Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověké Řecko

Starověké Řecko


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Tato práce se věnuje vývoji starověkého Řecka. Popisuje některé státy nacházející se v Egejském moři, počátky řecké kultury, vývoj ve starověkém Řecku, jeho kulturu a vliv na dnešní společnost.

Obsah

1.
Egejský svět
2.
Homérovo a archaické Řecko, rozvoj Polis
3.
Velká řecká kolonizace
4.
Srovnej Spartu a Athény
5.
Klasické Řecko
6.
Periklovo Řecko, Peloponéské války
7.
Alexandr Makedonský a jeho tažení, helénismus
8.
Kultura Řecka

Úryvek

"ATHÉNY
-oblast Attiky
-Iónové-nositelé kultury, vzdělaní jemní
- hl.: řemeslná výroba a obchod
-společnost:- OBČANÉ- buď se tak narodil nebo mohl být za určitých okolností jmenován sněmem
-CIZINCI- ti, kteří zde žili trvale, se nazývali Metoikové- nemohli vlastnit pozemky
-řemeslníci obchodníci
-vojenská služba podpora obce
- OTROCI
-Státní správa: -ARCHONTI- 9 mužů, kteří byli voleni na 1 rok
- po uplynutí funkčního období se stávali členové aeropágu
-AEROPAG- nakonec soudili jen hrdelní zločiny
-SNĚM- tvořen plnoprávnými občany
-RADA- ze členů sněmu se vylosuje 500 členů rady
- vlivem velké řecké kolonizace získali vedle privilegované aristokratické vrstvy majetek i obchodníci a řemeslníci, kteří chtěli také moc – objevilo se riziko občanské války.
-malí zemědělci nebyli schopni konkurovat levnému obilí ze zámoří a upadali do dlužního otroctví.
- bohatí zemědělci se dali na pěstování oliv, které 7 let neplodí, a proto se to vyplatilo pouze bohatým
-DRACON-7.st.př.n.l.- vydává velice kruté zákony- neřešily situaci, pouze přísně trestaly.
-SOLON- básník
-R.594 př.n.l.-ústava-zrod athénské demokracie
-reformy-1) SETŘESENÍ BŘEMEN- zrušil všechny dluhy
- ty co upadli do dlužního otroctví vykoupil i z ciziny
-zrušil dlužní otroctví
2) ZÁKON O POZEMKOVÉM MAXIMU- zavedl max. velikost půdy, kterou někdo
mohl mít
3) 4 MAJETKOVÉ TŘÍDY- určil jim práva a povinnosti a to kam patří v armádě.
-Z prvních 2. byli voleni nejvyšší úředníci
4) EKLESIA-všelidové shromáždění
- všichni svobodní muži starší 20 let se mohli podílet na řízení státu
5)LIDOVÝ POROTNÍ SOUDNÍ DVŮR- bylo možno se odvolat proti rozhodnutí
úředníků
-po provedených reformacích se Solón vzdal moci a odešel z Athén.
PEISISTRATÉS-6.st.př.n.l.
-tyran
-ze šlechtického rodu, ale konfiskoval šlechtě půdu
- podpora zemědělců, obchodníků a řemeslníků
- rozvoj Athén- vodovod, započal stavbu Dia Olypského, centrum obchodu
-zavedl tzv. Dionýsie- na počest Dionýse- vzniklo z nich divadlo
-měl dva syny. Starší byl zavražděn a mladší Hippas byl vyhnán, protože utužil vládu
KLEISTENES – u moci od r.510 př.n.l
-administrativní reforma –Základní územní jednotkou byly DÉMY, které vytvářely
TRITTYE, kterých bylo celkem 30(10 městských,10
přímořských, 10 vnitrozemních). 3 TRITTYE vždy po jedné
vytvářely FÝLY. Z těch bylo každý rok vybráno 50 mužů do rady
pětiset.
-tento systém rozbil privilegia šlechty"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54be300be13c7.zip (27 kB)
Nezabalený formát:
Staroveke_Recko.doc (111 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse