Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Starověk - výpisky ze střední školy

Starověk - výpisky ze střední školy

Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Formou hesel autor zpracovává historii starověku. V následujících kapitolách představuje jednotlivé starověké státy a jejich historii, včetně základních geografických údajů. V každé z nich autor uvádí nejvýznamnější panovníky, válečné střety, přehled různých náboženství, kulturní přínos a ukončuje ji informacemi o zániku daného státu či říše.

Obsah

1.
Starověk
1.1
Vznik městských států
1.2
Sumerové
1.3
Starobabylonské říše
1.4
Asýrie
1.5
Novobabylonská říše
2.
Malá Asie
2.1
Novochetitská říše
2.2
Frýgie
2.3
Lýdie
3.
Pobřeží Středozemního moře
3.1
Fenície
3.2
Izrael
4.
Perská říše
5.
Starověký Egypt
5.1
Poloha
5.2
Předdynastické období
5.3
Raně dynastické
5.4
Období staré říše
5.5
První přechodné období
5.6
Střední říše
5.7
Druhé přechodné období
5.8
Nová říše
5.9
Třetí přechodné období
5.10
Pozdní období
6.
Indie
6.1
Poloha
6.2
Náboženství
6.3
Literární památky
6.4
Ašóka
7.
Čína
7.1
Poloha a datace
7.2
Přehled náboženství
8.
Řecko
8.1
Geografie
8.2
Periodizace
8.3
Krétsko-mykénské období
8.4
Temné období
8.5
Archaické období
8.5.1
Sparta
8.5.2
Athény
8.5.3
Velká řecká kolonizace
8.6
Klasické období
8.6.1
Řecko-perské války
8.6.2
Peloponéská válka
8.7
Helenistické období
9.
Řím
9.1
Poloha a přínos současnosti
9.2
Obyvatelé
9.3
Periodizace
9.4
Doba královská
9.5
Raná republika
9.5.1
Punské války
9.5.2
Náboženství a kultura
9.6
Pozdní římská republika
9.6.1
První triumvirát
9.6.2
Ceasarova diktatura
9.6.3
Kultura a literatura
9.6.4
Doba Augustova
9.7
Doba císařská
9.7.1
Julskoclaudiovská dynastie
9.7.2
Dynastie Fláviovců

Úryvek

"POBREŽÍ STŘEDOZEMNÍHO MOŘE

Fénicie
-soubor městských států (Tyros, Byblos, Sidon)
-obživa=obchod (hlavně námořní)-s nachovým barvivem (foinicky)
-vývoz barevných látek
-měď, výroba kovových věcí k prodeji (manufaktury)
-cedrové dřevo
-dobří mořeplavci→zakládání osad→814 př.n.l. Kartágo
-Kartaginci jsou potomky Tyrů
-Herkulovy sloupy = Gibraltarská úžina
-slavní mořeplavci: Hanno (do Afriky), Himilko (do Británie)

Izrael
-1.obyvatelé- 16 st. př.n.l.- Kanaán (oblast Předního východu) postupně ovládnutá
Hebrejci živícími se pastevectvím
-1.informace z Tóry (Pentateuch)
-zákoník-Mojžíš na hoře Sinaj → Desatero
-soudci-překonávají spory (žádný není svrchovaný)
-Pelištějci (Filištíni)-hrozba Izraele
-1.král Saul, 2.král David
-král David -dobrý válečník, ale ne člověk
-poskvrnil se kvůli ženě→dostal od Boha zákaz postavit chrám
-král Šalamoun –postavil Jeruzalémský chrám (Temple, synagoga)
– v chrámu uložena Archa úmluvy
- judaismus -monoteistické-JHWN (Jahveh, Jehovah)
-Adonai-jméno boha pro prostý lid- Jahve nesměli vyslovit
-Él, Elohim
-Pesach- „Velikonoce“ připomenutí odchodu Židů z Egypta
- jí přitom beránka, nekvašený chléb, hořké byliny
-Šabat-sobota-jejich sedmý den v týdnu
-39 zakázaných prací
-Chanuka-svátek světel, znovu vysvěcení chrámu
-povstání Makabejských, svícen Chanuka
-Bar Micva- 1. povolání dětí k Tóře
-Menora- sedmiramenný svícen
-rozpad území -Samařsko-hl.město Samaří-obyvatelé- Samaritáni
-Judea-jeruzalémský chrám
→Asyřané a Babyloňané dobyli po částech celé území
-168 př.n.l.- povstání Makabejských proti Seleukovcům (po dobytí)
- Židé si vydobyli autonomii krále
-63 př.n.l.-území Judeji je římskou provincií
-správci z Říma
-vládce Herodes-přestavěl jeruzalémský chrám, vyvraždil děti do 2 let

PERSKÁ ŘÍŠE
6 st. př.n.l.- 331 př.n.l.

- Kýros I. z dynastie Achajmenovců
-zakladatel
-dobyl -Novobabylónskou říši-Babylon-propustil Židy
-Malou Asii (i řecká města)
-padl v boji proti ženě
-Kambýses-ovládl Egypt
-Dareios I.-doplnil území do finální podoby (Thrákie, Babylonie, Lýdie, Egypt…)
-4 hlavní města -spojená Královskou cestou
-Persepolis, Sardy…
-satrapové-provinciální úředníci
-jablkonoši-v armádě, posluhovači krále
-nevýhody říše-velikost, různé národy"

Poznámka

Pozor na velké množství pravopisných chyb.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19869
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse