Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Staroorientální státy

Staroorientální státyKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou

Charakteristika: Dopodrobna zpracovaná maturitní otázka z dějepisu na téma Staroorientální státy. Obsahuje informace o Mezopotámii, Asýrii, Babylónii, Egyptě, Malé Asii, Persii, Syropalestinské oblasti, Indii a Číně.

Obsah

1.
Mezopotámie
2.
Asýrie
3.
Babylónie
4.
Kultura v Mezopotámii
5.
Egypt
6.
Kultura v Egyptě
7.
Malá Asie
8.
Persie
9.
Syropalestinská oblast
10.
Indie
11.
Čína

Úryvek

"Starobabylónské období (19.-16. stol. př.n.l.)
- vznik po rozpadu Uruku - boje mezi Amority
- nejsilnější městský stát - Babylón
- CHAMMURAPI (18. stol.)
- ovládnutí celé jižní Mezopotámie
- rozdělení říše na provincie (správci), okresy
- Chammurapiho zákoník (282 článků)
- rozdělení lidí - 1. Awíluiy - nejvyšší vrstva, odvety
2. Muškénuiy
3. otroci – bez práva na ženění, vlastnění majetku
- po smrti úpadek říše
- 16. stol. - zpustošení říše (Chetité)

Novobabylónské období (7.-6. stol. př.n.l.)
- NABOPALEZAR - zakladatel říše (Chaldejci)
- NABUKADNESAR II.
- 587 - dobytí Jeruzaléma - odvedení Židů
- přestavění Babylónu (chrám boha Marduka, Babylónská věž, Ištařina brána)
- po smrti úpadek říše
- 539 – kapitulace před Peršany = konec říše
Kultura v Mezopotámii

- náboženství - stovky božstev různého významu
- An, Enlil, Enki, Ištar
- 4. tis. př.n.l. - první chrámy - zikkuraty (Babylónská věž)
- písmo - první národ užívající písmo (hosp., úřední účely)
- kalkuly (známky z vypálené hlíny)
- klínové písmo (4. tis.) - postupně hlásková podoba
- literatura - nejstarší hymny, motlitby
- eposy - Epos o Gilgamešovi
- vzdělanost, věda
- málo rozšířená gramotnost (složité písmo)
- písařské školy
- sumerština – „úředně“ užívaný jazyk
- měření času - sluneční a vodní hodiny
- 12 měsíců (lunární cyklus), rok - 354 dní
- znalost pohybu vesmírných těles (předpovědi zatmění)

Egypt

Přírodní podmínky (údolí Nilu):
- teplé, suché podnebí, obratník Raka
- dříve mnoho vegetace (do 3 tis. př.n.l.)
- každoroční rozvodnění Nilu (3 měsíce) - tání ledovců v Etiopii
- strhávání organické hmoty z břehů řeky v Etiopii > v Egyptě vyplaveno na břeh > hnojiva = „dar Nilu“
- 2x ročně sklizeň
- pouště - zdroj kovů a kamene
- nedostatek dřeva > stavělo se z kamene

- Manethon - rozdělení na 5 období, 31 vládnoucích dynastií
- predynastické období - přechod k zemědělství, rozvoj řemesel
- oblasti: Horní a Dolní Egypt, Núbie

Nejstarší říše (30. – 27. st. př.n.l.)
- sjednocení Egypta (dlouhodobý proces)
- město Meni - dokončení (2850), pro kontrolu obchodních tras
- hl. město Mennofer (Memfis)
- správní oblasti - 42 nomů


Stará říše (27.-22. stol. př.n.l.)
- na počátku vláda 3. dynastie - rozkvět Egypta
- společenská dělba práce, zpracování kovů, rozvoj řem., obchodu a dopravy
- budování pyramid - předchůdce mastaba („lavice“)
- pouze záp. strana Nilu, hrobka faraónů
- Džoserova - nejstarší, Sakkara
- panovníci: Cheops (největší pyramida - 146 m), Chefren
- společenské poměry:
- faraón – vlastník všeho, prostředník mezi bohy a lidmi, velitel vojska, soudce
- faraónovi příbuzní, rodová šlechta – rádci, správci menších oblastí
- kněží, úředníci (opora panovníka)
- řemeslníci
- zemědělci (nejpočetnější)
- otroci"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b970dfc46f1.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Staroorientalni_staty.doc (82 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse