkách a výpočtech. Obsahuje také obrázky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11067
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse