Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Starší dospělost

Starší dospělost

Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje starší dospělost a podrobně se věnuje tělesným a psychickým změnám, které toto období života přináší. Popisuje také změny postojů a sociálních rolí a jejich dopady na pozici stárnoucího člověka v rodině.

Obsah

1.
Definice
2.
Tělesné změny spojené s počátkem stárnutí
2.1
Zhoršuji se základní smyslové funkce, zrak a sluch
2.2
Klesá tělesná síla a pohybová koordinace
2.3
Stále častěji se objevují různé zdravotní potíže
2.4
Mění se také vztah k vlastnímu tělu, to znamená k zevnějšku
2.5
Specifické znaky stárnutí žen
2.6
Změny tělesného vzhledu
2.7
Mužské stárnutí
2.8
Sexualita
3.
Poznávací procesy
4.
Profesní role
4.1
Postoj k profesi je ovlivňován charakterem práce
5.
Manželství stárnoucích lidí
5.1
Typy manželství
5.2
Sexuální soužití
6.
Vývoj osobnosti a změny rolí v období stárnutí
6.1
Stárnutí mění postoj ke světu
6.2
Stárnutí mění postoj k jiným lidem
6.3
Stárnutí mění postoj k sobě samému i k vlastnímu jednání
7.
Postoje stárnoucích rodičů k vlastnĺm dospělým dětem
7.1
Profese dětí
7.2
Partnerství dětí
7.3
Společně soužití mladých manželů (resp. rodiny) s rodiči jednoho z nich
8.
Role prarodiče
9.
Postoje stárnoucích lidi ke starým rodičům
10.
Reakce na smrt starého rodiče
11.
Identita stárnoucího člověka

Úryvek

“IDENTITA STÁRNOUCÍHO ČLOVĚKA

Konec tohoto období je charakteristický přijetím faktu stárnutí, což se projeví i změnou vlastni identity.

1) První somatické potíže, zhoršení tělesných funkcí i změna zevnějšku jsou signály počínajícího stáří.
 Fyzická atraktivita a bezvadně zdraví se postupně stává minulosti, stárnoucí člověk už nemůže svou identitu opírat o biologicky podmíněné kompetence.
 Musí svůj postoj změnit a zaměřit se na jiné hodnoty.

2) V období stárnutí ovlivňuje pojetí vlastní identity i proměna myšlení
 Stárnoucí člověk uvažuje jiným způsobem a pod vlivem zkušenosti klade důraz na jiné aspekty reality než dřív.
 V pozitivním případě se i ve vztahu k sebepojetí projeví moudrost a nadhled.
 V oblasti identity se odrazí i celková změna generativity
 Významnou složkou identity se stává to, co člověk vytvořil, s tím se nyní ztotožňuje.

3) Profesní role je významnou součástí identity většiny lidí.
 Její hodnota je v této době značná i proto, že se blíží její konec, člověk ji odchodem do důchodu ztratí.
 V této době nabývá profesní role své definitivní podoby
 Pro sebehodnocení je důležitá pozice, kterou člověk ve společnosti zaujímá.
 Její přijatelnost ovlivňuje i další očekávání stárnoucího člověka a jeho postoj k odchodu do důchodu.
 V profesní složce identity se může odrazit postupný úbytek kompetencí, vědomí horšího výkonu a pesimistická prognóza.
 Značná část stárnoucí populace si uvědomuje pokles své hodnoty pro společnost, přinejmenším v profesní oblasti. Součástí identity mnoha stárnoucích lidí je vědomí že jejich pracovní kompetence nejsou pro společnost zajímavé, protože už nesplňují všechny požadavky.

4. V období stárnutí má pro vymezení osobní identity značný význam rodina
 Stárnoucí člověk je nezpochybnitelnou součástí rodiny, má zde své místo. Pokud je v této pozici spokojen a ostatními pozitivně akceptován, tvoří rodinné role jednu z nejvýznamnějších složek jeho identity.
 Manželský partner může být pro identitu relativně důležitější, než byl dřív, protože se děti osamostatnily a rodičovská role ztratila značnou část svého obsahu.
 Délka trvání manželství stárnoucích lidí přispívá k tomu, že je v jejich identitě zachováno jako její samozřejmá součást (proto bývá narušena psychická rovnováha staršího člověka, když partnera z nějakého důvodu ztratí).
 Odchod dospělých dětí z rodiny může narušit sebepojetí stárnoucího rodiče.
 Ten se může za těchto okolností cítit opuštěný a zbytečný. Další vývoj těmto lidem nabízí uspokojeni v podobě prarodičovské roli.

5. Významnou součástí identity stárnoucího člověka se stává role prarodiče.

6. Stárnoucí člověk je příslušníkem dominantní generace, která má největší moc, ale také nejvíce zodpovědnosti.
 Je tomu tak naposledy, další vývojová proměna jej posune do méně významné pozice.
 Stárnoucí dospělý má zpravidla dominantní roli jak ve vztahu ke starým rodičům, tak k mladým rodinám svých dětí.
 Tento význam i zátěž zodpovědnosti se stává součástí identity stárnoucího člověka.

7. Identitu ovlivňuje úpadek a posléze smrt vlastních rodičů, kteří jsou z tohoto pohledu jakýmsi biologickým zrcadlem.
 Stárnoucí člověk vidí jejich prostřednictvím i svou vlastní budoucnost.
 Smrtí rodičů se definitivně ztrácí vazba na původní dětskou identitu.
 Všechny změny mají jedno společné: připomínají člověku nutnost akceptovat vlastní stáři. Tento posun může mít individuálně rozdílné tempo, ale životní příběhy různých příslušníků stejné generace přispívají k tlaku na změnu v sebepojetí.

8. Identitu ovlivňuje vědomí příslušnosti ke stárnoucí generaci.
 Tito lidé představují referenční kategorii, sníž se člověk srovnává, ale zároveň jsou skupinou, k níž člověk patří.
 Všechny nepříjemné změny, které postihují určitého jedince, ovlivňují i sebepojetí jiných lidí téhož věku, i když sami postiženi nejsou (nejsou např.ještě závažně nemocní, ne ovdověli, nešli do předčasného důchodu),
 Avšak vzhledem k věku je toto ohrožení reálné i pro ně a oni je musí do své identity nějak zabudovat.
 Na druhé straně mohou existenci problémů spojených se stárnutím popírat a uchovávat si nerealistickou představu osobě samém."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13679
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse